Nuolaidos registracijos forma, transporto priemonėms, turinčios 9 ar daugiau sėdimų vietų

Prieš pildydami šią anketą, prašome perskaityti pateiktas pastabas.

* Informacija, kurią reikia pateikti

Sąskaitos numeris (jei žinoma)

1. Apie jus

Titulas Ponas Ponia Ponia/panelė Panelė     Kita
Vardas *
Antras vardas
Pavardė *
Įmonės pavadinimas (jei taikytina)
Namo numeris ir gatvė *
Miestas *
Grafystė
Pašto kodas *
Šalis
Namų telefonas
Darbo telefonas
Mobilusis telefonas
Elektroninio pašto adresas
Kaip norėtumėte, kad mes su jumis susisiektume? * Elektroniniu paštu Paštu

2. Transporto Priemonės duomenys

Prašome toliau įvesti savo transporto priemonės duomenis:

Transporto priemonės registracijos numeris (numerio plokštelė) *
Markė *
Modelis *
Sėdimų vietų skaičius *

3. Dokumentai

Visos kopijos, kurias siunčiate kaip įrodymus, turi būti aiškios, priešingu atveju mes paprašysime jūsų pateikti daugiau įrodymų, dėl to jūsų registracijos procesas užsitęs. Mes negrąžinsime jums gautų įrodymų, todėl nesiųskite mums dokumentų originalų.

Prašome pateikti šiuos įrodymus – vieną transporto priemonei, kitą jos sėdimų vietų skaičiui. Kokie tai turi būti įrodymai – žiūrėti paragrafuose žemiau:

Transporto priemonės įrodymas

Prašome žvaigždute (*) pažymėti šį langelį, nurodydami, kad pateikiate mums šį įrodymą:

V5C transporto priemonės registracijos dokumento (žurnalo) A4 kopija – tai dokumentas, kurį jums atsiunčia Vairuotojų ir transporto priemonių licencijų išdavimo įstaiga (DVLA).

Sėdimų vietų skaičiaus įrodymas

Prašome žvaigždute (*) pažymėti tolesnius langelius, nurodydami, kuriuos dokumentinius įrodymus mums pateikiate.
Prašome užtikrinti, kad pateiktuose įrodymuose nurodytas sėdimųjų vietų skaičius jūsų transporto priemonėje.

Pateikiu savo transporto priemonės technikinės būklės sertifikato (MOT certificate)

Arba

Pateikiu savo Tinkamumo Keleiviams Gabenti (CIF arba CoIF – Certificate of Initial Fitness) sertifikato kopiją

Arba

Pateikiu savo transporto priemonės draudimo sertifikato kopiją

Arba

Pateikiu kitą įrodymą, kuris nurodo sėdimų vietų skaičių mano transporto priemonėje.

4. Mokėjimo informacija

(*) pažymėkitę vieną iš toliau nurodytų punktų

Atminkite, kad £10 registracijos mokest į reikia sumokėti, norint užpildyti paraišką dėl nuolaidos.

Pridedu £10 čekį/pašto perlaidą. Ant čekio/pašto perlaidos reikia nurodyti gavėją "Congestion Charging London" ("Londono eismo susigrūdimo rinkliavų centras") ir pažymėti "gavėjas"

Arba

Įgalioju jus sumokėti mano kredito arba debeto kortele £10 registracijos mokestį

Tolioau pateikti laukai - tik informacijai ir jų negalima pildyti elektroniniu būdu. Užpildę kitus laukus ir išspausdinę registracijos formą, šioje dalyje informaciją įrašykite ranka.

Kortelės pavadinimas*
Kortelės numeris *
Kortelė galioja nuo (MM/YY)
Kortelės galiojimas baigiasi * (MM/YY)
Maestro kortelės numeris

Parašu šios formos 5 dalyje, patvirtinu nurodytą atsiskaitymo kredito ar debeto kortele informaciją.

Prašome toliau mokėti visą kasdieninį mokestį, kol iš mūsų negausite patvirtinimo apie nuolaidos užregistravimą.

5. Deklaracija

Atidžiai perskaitykite šį pranešimą ir nurodytose vietose jį pasirašykite bei pažymėkite datą, taip patvirtindami, kad su pareiškimo turiniu susipažinote. Nepasirašius pranešimo ir nenurodžius datos, jūsų paraiška nebus priimta.

Pasirašydamas šią formą, aš teigiu, kad visiškai suprantu tinkamumo nuolaidai kriterijus, kurie yra nurodyti šioje direktyvoje. Duomenys, kuriuos pateikiau šioje formoje, kiek aš žinau, yra tikri ir teisingi. Taip pat suprantu, kad tyčinis neteisingų duomenų surašymas į deklaraciją yra kriminalinis nusikaltimas ir aš galiu užtai būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Laikydamasis 2004 m. Didžiojo Londono (Centrinio rajono) transporto grūsčių rinkliavos įsakymo ir jo pakeitimų, aš įsipareigoju pranešti Londono transporto agentūrai (TfL) apie bet kokias pasikeitusias asmenines aplinkybes, galinčias paveikti mano teisės į nuolaidą galiojimą.

Pasirašydamas šią formą, aš tvirtinu, kad aš susipažinau su informaciją, pateikta šioje direktyvoje, apie duomenų apsaugą. Aš tvirtinu, kad sutinku, jog mano asmeniniai duomenys, kuriuos aš įrašiau, (įskaitant, jei taikytina, slaptus asmeninius duomenis) butų svarstomi(įskaitant panaudojimą, perdavimą, ir, nebent pažymėjau varnele nesutikimą, dėl pateikimo rinkodaros tikslams, nurodytiems „rinkodaros pranešimo“ skyrelyje) tikslams, nurodytiems šioje direktyvoje. Kai Londono Transporto Agentūrai reikalingas patvirtinimas iš trečiosios šalies (tiesiogiai susiję trečiosios šalys yra išdėstytos šioje direktyvoje) aš sutinku, kad tiesiogiai susijusios trečiosios šalys suteiktų duomenis, reikalingus Londono Transporto Agentūrai, patikrinti, ar mano pateikta informacija yra teisinga. Aš suprantu, kad Londono Transporto Agentūra privalo identifikuoti potencialiai suklastotus nuolaidos panaudojimo atvejus. Aš sutinku, kad tai gali būti patikrinimai gatvėje ar namuose, bei atsitiktine tvarka atrinktų transporto priemonių judėjimo analizė mokesčio zonoje. Aš sutinku, kad jei prašiau nuolaidos, kurios prašyti teisės neturėjau, mano duomenys gali būti perduoti tiesiogiai susijusiems vietinės savivaldos bei teisėtvarkos organams.

Aš suprantu, kad nuolaida negaliu naudotis tol, kol negavau raštiško patvirtinimo iš Londono Transporto Agentūros, kad nuolaida galioja. Jei aš važiuosiu į Transporto Perpildymo apmokestinamą zoną prieš man suteikiant nuolaidą ir nesumokėsiu dieninio Transporto Perpildymo mokesčio, man bus išrašytas išankstinis įspėjimas apie skirtą bauda, už kurią busiu atsakingas aš pats.

Aš suprantu, kad Londono Transporto Agentūros įgalioti pareigūnai turi teisę patikrinti mano transporto priemonę prieš ir po nuolaidos suteikimo, kad įsitikintų, jog aš pateikiau teisingą informaciją. Jei aš nesutiksiu, kad pareigūnas apžiūrėtų mano transporto priemonę, suprantu, kad Londono Transporto Agentūra gali nuolaidos man nesuteikti arba nutraukto jos galiojimą.

Data *

Rinkodaros Pranešimas

TfL nori jums pranešti naujausias žinias apie su transportu susijusius produktus ir paslaugas, įskaitant grūsčių rinkliavą ir kitus su transportu susijusius klausimus. Naujienose gali būti minimi jūsų anksčiau jau naudoti TfL produktai ir paslaugos, naujienas galime atsiųsti paštu, el. paštu, telefonu ar tekstine žinute į jūsų mobilųjį telefoną. TfL neatskleis jūsų duomenų tretiesiems asmenims rinkodaros tikslais.

Pažymėkite šį langelį, jei norite gauti minėtas naujienas.

Klientų pasitenkinimo tyrimas

Pažymėkite šį langelį, jei norite, kad su jumis susisiektume ir pakviestume dalyvauti klientų pasitenkinimo tyrime.

Pabaigai

Šią formą su nurodytais dokumentais ir £10 registracijos mokestį išsiųskite į:

Congestion Charging, P O Box 4780, Worthing, BN11 9PQ, United Kingdom

Gavę jūsų anketą ir dokumentus, mes per 10 darbo dienų apsvarstysime jūsų prašymą šiai nuolaidai gauti.

Jei jūsų prašymas bus patenkintas, jūs gausite laišką, patvirtinantį apie nuolaidos užregistravimą. Jei jūsų prašymas dėl nuolaidos bus atmestas, jums bus atsiųstas laiškas, paaiškinantis tokio sprendimo priežastis.

Prašome toliau mokėti visą kasdieninį mokestį, kol iš mūsų negausite patvirtinimo apie nuolaidos užregistravimą.

Spaudžiant „submit“ mygtuką, PDF dokumento versija bus pateikta anglų kalba, ją turėsite atspausdinti, pasirašyti ir išsiųsti TfL Congestion Charging, PO Box 4780, Worthing, BN11 9PQ, United Kingdom. Prašome nepamiršti įdėti visų reikalingų dokumentų kopijas.

Pastabos apie nuolaidas transporto priemonėms su devyniomis ir daugiau sėdimųjų vietų

Pastabos, kuriomis reikia vadovautis pildant šią formą.

Jei jūsų transporto priemonė devynių vietų ar didesnė, norėdami užsiregistruoti arba atnaujinti registraciją, kad gautimėte 100% eismo susigrūdimo mokesčio nuolaidą, užpildykite šią formą. Registracijos mokestis £10 per metus.

Prieš pildydami šią formą, atidžiai perskaitykite pateiktas pastabas.

Kaip Transporto Perpildymo mokesčio (Congestion Charge) schema veikia

Jei vairuojate ar statote transporto priemonę viešajame kelyje transporto grūsčių rinkliavos zonoje nuo 7.00 iki 18.00, nuo pirmadienio iki penktadienio, turite mokėti visą mokestį. Tai netaikoma, jei esate atleistas nuo mokesčio arba esate užsiregistravęs dėl 100 % nuolaidos.

Išimtys

Jums nereikia mokėti mokesčio šiomis dienomis::

Kada turite mokėti?

Mokant iš anksto arba kelionės dieną, rinkliava yra £11.50.

Taip pat galite mokėti following charging day prieš vidurnaktį tuomet rinkliava yra £14.00. Ši rinkliava vadinama "mokesčiu kitą dieną" (angl. Pay Next Day).

Tai reiškia, jog atvykę į mokesčių zoną penktadienį, privalote sumokėti rinkliavą iki pirmadienio vidurnakčio.

Nesumokėjus eismo susigrūdimo mokesčio, registruotam transporto priemonės savininkui išsiunčiamas £130.00 baudos pranešimas. Sumokant per 14 dienų, transporto priemonės statymo bauda sumažinama perpus - t.y. £65.00.

Kam taikomos nuolaidos?

Viešojo keleivinio transporto priemonių ir tarpmiestinių autobusų su devyniomis ar daugiau sėdimųjų vietų vairuotojams, turintiems Vairuotojų ir transporto priemonių licencijų išdavimo įstaigos (DVLA) išduotus pažymėjimus su nurodyta mokesčių klase „Autobusas“ arba „Mažos taršos autobusas“, nereikia mokėti Transporto grūsčių rinkliavos.

Tačiau, jei transporto priemonė turi 9 ar daugiau sėdimų vietų, bet DVLA nėra registruota nei viena iš viršuje išvardintų kelių mokesčio klasių, ar yra registruota Airijos Vairuotojų ir Transporto Priemonių Agentūroje, tai transporto priemonės savininkas privalo užsiregistruoti pas mus, kad jam būtu suteikta 100% nuolaida.

Transporto priemonių, kurioms galėtų būti taikoma 100% nuolaida, pavyzdžiai: autobusai, bendruomenės paslaugų tiekimo autobusai, privatūs nuomojami mini autobusai.

Nuolaida transporto priemonėms su automobilių parko mokesčio sąskaitomis.

Galima užregistruoti transporto priemones, kurioms galima gauti 100 % nuolaidą automobilių parko mokesčio sąskaitai. Norint atidaryti automobilių parko mokesčio sąskaitą, mažiausias automobilių skaičius yra 10 ir į jį gali įeiti transporto priemonės, kurioms taikoma mokesčio nuolaida ir kurioms mokamas mokestis.

Parko operatoriai moka mokestį už savo sąskaitoje įrašytas transporto priemones mėnesiniu tiesioginiu debetu, sumažindami administracinį lygį ir padidindami lankstumą.

Jei norite atidaryti automobilių parko mokesčio sąskaitą, tiesiog įsiregistruokite cclondon.com, kur galėsite internetu pateikti prašymą. (Prašome perskaityti terminus ir sąlygas.) Arba galite paskambinti mums telefonu (+44) 20 7649 9860, norėdami gauti daugiau informacijos.

Registracija

Kad gautumėte 100 % nuolaidą Transporto grūsčių mokesčiui, turite kasmet registruotis ir pildyti šią anketą. Jūsų registracija galioja vienus metus. Mes jums priminsime ir pasiūlysime atnaujinti registraciją likus 30 dienų iki esamos registracijos galiojimo pabaigos.

Jei norite užregistruoti daugiau nei vieną transporto priemonę, turite atsiųsti registracijos anketą ir reikiamų kiekvienos transporto priemonės dokumentų (žr. toliau) A4 kopijas.

Kaip užpildyti šią formą?

Prašome užpildyti šią anketą ir pateikti mūsų prašomus duomenis. Prašome įsitikinti, kad anketoje padėjote savo parašą ir užrašėte užpildymo datą, kitaip jūsų prašymas dėl registracijos bus atmestas.

Dokumentai, kuriuos mums reikia matyti, kai jūs registruojatės

Kartu su registracijos anketa turėsite atsiųsti šiuos dokumentus::

PASTABA - Jei mes, iš jūsų pateiktų dokumentų negalėsime nuspręsti, ar jūsų automobilis atitinka nuolaidų kriterijus, galime jūsų paprašyti papildomų įrodymų, kad nustatytume jos tinkamumą nuolaidai, o tinkamumo sąlygos yra išdėstytos šios formos skyriuje „Kam taikoma nuolaida?“.

Visos kopijos, kurias mums siųsite kaip įrodymus turi būti labai aiškios.

Įrodantys dokumentai negrąžinami, todėl prašome originalų nesiusti.

Kaip užsiregistruoti?

Užpildykite šią formą ir išsiųskite ją kartu su atitinkamais registracijos dokumentais ir £10 rinkliva į::

Congestion Charging
P O Box 4780
Worthing
BN11 9PQ
United Kingdom

Ant čekio ar pašto perlaidos nurodykite gavėją: "Congestion Charging London" ("Londono eismo susigrūdimo rinkliavų centras").

Čekio išgryninimas banke trunka 10 dienų. Bankui grąžinus įmoką kaip "nesumokėtą", registracija negalioja, todėl norėdami važinėti po eismo susigrūdimo zoną, privalote sumokėti visą eismo susigrūdimo mokestį (dienos rinkliavos normą)

Taip pat galite atsiskaityti kreditine arba debetine kortele: tereikia šios formos 4 dalyje nurodyti išsamią kortelės informaciją. Nesiųskite grynųjų pinigų paštu.

Kas bus toliau?

Jūsų prašymą nuolaidai gauti mes apsvarstysime per 10 darbo dienų. Jei jūsų registracija bus patvirtinta, mes atsiųsime jums pranešimą jūsų pasirinkta susisiekimo priemone, pranešdami, kad turite teisę į nuolaidą.

Kol negausite minėto pranešimo, turėsite mokėti Transporto grūsčių mokestį standartiniu kasdieniniu tarifu, jei važiuojate Transporto grūsčių mokesčio zonoje.

Tolimesnė informacija

Jei jums reikia daugiau informacijos apie Transporto grūsčių rinkliavą, apsilankykite mūsų svetainėje cclondon.com arba skambinkite mums 0343 222 2222. Jei skambinate už JK ribų, surinkite numerį (+44) 20 7649 9122.

Jei turite klausos sunkumų ir naudojate „Minicom“ programą, rinkite numerį (+44) 20 7649 9123.

Įspėjimas

Nuolaida, kurią galima gauti šiuo registracijos procesu yra tik automobiliams, turintiems 9 ar daugiau sėdimų vietų, automobilių kriterijai taip pat yra išvardinti šios formos priekyje, skiltyje „Kam galioja nuolaida?“. Londono Transporto Agentūra labai rimtai priima nuolaidų klastojimo bei panaudojimo ne pagal paskirtį faktus ir visą pateiktą informaciją tikrina, galimas net patikrinimas ir apžiūra gatvėje.

Pranešimas apie duomenų rinkimą

Londono transporto agentūra (TfL), jos padaliniai ir paslaugų teikėjai naudoja jūsų asmeninę informaciją (įskaitant kamera nufilmuotus vaizdus) klientų aptarnavimo ir administravimo, naudojimosi miesto keliais mokesčių programų vykdymo, keliavimo informacijos teikimo, klientų tyrimų ir apgavysčių prevencijos tikslais.

Jūsų asmeninė informacija tinkamai saugoma ir apdorojama laikantis 1998 m. duomenų apsaugos akto reikalavimų.

Mes galime teikti jūsų duomenis Vairuotojų ir transporto priemonių licencijų išdavimo įstaigai, vietinei valdžiai ir kitoms organizacijoms, atsakingoms už naudojimosi miesto keliais rinkliavos programų administravimą (įskaitant teisės į nuolaidą patikrinimą) ir vykdymą, nusikaltimų prevenciją ir nustatymą bei viešųjų kelių apsaugą. TfL atsitiktine tvarka parenka ir tikrina transporto priemones, kurioms taikomos mokesčių nuolaidos, siekdama nustatyti galimą nesąžiningą naudojimą. Jei jūs nuolat vengiate mokėti bet kokius naudojimosi miesto keliais mokesčius ar bandote apgaudinėti TfL, mes įrašysime jūsų transporto priemonės judėjimą, kad susektume vengiančius mokėti mokesčius ir apgaudinėjančius asmenis.

Tam tikromis aplinkybėmis mes pateikiame jūsų asmeninę informaciją policijai ir kitoms teisėsaugos įstaigoms nusikaltimų prevencijos ir nustatymo tikslais.