MEIE PÜHENDUMUS JUURDEPÄÄSETAVUSE TAGAMISELE

Verra Mobility on seadnud eesmärgiks muuta meie veebisaidi sisu kõigile juurdepääsetavaks ja kasutajasõbralikuks. Kui teil on raskusi selle veebisaidi sisu vaatamise / selles navigeerimisega või märkate sisu või funktsiooni, mis teie arvates pole puuetega inimestele täielikult juurdepääsetav, saatke meie meeskonnale e-kiri aadressil accessibility@verramobility.com. Sisestage kirja teemareale „Disabled Access“ ja kirjeldage konkreetset funktsiooni, mis teie arvates pole täielikult juurdepääsetav, või soovitusi selle parandamiseks.

Võtame teie tagasisidet tõsiselt ja kasutame seda, hinnates võimalusi kõigi kasutajatega arvestamiseks ja meie üldisi juurdepääsetavuse põhimõtteid. Lisaks – kuigi meil puudub otsene kontroll kolmandast osapoolest digitaalse sisu pakkujate üle, soovitame neil tungivalt pakkuda juurdepääsetavat ja kasutajasõbralikku sisu.