nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Ungari avalikku teedevõrgustikku (kiirteed, maanteed, riigimaanteed) saab kasutada ainult kehtiva teekasutusloaga (e-Vignette/e-Matrica). Tasuliste kiirteede juures on aegsasti enne ja kõigi sisenemiskohtade juures vastavad liiklusmärgid, mis annavad juhile teada maksekohustusest. Tasulise kiirtee kasutamise eest tuleb tasuda enne sellele sisenemist, märkides sobiva kehtivusperioodi, sõiduki registreerimisnumbri, riigikoodi ja sõiduki kategooria.

Teemaksu kategooriad

Vastavalt väljastava organisatsiooni määrustele vastutab kõnealuse sõiduki registreeritud omanik liiklusrikkumiste eest olenemata sellest, kes sõidukit juhtis.

Teemaksu eelnev tasumine

Maksu saab eelnevalt tasuda mitmes kohas kiirtee ääres, NUSZ-i enda müügipunktides (klienditeenindus) ja muudes jaemüügikohtades (nt bensiinijaamades). Samuti saab maksta veebis, SMS-iga ja nutitelefoni rakenduse abil. Lisateavet selle kohta, kuidas teemaksu maksta ja kus asuvad Ungaris ning piiril selle müügipunktid, leiate veebisaidilt www.toll-charge.hu.

Enne Ungari teemaksu tasumist peate kontrollima, kas kehtivusperiood, sõiduki registreerimisnumber, kategooria ja riigikood on õigesti sisestatud. Seega vastutab sõiduki registreeritud omanik tasude maksmisel alati selle eest, et kõik andmed oleksid õigesti sisestatud.

Kui sõidukil puudub kontrollimise hetkel kehtiv teekasutuse luba, tuleb maksta volitamata teekasutuse trahv.

Saadud teatis

Kui saite EPC-lt trahviteate, ent olete veendunud, et teil oli tee kasutamise ajal kehtiv luba, kontrollige kõigi andmete õigsust kontrollmärgil (e-Vignette/e-Matrica) ja võtke EPC-ga ühendust, esitades selle koopia ning oma sõiduki registreerimistunnistuse koopia (kõik leheküljed).

Kontrollmärgil on kirjas, et peate selle alles hoidma vähemalt 1 aasta pärast selle aegumist. Kui teil kontrollmärki enam pole, võite paluda selle koopia müügipunktist, kust te selle ostsite.

nusz