M50 maanteemaks Iirimaal / eFlow

eflow

M50 automaatne maanteemaksu registreerimissüsteem asub estakaadil Iirimaa kiirtee M50 sõlme 6 (Blanchardstown) ja 7 (Lucan) vahel. Teemaksu registreerimiskohast annavad märku ülaloleval pildil näidatud märgid.

Teemaksu registreerimise estakaadil kasutatakse alt läbisõitvate sõidukite tuvastamiseks lasereid, majakaid ja kaameraid. Kaamerad teevad sõidukist ja selle numbrimärgist mitu pilti. Registreeritud omanike andmed saadakse autoregistrist.

Selle estakaadi alt läbi sõites kohustute tasuma M50 teemaksu. Kui unustate oma M50 teemaksu tasuda järgmisel päeval kella 20-ks, saadetakse sõiduki omaniku registreeritud aadressile automaatselt esimene trahviteade (STR).

Kui saite selle maanteemaksu kohta teate ja soovite lisateavet, logige sisse, kasutades teatele märgitud viitenumbrit ja sõiduki registreerimisnumbrit.


KKK

M50-e tutvustus

emovis operations Ireland (‘emovis’) on ettevõtte Transport Infrastructure Ireland (‘TII’) lepinguline töövõtja nende nimel M50 teemaksusüsteemi (‘eFlow’) käitamiseks. emovis on Dublinis asuv Iiri ettevõte.

eFlow on Dublini kiirtee M50 peatumispunktideta teemaksusüsteemi operaator, kes ühtlasi väljastab elektroonilisi kiipe kasutamiseks kõigil Iirimaa tasulistel teedel. eFlow on TII registreeritud ärinimi. Kogu M50 teemaksust saadud tulu, sh trahvid lähevad otse TII-le.  Neid vahendeid kasutatakse Iirimaa riikliku teedevõrgu käitamiseks ja hooldamiseks.

M50 on Iirimaa valitsusele kuuluv avalik infrastruktuur, mida haldab TII, sõltumatu seadusjärgne asutus, mis loodi vastavalt 2015. aasta teeseadusele

Teemaksudega kohta lähema teabe saamiseks vt järgnevat tabelit

Sõiduautod ja ühissõidukid, kuni 8 kohta EUR 3.20
Veoautod tühimassiga kuni 2000 kg
Bussid, kus on kohti rohkem kui 8 reisijale
EUR 4.10
Veoautod tühimassiga 2000 kuni 10 000 kg EUR 5.40
Veoautod tühimassiga üle 10 000 kg
A tractor unit or an articulated vehicle
EUR 6.50

Kui makse pole ettenähtud aja sees tasutud, lisandub igale maksmata teemaksule EUR 3,50. EPC väljastab teile siis standardse teemaksuteate (STR). Kui seda 14 päeva jooksul ei tasuta, lisandub täiendav trahv EUR 46.50 iga maksmata teemaksu eest.


To avoid penalties and save money on their toll charges customers can register for an account.

Teemaksu registreerimissüsteem asub estakaadil kiirtee M50 sõlme 6 (Blanchardstown) ja 7 (Lucan) vahel. Teemaksu registreerimiskohast annavad märku ülaloleval pildil näidatud märgid.

Teemaksu registreerimise estakaadil kasutatakse alt läbisõitvate sõidukite tuvastamiseks lasereid, majakaid ja kaameraid. Kaamerad teevad sõidukist ja selle numbrimärgist mitu pilti. Registreeritud omanike andmed saadakse asjakohasest autoregistrist.

Selle estakaadi alt läbi sõites kohustute tasuma M50 teemaksu. Kui unustate oma M50 teemaksu tasuda järgmisel päeval kella 20-ks, saadetakse sõiduki omaniku registreeritud aadressile automaatselt esimene trahviteade (STR, ing Standard Toll Request).

Esimene trahviteade koosneb algsest teemaksust ja sellele lisanduvast trahvist EUR 3,50 makse hilinemise eest.


Makse

Neid teemakse saab tasuda mitmel viisil.

Kui te pole eFlow’s registreeritud, registreeritakse teie sõiduki numbrimärk iga kord, kui te teemaksupunktist möödute, ja te peate tasuma jooksvalt. Sõidu eest tasumise tähtaeg on järgmisel päeval kell 20.00. Makset saab tasuda veebis eFlow veebisaidil või te saate laadida alla rakenduse eFlow M50 Quick Pay, mis on saadaval nii Androidile kui ka iOS-ile.

Kui saite pärast teemaksu tasumist standardse teemaksuteate, võib sellel olla mitu võimalikku põhjust. Kõigepealt kontrollige, kas kasutasite makse tegemisel õiget sõiduki registreerimisnumbrit ja tasusite M50 peatumispunktideta teemaksu.

Teiseks on võimalik, et teie makse ei katnud kogu summat. Näiteks kui maksite auto M50 teemaksu (EUR 3,20) pärast tähtaja möödumist, võlgnete jätkuvalt makse hilinemise trahvi EUR 3,50. See võib näidata ka seda, et makse jääb eFlow’ süsteemi ja seda saab kasutada tulevastel sõitudel. Kui soovite kontrollida oma sõiduki jooksvat saldot, võtke ühendust eFlow’ga.

Kui M50 teemaksu ja esimest trahviteadet ehk STR-i pole 14 päeva jooksul tasutud, saadetakse sõidukiomaniku registreeritud aadressile UTN (tasumata teemaksu nõue, ing unpaid toll notice).

UTN sisaldab algset teemaksu, esimest trahviteadet ehk STR-i (EUR 3,50) ja täiendavat viivistasu EUR 46,50.

Kui teemaksu ja trahve ei tasuta 56 päeva jooksul alates UTN-i väljastamisest, lisandub täiendav viivistasu makse hilinemise eest summas EUR 116,00.

Kiibipakkujaid, kes võivad M50-l töötada, on mitmeid. Nende ettevõtete nimed on:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Kiibi toimimiseks M50-l peab teie konto olema töökorras ja sõiduk olema seostatud nimetatud kontoga. Kui teil on konto ühega eelnimetatud operaatoritest ja te tunnete, et teie konto oli töökorras, võtke ühendust pakkujaga.

M50 teemaksu maksmisest on vabastatud järgmised sõidukid:

  • Sõidukid, mis on kohandatud puuetega inimestele
  • Mootorrattad
  • Fingali maavalitsuse sõidukid
  • Sõjaväe sõidukid
  • Sõidukid, mis teevad maanteel M50 hooldustöid
  • Iiri politsei ja kiirabiteenistuse sõidukid

Kui teie sõiduk on M50 teemaksust vabastatud, registreerib eFlow teemaksuestakaad teie sõiduki pildid ja sõiduki numbrimärgi, mille me üle kontrollime, veendumaks teie maksuvabastuses. Lisateavet saate Iirimaa transpordiinfrastruktuuri ameti lehelt Teemaksude erandid

Kui teie sõiduk on ümber ehitatud kasutamiseks puuetega inimestele ja see pole Iirimaal registreeritud, peate esitama täiendava tõendusdokumendi, näiteks juhiloa, kus on näidatud juhi piirangud.

Kui teil pole automaatmaksega teemaksukontot, peate M50 teemaksuga kiirtee kasutamisel tasuma teemaksu enne järgmisel päeval kl 20. Maksete hilinemisel kohalduvad trahvid, nagu on eespool kirjeldatud.

Võite teha makse EPC veebisaidil. Jälgige, et teil oleks oma juhtuminumber ja sõiduki registreerimisnumber käepärast, kuna teil läheb neid maksmise ajal vaja.