Norveške cestnine

Na Norveškem obstaja okrog 200 cestninskih postaj. Vse so samodejne* in označene z oznako »AutoPASS« in simbolom na desni strani.

Vozilom, ki jih registrirajo med vožnjo skozi samodejne cestninske postaje na Norveškem, bo naknadno poslan račun. Račun bo poslan po pošti (ali po e-pošti, če se je uporabnik predhodno registriral na spletnem mestu družbe EPC). Vozila z oznako ** so upravičena do cestnin s popustom in zanje bo račun izdal izdajatelja oznake.

Vse samodejne cestninske postaje so opremljene s kamero, ki zabeleži številko registrske tablice vozila in oznako za cestnino. Da bi lahko zaračunali storitve za vozilo, registrirano v tujini, mora norveški organ za ceste, Statens Vegvesen, pridobiti dostop do različnih organov za izdajanje licenc za vozila v različnih državah. Za vozila, registrirana v tujini, bo račun izdala družba Euro Parking Collection plc (EPC). EPC je pooblaščeni ponudnik storitev, ki lahko izdaja račune lastnikom vozil, registriranih zunaj pristojnosti organa izdajatelja. Račun je bil izdan na podlagi tega pooblastila.

Zakonodaja

Statens Vegvesen in cestninske družbe na Norveškem lahko lastnikom vozil zaračunajo cestnino v skladu s 27. odstavkom zakona o javnih cestah.

Pred vstopom na Norveško morajo imeti komercialna vozila, težja od 3,5 tone, veljaven račun EuroPASS.

Vozilom iz kategorije M1 se cestnina zdaj zaračunava kot majhnim vozilom, če imajo pred vstopom na Norveško odprt veljaven račun AutoPASS.

Za več informacij o tem in o norveških cestninah, njihovih lokacijah in kako urediti oznako, obiščite www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS je norveški sistem za plačevanje cestnin. Je v lasti Statens Vegvesen (norveška uprava za javne ceste).

Pogosta vprašanja in odgovori

Vsi vozniki, ne glede na državljanstvo, morajo na Norveškem plačevati cestnine. Obstajata dva tarifna razreda: lahka vozila (3,5 tone in manj) in težka vozila (več kot 3,5 tone). Za motorna kolesa se cestnine na Norveškem ne plačujejo***

Zaradi učinkovitega delovanja cestninskih postaj so upravljavci naloga pobiranja cestnin za tuja vozila dali v izvedbo zunanjemu izvajalcu, družbi EPC, ki je specializirana za prekomejna plačila in izterjavo dolgov.

Če se registrirate, boste kot najemnik/lizingojemalec prejeli račun neposredno. Če se ne registrirate, bo račun poslan najemodajalcu/lizinškemu podjetju. Podjetje vam bo za obdelavo računa in plačilo zneska morda zaračunalo dodatne stroške. Registrirajte se in začnite.

Registracija z računom pri EPC bo običajno skrajšala čas med vašo potjo(-mi) in prejemom računa. Poleg tega boste imeli popoln nadzor nad tem, kam bo poslan račun, dostopali boste lahko do svojih računov, preverili boste lahko zapadlost, si ogledali slike, se registrirali za dostavo preko e-pošte in plačilo. O morebitnih spremembah ali o preklicu registracije lahko družbo EPC obvestite kadarkoli. Registrirajte se in začnite.

Ne, običajno to ni potrebno. V večini primerov ponuja družba EPC strankam izbiro med plačilom na bančni račun v njihovi državni valuti ali na norveški bančni račun. Ta možnost je na voljo v Avstriji, Belgiji, Češki republiki, Danski, Finski, Franciji, Nemčiji, Madžarski, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemski, Norveški, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Španiji, Švedski, Švici in Združenem kraljestvu. Račun je izdan v lokalni valuti in pretvorjen po menjalnem tečaju na dan izdaje računa. Plačilo je mogoče opraviti tudi s karticama VISA ali MasterCard.

Vprašanja in pobude na družbo EPC naslovite preko spleta na www.epcplc.com/communication. Tako bo osebje družbe EPC lahko obravnavalo vaš primer. Iz Danske in Švedske je mogoče poklicati na lokalno številko, iz katere ste preusmerjeni na večjezično službo za stranke. Cena klica bo enaka običajnemu domačemu klicu v vaši državi. Prav tako lahko zahtevate povratni klic.

Obdelava podatkov in iskanje ustreznih informacij zahtevata nekaj časa. Cestnine za cestne odseke so za kratka obdobja dane na čakanje, da lahko na istem računu zaračunamo več cestnih odsekov. Čas do izdaje računa je zato lahko daljši od pričakovanega.

Dodatna pristojbina v vrednosti 300 NOK vam je bila zaračunana iz enega od naslednjih razlogov:

  • Če ste prejeli obvestilo za doplačilo za odsek skozi Svinesundsforbindelsen pred 1. novembrom 2015, ste ga dobili, ker niste ustavili in plačali cestnine na cestninski postaji. Pred 1. novembrom 2015 se je cestnina v Svinesundsforbindelsen pobirala ročno.
  • Računa niste plačali v roku.

Fotografija je posneta na samodejni cestninski postaji. Če vozilo nima veljavne enote na armaturni plošči je samodejno posneta fotografija, ki poveže vozilo z registriranim lastnikom. Fotografije so računu priložene kot dokaz o prehodu cestninske postaje. Vse fotografije vašega vozila, ki so bile posnete, si lahko ogledate na www.epcplc.com/view_pictures

Svetlost fotografije je samodejno prilagojena, da se da prebrati registrsko številko vozila.

V redkih primerih se zgodi, da točka za plačilo, ki ste jo prešli, ni registrirana v našem sistemu. Če je račun družbe EPC namenjen samo plačilu cestnine, ga morate plačati (s plačilno metodo, navedeno na računu). Če ste prejeli kazen, pošljite kopijo računa na visitors@vegfinans.no in poskrbeli bodo za to, da boste plačali samo cestnino.

* Edina ročna cestninska postaja na Norveškem, kjer cestnine ne morete plačati z oznako ali vam cestnina ne more biti zaračunana naknadno, je Atlanterhavstunnelen. Preden zapustite cestninsko postajo, boste morali ustaviti in plačati cestnino.

** Obiščite www.autopass.no/en/autopass za nadaljnje informacije in kako naročiti oznako. Pri naročilu oznake se registrirajte za izjemo za težka vozila M1 ali za vozila brez emisij. Oznaka AutoPASS je brezplačna, plačati boste morali le 200 NOK pologa, ki vam ga bomo vrnili, ko boste preklicali pogodbo in vrnili oznako.

*** Če menite, da je vaše vozilo izjema, se registrirajte za oznako AutoPASS pri cestninskem podjetju ali obiščite www.autopass.no/en/autopass za nadaljnje informacije.