Rejestracja ULEZ & LEZ

Ta strona dotyczy rejestracji w ULEZ - Ultra Low Emission Zone & LEZ - Low Emission Zone.

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany poza Wielką Brytanią, Transport for London może nie mieć informacji o tym pojeździe. W przypadku braku informacji o pojazdach zarejestrowanych poza Wielką Brytanią automatycznie zostanie naliczona opłata:

  • 12.50 GBP za wjazd do Strefy Bardzo Niskiej Emisji (ULEZ)
  • 100 GBP / 300 GBP za wjazd do Strefy Niskiej Emisji (LEZ)

Prosimy odwiedzić stronę visit Transport for London, by uzyskać więcej informacji.

Jeżeli pojazd spełnia odpowiednie normy emisji dla dowolnego programu i opłata nie powinna być naliczana, istnieje możliwość zarejestrowania pojazdu

W tym celu należy przedstawić dowód potwierdzający zgodność pojazdu wymaganą normą Euro. W ramach potwierdzenia można przesłać dowód rejestracyjny pojazdu.

W przypadku posiadania konta w naszym serwisie rejestracji można dokonać już teraz. W przeciwnym razie można założyć konto, a następnie zarejestrować pojazd.Nie pamiętam hasła


Zarejestruj się z EPC