Polityka prywatności Grupy EPC

Postanowienia ogólne

W jaki sposób Grupa EPC będzie wykorzystywać twoje dane osobowe?

Firma Euro Parking Collection plc i jej spółki zależne, Contractum Limited, utworzone i zarejestrowane w Anglii i Walii z numerem firmy GB3515275 i GB5755117 oraz EPC Hungary Kft., zarejestrowana na Węgrzech z numerem 01-09-908128, stanowią Grupę EPC („EPC”).

EPC specjalizuje się w identyfikacji, powiadamianiu i gromadzeniu niezapłaconych opłat drogowych i związanych z transportem publicznym, obciążeń i kar wydawanych pojazdom zarejestrowanym za granicą lubnajemcom wypożyczonych pojazdów zagranicznym lub niebędących rezydentami („FRV”) w Europie.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności, a w niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, dlaczego EPC zbiera dwoje dane osobowe i w jaki sposób je przetwarza. Jeśli chce Pan/i się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania twoich danych, prosimy o kontakt na email privacy@epcplc.com

EPC nie przekazuje Pani/a danych osobowych stronom trzecim poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba, że otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę. Terytoria spoza EOG mogą nie posiadać odpowiedniej ochrony prawnej w stosunku do EOG, ale zapewniamy, że nasi partnerzy zlokalizowani poza EOG podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Państwa dane traktowane są w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podane przez Państwa informacje będą bezpiecznie przechowywane przez nas/lub naszych partnerów przetwarzających dane, niezależnie od tego, czy informacje będą w formie elektronicznej czy papierowej.

Wszystkie Państwa informacje będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy i podstawa prawna przetwarzania danych. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, a tam, gdzie to możliwe, są pseudonimizowane.

EPC nie wymaga podawania danych należących do kategorii danych specjalnych, które mogą ujawniać Pani/a pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, wszelkie dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Należy pamiętać, że jeśli w jakimkolwiek momencie, szczególnie podczas procesu odwoławczego, przekażą nam Państwo takie dane, przyjmiemy pragmatyczne podejście i wykorzystamy informacje niezbędne do rozpatrzenia odwołania.

Jako podmiot danych przysługują Pani/u prawa, z których można skorzystać. Prosimy pamiętać, że musimy zweryfikować Pani/a tożsamość, aby Pan mógł/Pani mogła korzystać ze swoich praw. Aby proces ten był bezpieczny, wymagamy od Państwa dostarczenia: Numeru faktury EPC/referencji/sprawy oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.

EPC zamierza spełniać najwyższe standardy podczas przetwarzania danych osobowych. Dlatego wszelkie skargi traktujemy bardzo poważnie. Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Pani/a dane osobowe, należy skontaktować się z Information Commissioner’s Office, organem statutowym, który zajmuje się ochroną danych osobowych: https://ico.org.uk/concerns/

EPC nie podejmuje automatycznych decyzji samodzielnie.

Jeśli dokonają Państwo płatności na rzecz EPC, zostanie ona przetworzona przez naszego partnera - Stripe, który jest zgodny ze standardem bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS). EPC nie przechowuje informacji o twojej karcie. Wszystkie informacje są przetwarzane przez Stripe, zobacz szczegóły tutaj.

Aby zrozumieć w jaki sposób przetwarzamy Pani/a dane osobowe, proszę przeczytać odpowiednią sekcję tego powiadomienia. Należy pamiętać, że można należeć do więcej niż jednej z poniższych grup:

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

Posiadacze konta na stronie internetowej EPC (Opłaty i kary)

Posiadacze kont AutoPASS

Odbiorcy opłat karnych

Odbiorcy faktur

Osoby, które dzwonią na naszą infolinię

Osoby, które kontaktują się z nami pocztą

Osoby, które korzystają z formularza kontaktowego EPC na stronie internetowej

Osoby, które wysyłają nam e-maile

Ubiegający się o pracęOsoby odwiedzające naszą stronę internetową

EPC jest administratorem danych dla informacji, które zbieramy na naszej stronie internetowej.

Gdy odwiedzą Państwo www.epcplc.com, www.contractum.eu lub www.epchungary.hu, zbieramy standardowe informacje logowania i dane wzorów odwiedzających; szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Robimy to, aby ulepszyć wrażenia korzystania z naszej strony internetowej.

Kontynuując przeglądanie strony internetowej, zgadzają się Państwo z powyższą polityką prywatności.

Żadne z danych osobowych, w tym przypadku Pani/a adres IP, nie są przekazywane stronom trzecim. Chronimy naszą stronę przed atakami brute force, blokując adresy IP, z których pochodzi taki atak i dlatego EPC zbiera adresy IP, które są następnie wykorzystywane do rozwiązywania problemów i zapewnienia bezpieczeństwa. Dane przechowywane są przez 12 miesięcy.

Wróć do Postanowienia ogólnePosiadacze konta na stronie internetowej EPC (Opłaty i kary)

EPC jest administratorem danych dla informacji, które podają nam Państwo, gdy się rejestrują , aby korzystać z usług internetowych umożliwiających zarządzanie płatnościami drogowymi i powiadomieniami związanymi z transportem. Na dane osobowe składają się: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu.

EPC przetwarza dane osobowe na podstawie umowy zawartej podczas rejestracji konta na stronie internetowej na warunkach określonych w Warunkach świadczenia usług na Stroni internetowej EPC i będzie przetwarzać dane podczas obowiązywania umowy i jeśli dotyczy przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat.

Jeśli zarejestrują Państwo swój pojazd, uzyskają tym samym łatwy dostęp do powiadomień, otrzymywania e-maili, opłat, zdjęć i komunikacji.

Jeśli opłaty nie zostaną uiszczone, Państwa sprawa może zostać przekazana do agencji windykacyjnej lub mogą Państwo zostać wezwani do sądu, co może zwiększyć należną kwotę.

Wróć do Postanowienia ogólnePosiadacze kont AutoPASS

Rejestrując swoje istniejące konto AutoPASS, przekazują nam Państwo informacje o zróżnicowaniu środowiskowym pojazdu w celu wystawienia prawidłowej faktury. EPC przetwarza te dane na podstawie pisemnych instrukcji wydanych przez Statens Vegvesen (SVV), który jest administratorem danych i można się z nim kontaktować pod adresem firmapost@vegvesen.no. EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez SVV.

Wróć do Postanowienia ogólneOdbiorcy opłat karnych

Kiedy otrzymają Państwo od EPC Powiadomienie o opłacie karnej („PCN”), oznacza to, że mają Państwo zaległą płatność należną jednej z organizacji wydających mandat.

EPC przetwarza Państwa dane widoczne w odpowiednim powiadomieniu w imieniu organizacji wystawiającej mandat, która autoryzuje mandat. Organizacja wydająca mandaty przekazała funkcję śledzenia, wydawania i gromadzenia środków pieniężnych należnych od FRV na rzecz EPC. Przekazanie pełnomocnictwa jest dostępne tutaj i tutaj.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż te wskazane powyżej.

EPC otrzymuje numer rejestracyjny i informacje o wykroczeniach od organizacji wydającej mandat i ponadto Pani/a imię, nazwisko i adres od odpowiednich oficjalnych krajowych lub regionalnych organów odpowiedzialnych za rejestrację pojazdów. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje, od kogo otrzymaliśmy Pana/i dane,prosimy o wysłanie nam wiadomość na adres privacy@epcplc.com.

W niektórych przypadkach EPC uzyskuje Państwa dane osobowe, takie jak numer rejestracyjny, Państwa imię i nazwisko, adres, bezpośrednio od organizacji wystawiającej mandat, wypożyczalni samochodowej lub poprzedniego zarejestrowanego posiadacza pojazdu. Ostatni przypadek ma miejsce, gdy oficjalny rejestr nie został zaktualizowany wraz z przekazaniem prawa własności.

Jednakże, jeśli są Państwo posiadaczem konta EPC, sami dostarczają nam danych widocznych na powiadomieniu.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż te wskazane powyżej. EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez organizację wydającą mandaty i, jeśli to koniecznie, przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat

Wróć do Postanowienia ogólneOdbiorcy faktur

Kiedy otrzymają Państwo fakturę od EPC, oznacza to, że muszą Państwo dokonać zapłaty za korzystanie z infrastruktury zarządzanej przez jedną lub więcej organizacji wystawiających.

EPC przetwarza Państwa dane widoczne w odpowiednim powiadomieniu w imieniu organizacji wystawiającej mandat, która autoryzuje mandat. Organizacja wydająca mandaty przekazała funkcję śledzenia, wydawania i gromadzenia środków pieniężnych należnych od FRV na rzecz EPC. Przekazanie pełnomocnictwa jest dostępne tutaj i tutaj.

Jeśli opłaty nie zostaną uiszczone, Państwa sprawa może zostać przekazana do agencji windykacyjnej lub mogą Państwo zostać wezwani do sądu, co może zwiększyć należną kwotę.

EPC otrzymuje numer rejestracyjny i informacje o wykroczeniach od organizacji wydającej mandat i ponadto Pani/a imię, nazwisko i adres od odpowiednich oficjalnych krajowych lub regionalnych organów odpowiedzialnych za rejestrację pojazdów. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje, od kogo otrzymaliśmy Pana/i dane,prosimy o wysłanie nam wiadomość na adres privacy@epcplc.com.

W niektórych przypadkach EPC uzyskuje Państwa dane osobowe, takie jak numer rejestracyjny, Państwa imię i nazwisko, adres, bezpośrednio od organizacji wystawiającej mandat, wypożyczalni samochodowej lub poprzedniego zarejestrowanego posiadacza pojazdu. Ostatni przypadek ma miejsce, gdy oficjalny rejestr nie został zaktualizowany wraz z przekazaniem prawa własności.

Jednakże, jeśli są Państwo posiadaczem konta EPC, sami dostarczają nam danych widocznych na powiadomieniu.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż te wskazane powyżej. EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez organizację wydającą mandaty i, jeśli to koniecznie, przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat

Wróć do Postanowienia ogólneOsoby, które dzwonią na naszą infolinię

Infolinia EPC ma charakter doradczy; nie przyjmujemy odwołań innych niż pisemne. Nagrana rozmowa telefoniczna może być przechowywana w formie zaszyfrowanej przez sześć miesięcy w celu monitorowania jakości, szkolenia i audytu. Chcąc uzyskać jej kopię w przyszłości, należy podać nam datę i godzinę swojej rozmowy telefonicznej.

Wróć do Postanowienia ogólneOsoby, które kontaktują się z nami pocztą

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty, dobrowolnie przesyłają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zawartych w tej komunikacji.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu złożenia odwołania, muszą Państwo wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych odpowiedniej organizacji wydającej mandat, która może być zlokalizowana poza UK i EOG. W przypadku przekazywania odwołania pocztą lub faksem, prosimy dołączyć poniższe oświadczenie: „I hereby agree, that my personal data may be disclosed to the relevant Issuing Organisation.” („Niniejszym wyrażam zgodę na to, aby moje dane osobowe zostały ujawnione odpowiedniej organizacji wystawiającej mandat”). Korespondencja niezawierająca powyższego oświadczenia nie będzie uwzględniana.

EPC przetwarza Państwa dane widoczne w odpowiednim powiadomieniu w imieniu organizacji wystawiającej mandat, która autoryzuje mandat. Organizacja wydająca mandaty przekazała funkcję śledzenia, wydawania i gromadzenia środków pieniężnych należnych od FRV na rzecz EPC. Przekazanie pełnomocnictwa jest dostępne tutaj i tutaj.

EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez organizację wydającą mandaty i, jeśli to koniecznie, przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat

Jeśli opłaty nie zostaną uiszczone, Państwa sprawa może zostać przekazana do agencji windykacyjnej lub mogą Państwo zostać wezwani do sądu, co może zwiększyć należną kwotę.

Wróć do Postanowienia ogólneOsoby, które korzystają z formularza kontaktowego EPC na stronie internetowej

Jeśli składają Państwo odwołanie przeciwko obciążeniu za pośrednictwem formularza kontaktowego EPC na stronie internetowej EPC, przekazują nam Państwo dodatkowe dane, które już przetwarzamy (patrz Odbiorcy opłat karnych i Odbiorcy faktur).

EPC przetwarza Państwa dane widoczne w odpowiednim powiadomieniu w imieniu organizacji wystawiającej mandat, która autoryzuje mandat. Organizacja wydająca mandaty przekazała funkcję śledzenia, wydawania i gromadzenia środków pieniężnych należnych od FRV na rzecz EPC. Przekazanie pełnomocnictwa jest dostępne tutaj i tutaj.

Aby odwołanie mogło być rozpatrzone, muszą Państwo wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych odpowiedniej organizacji wydającej mandat, która może być zlokalizowana poza UK i EOG. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej

EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez organizację wydającą mandaty i, jeśli to koniecznie, przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat

Jeśli opłaty nie zostaną uiszczone, Państwa sprawa może zostać przekazana do agencji windykacyjnej lub mogą Państwo zostać wezwani do sądu, co może zwiększyć należną kwotę.

Wróć do Postanowienia ogólneOsoby, które wysyłają nam e-maile

Kiedy wysyłają nam Państwo wiadomość e-mail, dobrowolnie przesyłają nam Państwo swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zawartych w swojej wiadomości e-mail, w tym swój adres e-mail.

EPC przetwarza Państwa dane widoczne w odpowiednim powiadomieniu w imieniu organizacji wystawiającej mandat, która autoryzuje mandat. Organizacja wydająca mandaty przekazała funkcję śledzenia, wydawania i gromadzenia środków pieniężnych należnych od FRV na rzecz EPC. Przekazanie pełnomocnictwa jest dostępne tutaj i tutaj.

Ponadto, jeśli Państwa opłata pozostanie nieuiszczona, sprawa, w tym komunikacja e-mailowa, zostanie przekazana do dalszego egzekwowania z potencjalnie podwyższonymi opłatami.

EPC będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany przez organizację wydającą mandaty i, jeśli to koniecznie, przez okres 7 lat od daty uiszczenia opłat

Wróć do Postanowienia ogólneUbiegający się o pracę

EPC jest administratorem danych informacji, które dostarczą nam Państwo podczas procesu rekrutacji i przetwarzamy je na podstawie uzasadnionych interesów. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Pani/a danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@epcplc.com.

Wszystkie informacje, które poda nam Pani/ Pan nam podczas procesu rekrutacji, zostaną wykorzystane tylko w celu przygotowania Pani/a aplikacji lub spełnienia wymagań prawnych lub regulacyjnych i będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty obsadzenia stanowiska.

Nie będziemy udostępniać żadnych informacji, które nam Pan/i poda podczas procesu rekrutacji stronom trzecim w celach marketingowych lub przechowywać twoich informacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podane przez Państwa informacje będą bezpiecznie przechowywane przez nas/lub naszych partnerów przetwarzających dane, niezależnie od tego, czy informacje będą w formie elektronicznej czy papierowej.

Wróć do Postanowienia ogólne