Transport for London Strefa Niskiej Emisji (LEZ)

lez_logo

Strefa Niskiej Emisji (LEZ) obejmuje większą część Londynu i obowiązuje 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Została ona wprowadzona w 2008 roku, aby zmniejszyć emisję spalin produkowanych przez najbardziej zanieczyszczające pojazdy ciężkie w stolicy.

Od 1 marca 2021 normy strefy Niskiej Emisji (LEZ) dla pojazdów ciężarowych, vanów i innych specjalistycznych pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony zmieniły się z Euro IV dla cząstek stałych (PM) na Euro VI dla PM i tlenków azotu (NOX). Zmiana dotyczy również autobusów, minibusów i autokarów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 5 ton. Wymienione powyżej pojazdy muszą spełniać normę Euro VI, w przeciwnym razie obowiązuje je opłata dzienna. Może Pan/i sprawdzić swój pojazd oraz opcje pozwalające przygotować się do wprowadzanych zmian na stronie internetowej www.tfl.gov.uk/lez

Płatności można dokonać na stronie Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, przez telefon +44 343 222 2222 lub drogą pocztową.

Pojazd Masa Norma emisji Opłata dzienna
Samochody ciężarowe, karawany i koniowozy Powyżej 3,5 tony masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Autobusy i autokary Powyżej 5 ton masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Duże vany i koniowozy Masa między 1.205 (bez obciążenia) a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Karawany Między 2.5 a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Minibusy 5 ton bądź mniej masy całkowitej pojazdu < Euro III
(PM)
£100

Rejestracja

Kierowcy pojazdów zarejestrowanych poza granicami Wielkiej Brytanii, których dotyczy program LEZ: samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów, dużych vanów, minibusów i innych specjalistycznych pojazdów będą musieli zarejestrować swoje pojazdy drogą pocztową lub mailem w Transport for London (TfL), by być zwolnionym z opłaty dziennej LEZ, jeżeli owe pojazdy spełniają wymagane normy emisji spalin.

By uzyskać więcej informacji na temat rejestracji i programu LEZ prosimy skorzystać z rozwijanego menu.

Proszę wybrać język: