Wykroczenia drogowe w Wielkiej Brytanii

Wykroczenia drogowe w ruchu obejmują skręt w prawo lub w lewo mimo zakazu, wjazd, tam gdzie jest zakaz wjazdu, zatrzymywanie się na skrzyżowaniu z namalowaną żółtą kratką , jazda w niewłaściwy sposób na ulicy jednokierunkowej, nielegalne zawracania, używanie pasów autobusowych czy zatrzymywanie się na czerwonej linii.

Egzekwowanie wykroczeń drogowych dokonanych w ruchu pozwala nam zwalczać niebezpieczne manewry na drogach, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszać korki.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej poszczególnych organów wystawiających.