o EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) specjalizuje się w identyfikacji, powiadamianiu i zbieraniu niezapłaconych opłat i kar związanych z opłatami drogowymi i wystawionych dla pojazdów zarejestrowanych za granicą w całej Europie.

Obecnie EPC działa w imieniu ponad 450 wystawiających organizacji w 15 krajach europejskich. Organizacje te to przede wszystkim władze publicznne i policyjne, rady, gminy, krajowe agencje rządowe, operatorzy dróg płatnych i firmy zarządzające prywatnymi parkingami. Pełną listę można obejrzeć pod Organizacje Wystawiające.

EPC ma dostęp to wielu urzędów w Europie rejestrujących pojazdy w celu poprawnej indentyfikacji zarejestrowanego właściciela pojazdu.

road

Opłaty za drogi płatne

Pomoc zarządcom opłat drogowych w identyfikacji i wystawianiu rachunków, listów informacyjnych czy też kar dla pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Ruch uliczny i korki

Pomoc władzom miasta w kontrolowaniu i zarządzaniu przepływem ruchu, poprzez identyfikację wykroczeń popełnionych przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Informacje prawne

EPC jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, numer rejestru firmy: 03515275; EPC jest również zarejestrowana w Biurze Komisarza do Spraw Informacji pod numerem Z5479282 w rejestrze ochrony danych osobowych pod numerem Z5479282 (Wielka Brytania).

Dodatkowe informacje prawne