Czerwone trasy

Transport for London bezpośrednio odpowiada za drogi podlegające władzom Wielkiego Londynu, które łącznie tworzą sieć dróg zwaną Transport for London Road Network (TLRN). Sieć ta składa się z 580 km strategicznych dróg Londynu, które są oznaczone jako czerwone trasy.

Czerwona trasa jest drogą, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania się wskazany pojedynczą lub podwójną czerwoną linią. Czerwone trasy zostały wprowadzone w Londynie jako alternatywa dla żółtej linii oznaczającej „zakaz postoju” i „zakaz załadunku/rozładunku”. Od 2016 roku czerwone trasy mogą być stosowane przez wszystkie podmioty zarządzające drogami w Londynie, dlatego niewielka liczba czerwonych tras istnieje na drogach dzielnicowych poza siecią TLRN. Większość czerwonych tras pozostaje jednak częścią strategicznej sieci TfL (Czerwone trasy TfL).

Najważniejsze drogi w Londynie

tfl_te_map

Choć sieć TLRN stanowi niespełna 5% ogólnej sieci dróg w obrębie Wielkiego Londynu, obsługuje ona więcej niż jedną trzecią ruchu samochodowego w Londynie, a wraz z londyńskimi autostradami obsługuje około połowy ruchu samochodów ciężarowych w Londynie.

Czerwone trasy TfL są kluczowe dla zachowania płynności ruchu w Londynie i TfL może podejmować działania egzekucyjne zapewniające przestrzeganie przepisów przez kierowców. Naszym priorytetem jest zmniejszenie opóźnień, a nie wystawianie mandatów, dlatego staramy się pomóc kierowcom w zrozumieniu zasad funkcjonowania czerwonych tras, aby mogli oni uniknąć niepotrzebnego mandatu.

Znaki i oznaczenia drogowe wzdłuż czerwonych tras wskazują, co jest dozwolone, a co zabronione. W przypadku niestosowania się do znaków i oznaczeń, możemy wystawić mandat karny (PCN).

Na naszych czerwonych trasach monitorujemy:

  • Pojedyncze czerwone linie
  • Podwójne czerwone linie
  • Parkowanie oraz załadunek/rozładunek
  • Skrzyżowania z żółtymi liniami i zakazy skrętu
  • Pasy ruchu dla autobusów
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Drogi lokalne

tfl_te_stock

Większością dróg w Londynie zarządzają władze lokalne. Drogi z żółtymi liniami, biletowymi automatami parkingowymi, parkometrami i zatokami parkingowymi dla mieszkańców są zarządzane przez londyńskie władze lokalne, a nie TfL. (Niewielka liczba czerwonych tras może również znajdować się pod kontrolą władz lokalnych, co będzie widoczne na wystawianych przez nie mandatach). W przypadku pytań lub otrzymania mandatu za naruszenia przepisów na tych drogach należy skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, który udzieli pomocy i wyjaśnień.