Informacje prawne

Jako międzynarodowy podróżnik, jest się zobowiązanym do przestrzegania zasad i przepisów kraju docelowego, w tym przepisów ruchu drogowego. Firma Euro Parking Collection plc ( "EPC") jest uprawniona do nadzorowania tego, by wszyscy kierowcy krajowi i zagraniczni traktowani byli jednakowo, a w przypadku naruszenia przepisów krajowych i ponoszenia kar, do posiadania możliwości uiszczenia opłaty w walucie lokalnej w swoim kraju.

Organy w obrębie Europy upoważniły EPC do odzyskania zaległych opłat lub kar wystawionych dla pojazdów zarejestrowanych za granicą. Zawiadomienie zostało wysłane do Pani/a jako zarejestrowanego właściciela / najemcy pojazdu w chwili wykroczenia, i ostatecznie jest Pan/i odpowiedzialny za zapłatę. Aby uniknąć dalszych opłat, Państwa płatność musi być dokonana do Euro Parking Collection plc przed terminem podanym na zawiadomieniu.

Dalsze działania egzekucyjne

W przypadku nieuiszczenia sumy z zawiadomienia wydanego przez EPC, tak jak w przypadku pojazdów krajowych, organizacja wystawiająca będzie miała inne dostępne opcje egzekwowania ich ; te obejmują, ale nie ograniczają się do założenia blokady na koło lub usunięcia pojazdu, sprawdzenia pojazdu, przy wjeździe/ wyjeździe z konkretnego państwa, czy nie istnieją zaległe opłaty drogowe / kary, inicjowanie działań prawnych w kraju instytucji wystawiającej lub w kraju zarejestrowanego właściciela.

Kontakt

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z EPC w sprawie otrzymanych zawiadomień, należy wybrać kontakt. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę na EPC, prosimy o kontakt na poniższy adres.

Dział skarg i zażaleń
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Wielka Brytania