nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Z węgierskiej sieci dróg publicznych (autostrady, drogi krajowe) można korzystać tylko z ważnym zezwoleniem na korzystanie z dróg (e-Vignette/e-matrica). Z dużym wyprzedzeniem i na wszystkich punktach wjazdowych na autostradę znajdują się oznakowania zwracające uwagę kierowcy na obowiązek zapłaty za korzystanie z tych dróg. Opłata musi być uiszczona przed wjazdem na autostradę, najpóźniej 60 minut po wjeździe na nią i na prawidłowy przedział czasowy, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, kod kraju i kategorię pojazdu.

Kategorie opłat drogowych

Zgodnie z ustawodawstwem instytucji wystawiającej, na zarejestrowanym właścicielu danego pojazdu spoczywa odpowiedzialnośc za jakiekolwiek wykroczenia drogowe, niezależnie od tego, kto kierował pojazdem w tym czasie.

Jak uiścić opłatę z góry za drogi płatne?

Opłatę można uiścić z góry w punktach na trasie autostrady; w punktach sprzedaży NUSZ ( punkty obsługi klienta) oraz u innych sprzedawców (na przykład na stacjach benzynowych). Opłatę można również zakupić online, za pośrednictwem wiadomości tekstowej i za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uiszczać opłaty za przejazd i o lokalizacji punktów sprzedaży na Węgrzech i na granicach, prosimy odwiedzić: www.toll-charge.hu.

Przed uiszczeniem opłaty za drogi płatne na Węgrzech, należy potwierdzić i upewnić się, że okres ważności, numer rejestracyjny pojazdu, kategoria pojazdu oraz kod kraju są poprawnie wprowadzone. Zarejestrowany właściciel pojazdu jest zawsze odpowiedzialny płacąc opłaty za poprawność wprowadzonych danych.

Jeżeli pojazd nie posiada ważnego zezwolenia na korzystanie z dróg w czasie inspekcji, musi zostać uiszczone Wezwanie do Zapłaty za nieuprawnione korzystanie z dróg.

Otrzymałem wezwanie

Jeśli otrzymali Państwo powiadomienie (Wezwanie do Zapłaty) z EPC i uważają, że mieli ważną winietę, należy sprawdzić, czy wszystkie dane na (e-Vignette / e-matrica) są poprawne i prosimy o kontakt EPC i przedłożenie kopii, a także kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu (wszystkich stron).

Na winiecie jest napisane, że należy przechować ją co najmniej 1 rok od momentu wygaśnięcia. Jeśli nie posiadają jej już Państwo, można poprosić o kopię w punkcie sprzedaży, w którym została zakupiona.

nusz