Opłata za przejazd przez M50 w Irlandii/ eflow

eflow

Bramka automatyczna M50 znajduje się na suwnicy nad autostradą między skrzyżowaniem 6 (Blanchardstown) i skrzyżowaniem 7 (Lucan) na autostradzie M50 w Irlandii. Bramka oznaczona jest fioletowym znakiem, jak na powyższym obrazku.

Automatyczna bramka wykorzystuje kombinację laserów, nadajników i kamer do wykrywania pojazdów przez nią przejeżdżających. Kamery robią zdjęcie tablicy rejestracyjnej oraz kilka zdjęc pojazdu. Szczegóły dotyczące zarejestrowanych właścicieli pojazdów są dostarczane przez Departament Transportu.

Przejazd przez bramkę drogową M50 łączy się z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli płatność za przejazd M50 nie zostanie dokonana przed godziną 20:00-stą następnego dnia po podróży, spowoduje to automatyczne wystawienie Pierwszego Wezwania (STR) na adres zarejestrowanego właściciela pojazdu.

Jeśli otrzymali Państwo powiadomienie dotyczące opłaty za przejazd i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z EPC.


Najczęściej zadawane pytania

O M50

Turas Mobility Services jest firmą kontraktowaną przez Transport Infrastructure Ireland („TII”) w celu obsługi systemu pobierania opłat M50 („eFlow”) w jej imieniu. Turas Mobility Services to irlandzka firma z siedzibą w Dublinie.

eFlow jest operatorem wolnego od barier systemu opłat na dublińskiej autostradzie M50. eFlow jest zarejestrowaną nazwą firmyTransport Infrastructure Ireland (TII). Wszystkie wpływy z opłat, w tym kary, które są pobierane na płatnej drodze M50, trafiają bezpośrednio do TII.  Środki te następnie są wykorzystywane do eksploatacji i utrzymania krajowej sieci dróg w Irlandii. Informacje o polityce prywatności eFlow można znaleźć na stronie www.eflow.ie

M50 to publiczna infrastruktura należąca do irlandzkiego rządu i zarządzana przez TII, niezależny organ ustawowy ustanowiony przez Ustawę o drogach 2015 (Roads Act 2015)

Proszę sprawdzić poniższą tabelę w odniesieniu do opłat za przejazd

Samochody osobowe i pojazdy służb publicznych z miejscami siedzącymi dla maksymalnie 8 pasażerów EUR 3.70
Pojazdy ciężarowe o masie własnej nieprzekraczającej 2000 kg
Autobusy i autokary z miescami siedzącymi dla więcej niż 8 osób
EUR 4.70
Pojazdy ciężarowe o masie własnej przekraczającej 2000 kg, ale nie przekraczającej 10000 kg EUR 6.30
Pojazdy ciężarowe o masie własnej przekraczającej 10000 kg
Ciągnik lub pojazd przegubowy
EUR 7.50

Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w terminie, opłata w wysokości 3,50 EUR zostanie naliczona do każdego niezapłaconego przejazdu. Następnie EPC wystawi Standardowe wezwanie do zapłaty za przejazd. Jeśli należność nie zostanie zapłacona w ciągu 14 dni, zostanie nałożona kara w wysokości 49.50 EUR za każdy niezapłacony przejazd.


Aby uniknąć kar i oszczędzić na płatnościach za przejazdy, możesz założyć konto do automatycznego poboru opłat.

Punkt poboru opłat znajduje się na elektronicznej bramce nad autostradą M50 pomiędzy Węzłem 6 (Blanchardstown) a Węzłem 7 (Lucan). Opłata jest sygnalizowana za pomocą oznakowania widocznego na zdjęciu powyżej.

Elektroniczna bramka do poboru opłat wykorzystuje połączenie laserów, latarni sygnałowych i kamer w celu wykrycia przejeżdżającego poniżej samochodu. Kamery rejestrują wiele obrazów pojazdu i tablicę rejestracyjną pojazdu. Dane dotyczące zarejestrowanych właścicieli są dostarczane odpowiednim organom odpowiedzialnym za licencjonowanie pojazdów.

Przejeżdżając pod bramownicą, należy uiścić opłatę za przejazd autostradą M50. W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd M50 przed godziną 20:00 w dniu przejazdu, pierwsze zawiadomienie o karze (STR lub Standardowe wezwanie do zapłaty za przejazd) zostanie automatycznie wysłane na adres zarejestrowanego posiadacza pojazdu.

Pierwsze zawiadomienie o karze zawiera pierwotną opłatę za przejazd oraz karę w wysokości 3.50 EUR za opóźnioną opłatę.


Płatność

Płatność za przejazd może być dokonana na kilka sposobów.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany/-a w eFlow, tablica rejestracyjna twojego pojazdu będzie rejestrowana przy każdym przejeździe przez punkt poboru opłat, a ty „zapłacisz według faktycznego zużycia”.Opłatę za podróż należy uiścić przed godziną 20:00-stą następnego dnia. Płatność może być dokonana przez Internet na stronie eFlow, w punktach płatności bądź telefonicznie pod numerem: +353 1 4610122.

Można dokonać przedpłaty za przejazd na stronie eflow.ie, w punktach płatności lub dzwoniąc pod numer telefonu +353 1 4610122. Dodatkowo, aby uniknąć grzywien i oszczędzić na płatnościach za przejazdy, można utworzyć konto eFlow.

Jeśli otrzymał/a Pan/ Pani Standardowe wezwanie do zapłaty za przejazd po uiszczeniu opłaty, może to być spowodowane kilkoma powodami. Po pierwsze, proszę sprawdzić, czy dokonana płatność była zgodna z numerem rejestracyjnym pojazdu i za przejazd autostradą M50.

Po drugie, możliwe jest, że nie pokryłeś/-aś pełnego kosztu opłaty za podróż. Na przykład, jeśli zapłaciłeś/-aś opłatę za przejazd po M50 za samochód (3,70 EUR) po terminie, kara za opóźnioną płatność w wysokości 3,50 EUR będzie nadal należna. Proszę skontaktować się bezpośrednio z eFlow, jeśli chcesz sprawdzić, czy nie zalegasz z płatnościami za swoje pojazdy.

Jeśli płatność za przejazd M50 i pierwsze powiadomienie o karze (STR) nie zostanie uiszczone w ciągu 14 dni, na adres właściciela pojazdu zostanie wysłane Zawiadomienie o niezapłaconej karze za przejazd (UTN).

UTN obejmuje opłatę za pierwotny koszt przejazdu, dodaktową opłatę z pierwszego zawiadomienia - STR (3,50 EUR) i dodatkową karę za opóźnioną płatność w wysokości 49,50 EUR za każdy przejazd.

Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 56 dni od wysłania UTN, zostanie nałożona kolejna kara za opóźnioną płatność w wysokości 116,00 EUR.

Istnieje wielu różnych dostawców urządzeń do poboru opłat, którzy działają na M50. Nazwy tych firm to:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Aby urządzenie do poboru opłat działało na M50, Twoje konto musi być sprawne, a pojazd musi być połączony z tym kontem. Jeśli masz założone konto u jednego z powyższych operatorów i uważasz, że było ono sprawne, skontaktuj się z dostawcą.

Następujące pojazdy są zwolnione z opłaty za przejazd M50:

  • Pojazdy zmodyfikowane dla osób niepełnosprawnych
  • Motocykle
  • Pojazdy Rady Hrabstwa Fingal
  • Pojazdy wojskowe
  • Pojazdy wykonujące prace konserwacyjne na M50
  • Pojazdy Gardy i pogotowia ratunkowego

Jeśli Pani/ Pana pojazd jest zwolniony z opłaty za M50, elektroniczna bramka eFlow zarejestruje zdjęcia pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu, które następnie zostaną przez nas sprawdzone, aby potwierdzić, czy Pani/ Pana pojazd jest zwolniony z opłaty. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się ze Zwolnieniami z opłat drogowych Infrastruktury Transportowej w Irlandii

Jeśli Państwa pojazd jest specjalnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych i nie jest zarejestrowany w Irlandii, będzie Pan/ Pani zobowiązany/-a do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta do automatycznego poboru oplat, płatności za korzystanie z drogi M50 należy dokonać przed godziną 20:00-stą następnego dnia. Opóźnienia w płatnościach podlegają karom, jak opisano powyżej.

Możesz dokonać płatności poprzez stronę internetową EPC. Upewnij się, że podczas płatności masz pod ręką numer sprawy i numer rejestracyjny pojazdu.