Opłaty za drogi płatne w Wielkiej Brytanii

The Transport for London Congestion Charge (CC)

Za pojazdy, które poruszają się w ramach wyraźnie określonej strefy centralnego Londynu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00 i w weekendy oraz dni oficjalnie wolne od pracy od 12:00 do 18:00, każdego dnia w roku, z wyłączeniem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia (25 grudzień) i okresu wolnego od pracy z okazji Nowego Roku włącznie, trzeba uiścić opłatę dzienną Congestion Charge. Opłata ta wynosi GBP 15,00 jeżeli dokonana zostanie z wyprzedzeniem bądź w dniu podróży lub GBP 17,50 jeżeli zostanie uiszczona do północy trzeciego dnia po dokonanym przejeździe.

Opłatę Congestion Charge można uiścić na kilka sposobów: przez Internet pod adresem tfl.gov.uk/driving, poprzez system AutoPay (pojazdy zarejestrowane), za pośrednictwem call center pod numerem telefonu tel. 0343 222 2222 ( z zagranicy +44 343 222 2222) bądź za pośrednictwem aplikacji TfL Pay to drive in London.

System płatności AutoPay rejestruje liczbę dni, w których pojazd porusza się w strefie płatnej w miesiącu i automatycznie pobiera opłaty z karty debetowej, kredytowej lub za pośrednictwem polecenia zapłaty każdego miesiąca. Maksymalnie pięć pojazdów może zostać zarejestrowanych na koncie CC Auto Pay w www.tfl.gov.uk.

Rejestracja na zniżkę dla pojazdów z 9+ miejscami siedzącymi.

Niektóre osoby i pojazdy są zwolnione z opłaty lub mogą ubiegać się o rabat.

Ta usługa online ma na celu pomoc w rejestracji pojazdu z dziewięcioma lub wiekszą ilością miejsc siedzących na 100% zniżkę na opłaty za wjazd do Congstion Charge. Po wybraniu języka, korzystając z rozwijanego menu, formularz zgłoszeniowy ukaże się w wybranym języku.

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu przyciskiem, zostanie stworzona wersja po angielsku w PDF . Należy ją wydrukować, podpisać i przesłać do TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, United Kingdom. Prosimy nie zapomnieć o dołączeniu kopii i istotnych dokumentów.

Dodatkowo informacje ogólne można znaleźć na www.tfl.gov.uk

Proszę wybrać język:

Transport for London (TfL) — Strefa bardzo niskiej emisji spalin (ULEZ)

ulez_logo

Wymogi ULEZ

Aby dbać o jakość powietrza w Londynie, Strefa Bardzo Niskiej Emisji (ULEZ) obowiązuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, kazdego dnia w roku z wyjątkiem Bożego Narodzenia (25 grudnia). Strefa obowiązuje we wszystkich gminach londyńskich i nie obejmuje autostrady M25.

Aby sprawdzić, czy użytkowany pojazd spełnia normy, należy skorzystać z narzędzia TfL do weryfikacji pojazdów.

Można również sprawdzić, które lokalizacje należą do strefy ULEZ za pomocą narzędzia do sprawdzania kodów pocztowych

Jeśli Twój pojazd nie spełnia norm emisji ULEZ i nie jest zwolniony z płatności, musisz uiszczać opłatę dzienną w wysokości 12.50 GBP, aby jeździć wewnątrz strefy.

Opłata ma zastosowanie do:

Samochody osobowe, motocykle, vany i inne pojazdy specjalistyczne (do 3.5 tony włącznie) oraz miniubusy (do 5 ton włącznie)

Pojazdy ciężarowe, vany i specjalistyczne pojazdy ciężkie (o masie powyżej 3,5 tony) oraz autobusy, minibusy i autokary (o masie powyżej 5 ton) nie są objęte opłatą ULEZ. Są one objęte opłatą LEZ, jeżeli nie spełniają norm emisji LEZ.

Jakie są wymogi?

Preferujemy, aby pojazdy poruszające się w strefie spełniały określone normy, zamiast wymagać od kierowców opłaty dziennej.

Normy Euro, wprowadzone w 1992 roku, dotyczą limitów emisji zanieczyszczających powietrze tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM). Nowe pojazdy i silniki pojazdów drogowych muszą spełniać te normy, aby otrzymać homologację na danym rynku.

Wymogi ULEZ są następujące

Norma Euro 3 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych motocykli od 2007 roku

Pojazdy muszą spełniać różne normy emisji w strefie ULEZ w oparciu o rodzaj pojazdu i emisji. Norma Euro 4 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych samochodów osobowych od 2005 roku i wszystkich lekkich samochodów dostawczych od 2006 roku

Norma Euro 6 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych silników intensywnie eksploatowanych do samochodów dostawczych i autobusów od stycznia 2014, dla samochodów osobowych i lekkich furgonetek od września 2015 oraz dla większych furgonetek o całkowitej masie pojazdu do 3,5 tony od września 2016.

Więcej informacji na temat norm emisji, opłat dziennych i mandatów, a także informacje, jak uniknąć opłat można uzyskać tutaj:

Norma emisji Euro spełniana przez użytkowany pojazd jest określana na podstawie informacji w dowodzie rejestracyjnym.

Transport for London Strefa Niskiej Emisji (LEZ)

lez_logo

Strefa Niskiej Emisji (LEZ) obejmuje większą część Londynu i obowiązuje 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Została ona wprowadzona w 2008 roku, aby zmniejszyć emisję spalin produkowanych przez najbardziej zanieczyszczające pojazdy ciężkie w stolicy.

Od 1 marca 2021 normy strefy Niskiej Emisji (LEZ) dla pojazdów ciężarowych, vanów i innych specjalistycznych pojazdów ciężkich o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony zmieniły się z Euro IV dla cząstek stałych (PM) na Euro VI dla PM i tlenków azotu (NOX). Zmiana dotyczy również autobusów, minibusów i autokarów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 5 ton. Wymienione powyżej pojazdy muszą spełniać normę Euro VI, w przeciwnym razie obowiązuje je opłata dzienna. Może Pan/i sprawdzić swój pojazd oraz opcje pozwalające przygotować się do wprowadzanych zmian na stronie internetowej www.tfl.gov.uk/lez

Płatności można dokonać na stronie Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, przez telefon +44 343 222 2222 lub drogą pocztową.

Pojazd Masa Norma emisji Opłata dzienna
Samochody ciężarowe, karawany i koniowozy Powyżej 3,5 tony masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Autobusy i autokary Powyżej 5 ton masy całkowitej pojazdu Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Duże vany i koniowozy Masa między 1.205 (bez obciążenia) a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Karawany Między 2.5 a 3.5 tony < Euro III
(PM)
£100
Minibusy 5 ton bądź mniej masy całkowitej pojazdu < Euro III
(PM)
£100

Rejestracja

Operatorzy pojazdów uwzględnionych w programie LEZ, zarejestrowanych poza Wielką Brytanią, tj. samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów, dużych vanów, minibusów oraz pojazdów specjalnych, zobligowani są do zarejestrowania pojazdu w Euro Parking Collection (EPC) w celu potwierdzenia, czy spełnione zostały standardy emisji zanieczyszczeń umożliwiające poruszanie się w strefie LEZ bez konieczności uiszczania opłat.

By uzyskać więcej informacji na temat rejestracji i programu LEZ prosimy skorzystać z adresu www.epcplc.com/tfl_registration/register

Autostrady Krajowe - The Dartford Crossing - opłata Dart Charge

dartcharge_logo

Nie ma opcji zapłaty za korzystanie z Dartford Crossing przy przejeździe. Opłatę za Dart Charge należy uiścić z góry lub do północy następnego dnia. Opłata za Dartford Crossing obowiązuje między 6:00 a 22:00.

Można uzyskać zniżkę na przejazdy zakładając konto z przedpłatą. Alternatywnie można dokonać płatności jednorazowych w Internecie, przez telefon, w punktach sprzedaży detalicznej Payzone lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty. Więcej informacji można znaleźć na www.gov.uk/dart-charge