Direct Vision Standard i system zezwoleń dla samochodów cieżarowych HGV

Direct Vision Standard (DVS) i certyfikat bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych (HGVs) wymagają od operatorów pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 12 ton uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa przed wjazdem i poruszaniem się w obrębie większej części Wielkiego Londynu. W przeciwnym razie może być wystawiony mandat karny (Penalty Charge Notice)

Bezpośrednia widoczność i bezpieczeństwo na drodze

Direct Vision Standard określa zakres widoczności, jaki osoba kierująca pojazdem ciężarowym uzyskuje przez okna kabiny. Wskazuje to poziom zagrożenia dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści poruszający się w pobliżu pojazdu.

Pojazd może otrzymać ocenę od zera (najniższa ocena, przy słabej bezpośredniej widoczności) do pięciu gwiazdek (najwyższa ocena, przy świetnej bezpośredniej widoczności).

Jeżeli pojazd otrzyma co najmniej jedną gwiazdkę, można ubiegać się o certyfikat bez konieczności dostarczania dodatkowych dowodów.

Jeśli pojazd otrzyma zero gwiazdek, należy zwiększyć jego poziom bezpieczeństwa wyposażając go w dodatkowe elementy systemu bezpieczeństwa.

Direct Vision Standard i certyfikat bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych to część planu Vision Zero wdrażanego przez burmistrza Londynu w celu wyeliminowania do roku 2041 z londyńskiej sieci transportowej wypadków skutkujących śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Certyfikat bezpieczeństwa i wymagania wobec pojazdów ciężarowych

Niezależnie od tego, czy według osoby kierującej pojazdem spełnia on wymagane normy, wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton (DMC) wjeżdżające lub poruszające się w obrębie większej części Wielkiego Londynu, muszą przed wjazdem do tego obszaru uzyskać ważny certyfikat bezpieczeństwa, aby uniknąć otrzymania mandatu.

Certyfikat bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych obejmuje Wielki Londyn i obowiązuje codziennie, przez całą dobę. Wniosek o wystawienie certyfikatu można złożyć na stronie internetowej tfl.gov.uk/direct-vision-permit

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikatów bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych, można wyświetlić mapę miejsc, w których obowiązują lub zapoznać się z poniższym dokumentem: Certyfikat bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych – wytyczne dla kierowców pojazdów wjeżdżających do Londynu.

Można również odwiedzić witrynę internetową Transport for London.

Progresywny system bezpieczeństwa (Progressive Safe System)

System zostanie poddany ocenie i konsultacjom w 2022 roku i będzie obejmował dodatkowe technologie oraz wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa, które obecnie są niedostępne.

Jakikolwiek nowy sprzęt lub technologia proponowana do uwzględnienia w Progressive Safe System musi być możliwa do montażu w pojazdach ciężarowych, uznana przez branżę i łatwo dostępna na rynku w danym czasie.

Od października 2024 pojazdy ciężarowe z oceną niższą niż trzy gwiazdki będą musiały spełnić wymagania Progressive Safe System.