Płatności kartą kredytową

Euro Parking Collection plc wykorzystuje Stripe jako dostawcę usług płatniczych, na Państwa rachunku bankowym widnieć będzie Euro Collection parking plc.

Prosimy zauważyć, iż nie ma możliwości dodawania środków do konta EPC za pomocą Stripe.

Proszę pominąć wszelkie znaki specjalne, w tym '[apostrof], _ [podkreślenik] występujące w swoim nazwisku.

Wszystkie płatności dokonane na stronie internetowej EPC wymagają kontroli 3-D Secure. 3-D Secure, pod auspicjami Visy pod nazwą ‘’Verified by Visa’’ i MasterCard pod nazwą ‘’Secure Code’’, nie tylko chroni przed nieautoryzowanym użyciem karty, ale również oznacza, że można mieć pewność, że priorytetem firmy pobierającej opłaty przez Internet jest Państwa bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami dotyczącymi transakcji internetowych. 3-D Secure jest zwykle wdrożony za pomocą tajnego hasła związanego z karta znanego tylko przez wystawce i posiadacza karty. Przyczynia się to do wzmożonej ochrony posiadacza karty przed nielegalnymi transakcjami.

Płatności za pośrednictwem przelewów bankowych

W celu dokonania płatności proszę skorzystać z danych znajdujących się w powiadomieniach. W większości krajów, płatności powinny być dokonywane na krajowy rachunek bankowy zamiast dokonywania przelewów międzynarodowych. Należy upewnić się, że został podany numer sprawy jako tytuł płatności, gdyż brak numeru może spowodować , że płatności nie zostaną prawidłowo przydzielone.

Jeśli chcą Państwo dokonać wpłaty na nasze szwedzkie konto, a bank wymaga numeru OCR, należy poniżej wpisać swój numer sprawy, aby wygenerować numer OCR.