Inne

EPC działa także w imieniu różnych innych organów wystawiających w Europie, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Jeśli otrzymali Państwo zawiadomienie od EPC i chcieliby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.