Vägtullsavgifter i Norge

Det finns runt 200 tullstationer i Norge. Alla är automatiska* och utmärkta med "AutoPASS" samt symbolen till höger.

Fordon som kör genom Norge och registreras vid de automatiska vägtullarna blir fakturerade i efterhand. Fakturan skickas via post (eller email om ägaren har förhandsregistrerat fordonet på EPC:s webbplats). Fordon med transponder** får rabatt på passeringarna och mottar istället faktura från avtalsutfärdaren.

De automatiska vägtullstationerna är utrustade med kameror som läser av fordonets registreringsskylt och transpondrar. För att kunna fakturera ett utlandsregistrerat fordon måste vägverket i Norge, Statens Vegvesen, få tillgång till de olika fordonsregistren i de olika länderna. Utlandsregistrerade fordon faktureras genom Euro Parking Collection plc (EPC). EPC är en auktoriserad serviceleverantör med fullmakt att utfärda fakturor till fordonsägare som är registrerade utanför den utfärdande organisationens jurisdiktion. Det är på grundval av denna fullmakt som fakturan utfärdats.

Lagstiftning

Statens Vegvesen och tullorganisationer i Norge kan fakturera fordonsägare för tullpasseringar i enlighet med Veglovens paragraf 27.

Det är obligatoriskt för tunga fordon över 3,5 ton att ha ett giltigt AutoPASS-avtal innan de kör in i Norge.

Fordon tillhörande kategorin M1 debiteras nu som lätta fordon om de har tecknat ett giltigt AutoPASS-avtal innan de kör i Norge.

För mer information om de norska vägtullarna, var de ligger samt hur man tecknar ett avtal, gå till: www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS är det norska systemet för insamling av vägavgifter. Det ägs av Statens Vegvesen.

Frågor och svar

Alla bilister, oavsett nationalitet, är skyldiga att betala för de avgiftsbelagda vägarna i Norge. Det finns två avgiftsklasser; avgiftsklass 1: Lätta fordon (upp till 3,5 ton) och andra fordon oavsett viktklass, som faller inom kategori M1 (personbil) i fordonsregistret. Personbilar (M1) över 3,5 ton måste dock ha en giltig transponder för att kunna inkluderas i avgiftsklass 1. Avgiftsklass 2: Tunga fordon (över 3,5 ton), förutom fordon som anges som M1 hos fordonsregistret. Mopeder/Motorcyklar behöver inte betala för vägavgifter i Norge, förutom genomfart vid Atlanterhavstunnelen***

För att kunna driva tullstationerna effektivt, har vägtullsorganisationerna givit EPC uppgiften att ta hand om betalningar av vägavgifter för utlandsregistrerade fordon. Vi specialiserar oss på just gränsöverskridande betalningar och inkassoindrivning.

Nej, oftast inte. I de flesta fall erbjuder EPC kunder att välja mellan betalning till ett bankkonto i deras egna valuta eller till ett norskt bankkonto. De tillgängliga alternativen är: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Fakturan utfärdas i lokal valuta, som baseras på växelkurs dagen då fakturan utfärdats. Man kan också betala online med VISA eller MasterCard.

Bearbetning av data samt att hitta relevant information kan ta tid. Tullpasseringar pausas även för korta perioder ifall att det tillkommer fler passeringar så att de kan inkluderas i samma faktura. Därför kan faktureringen ta längre tid än du är van vid.

Anledningen till de extra 300 NOK är en av följande:

  • Om du har mottagit ett betalningskrav med tilläggsavgift för passering innan den 1 november 2015 genom Svinesundsförbindelsen, beror detta på att du inte stannat vid vägtullstationen och betalat. Innan den 1 november 2015 var Svinesundsförbindelsen manuell.
  • Du har inte betalat fakturan i tid.

Bilderna blir tagna vid den automatiska tullstationen. Om ett fordon inte har en giltig transponder blir registreringsskylten automatiskt registrerad av kamerorna så att fordonet i fråga kan knytas till fordonsägaren. Bilderna inkluderas i fakturan för att visa att tullpasseringarna har ägt rum. Alla bilder av fordonet hittar du här: www.epcplc.com/view_pictures

Ljusstyrkan på bilderna är automatiskt justerad så att registreringsnumret kan avläsas.

I sällsynta fall händer det att en betalstation som du har passerat inte registreras av vårt system. Om fakturan från EPC bara avser passeringavgift måste den betalas (använd betalningsinformation på fakturan). Om du har mottagit en kontrollavgift, skicka en kopia av den till visitors@vegfinans.no så ska de se till att du endast behöver betala för själva passeringsavgiften.

* Den enda manuella vägtullstationen som är kvar i Norge där man varken kan betala med transponder eller bli fakturerad för, är Atlanterhavstunnelen. Här måste man stanna och betala vid passering.

** Besök www.autopass.no/en/autopass för mer information och hur man beställer en transponder. Registrera dig för rabatt/avgiftsbefrielse för tunga M1-fordon och utsläppsfria fordon när du beställer transpondern. En AutoPASS-transponder är kostnadsfri, det tillkommer bara en deposition på NOK 200 som kommer att återbetalas när du avbryter avtalet och återlämnar transpondern.

*** Om du tror att ditt fordon är avgiftsbefriat, teckna då ett AutoPASS-avtal med en vägtullsorganisation för att registrera avgiftsbefrielsen eller gå in på www.autopass.no/en/autopass för mer information.