EPC:s sekretessmeddelande

Allmänna bestämmelser

Hur använder EPC din personliga information?

Euro Parking Collection plc och dess dotterbolag, Contractum Limited, bildat och registrerat i England och Wales med företagsnummer GB3515275 respektive GB5755117, och EPC Hungary Kft., registrerat i Ungern med nummer 01-09-908128, utgör EPC.

EPC specialiserar i identifiering, underrättelse och indrivning av obetalda trafik- och transportrelaterade avgifter utfärdade till utlandsregistrerade fordon och hyresfordon med utländska hyrestagare i Europa.

Vi respekterar din rätt till integritet och i detta sekretessmeddelande förklarar vi varför EPC samlar in dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Om du vill kontakta oss angående hur dina uppgifter hanteras, skriv till EPC på privacy@epcplc.com

EPC kommer inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan ett uttryckligt samtycke från dig att göra det. Det kan hända att territorier utanför EES inte har motsvarande rättsliga skydd som de som gäller inom EES, men vi ska säkerställa att våra partners utanför EES fortsätter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy. Dina uppgifter kommer att förvaras på säkert sätt av oss och/eller våra dataprocessorer om informationen är i elektronisk eller fysisk form.

Alla dina personuppgifter kommer endast att behandlas så länge som detta krävs av relevant lagstiftning och rättslig grund för databehandling. Alla personuppgifter lagras i krypterad form och pseudonymiseras när så är möjligt.

EPC kräver inte att du tillhandahåller några uppgifter som ingår i kategorin speciella uppgifter och som avslöjar din ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, genetiska eller biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller data rörande ditt sexliv eller sexuella läggning. Om du vid något tillfälle, framförallt under överklagandeförfarandet, tillhandahåller sådana uppgifter, ska vi anta ett pragmatiskt tillvägagångssätt genom att använda information som är nödvändig för att överväga överklagandet.

Som registrerad har du ett antal rättigheter som du kan utöva. Observera att vi måste verifiera din identitet för att du ska kunna utöva dina rättigheter. För att göra denna process säker måste du tillhandahålla: EPC:s faktura/referensnummer och fordonets registreringsnummer (nedan kallat 'reg.nr').

EPC avser att uppfylla de högsta standarderna vid behandling av personuppgifter. Därför tar vi alla klagomål på mycket stort allvar. Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har behandlat din personliga information kan du kontakta Informationskommissionärens kontor i egenskap av lagstadgat organ som övervakar dataskyddslagstiftningen: https://ico.org.uk/concerns/

EPC utför inte enbart automatiserat beslutsfattande.

Om du gör en betalning till EPC kommer den att behandlas av vår betaltjänstleverantör Stripe, som uppfyller Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). EPC lagrar inte några av dina kortuppgifter. All information behandlas av Stripe, se detaljer här.

För att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter, läs relevant del i detta meddelande. Observera att du kan tillhöra flera av följande grupper:

Besökare på vår webbplats

EPC-kontoanvändare (vägtullar och kontrollavgifter)

AutoPASS-kontoinnehavare

Mottagare av kontrollavgifter

Mottagare av fakturor

Personer som ringer till oss

Personer som kontaktar oss via post

Personer som använder kontaktformuläret på webbplatsen

Personer som skickar e-post till oss

ArbetssökandeBesökare på vår webbplats

EPC är en datakontrollant för information som vi samlar in på vår webbplats.

När du besöker www.epcplc.com, www.contractum.eu eller www.epchungary.hu samlar vi in standardwebblogginformation och detaljer om besökarmönster. För detaljer, se vår Cookiepolicy. Vi gör detta för att förbättra din användarupplevelse.

Genom att fortsätta besöka vår webbplats accepterar du ovanstående policy.

Inget av dina personliga data, i detta fall din IP-adress, kommer delas med tredje part. Vi skyddar vår webbplats mot intrång genom att blockera de IP-adresser från vilka sådana intrång har sitt ursprung och därför samlar EPC in IP-adresser som sedan används för felsökning och säkerhet. Loggarna behålls i 12 månader.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserEPC-kontoanvändare (vägtullar och kontrollavgifter)

EPC är en datakontrollant för information som du tillhandahåller när du registrerar dig på onlinetjänsten för betalning av vägtullar och trafikrelaterade meddelanden. Personuppgifterna innehåller ditt namn, adress, e-postadress och fordonets registreringsmärke.

EPC behandlar dina personuppgifter på grundval av ett kontrakt som du ingår när du registrerar dig för ett webbkonto enligt villkor som anges i EPC:s webbplats användarvillkor, och kommer att behandla dina uppgifter under kontraktets löptid och om tillämpligt, under en period på 7 år efter det datum då du betalade någon avgift.

När du registrerar ditt fordon får du lätt tillgång till meddelanden, leverans av e-post, betalningar, bilder och kommunikation.

Om avgifterna förblir obetalda kan ditt ärende vidarebefordras till ett inkassobyrå eller du kan kallas till domstol, vilket kan höja skuldbeloppet.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserAutoPASS-kontoinnehavare

Genom att registrera ditt befintliga AutoPASS-konto delar du med dig av information om ditt fordons miljödifferentiering för att en korrekt faktura ska kunna utfärdas. EPC hanterar dessa uppgifter på skriftliga anvisningar från Statens Vegvesen (SVV), en datakontrollör som kan kontaktas på firmapost@vegvesen.no. EPC kommer att behandla dina data så länge som instruerad av SVV.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserMottagare av kontrollavgifter

När du mottar en kontrollavgift från EPC, betyder det att du har en utestående betalning till en av de utfärdande organisationerna.

EPC behandlar dina uppgifter som angivet på relevant avisering på uppdrag av den utfärdande organisationen, som har godkänt dess utfärdande. Den utfärdande organisationen har delegerat sin funktion till EPC att spåra, utfärda och indriva utestående avgifter från utlandsregistrerade fordonsinnehavare. Delegeringen med fullmakt finns tillgänglig genom att klicka här och här.

Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än de som anges ovan.

EPC erhåller information om fordonet och förseelsen från den utfärdande organisationen, samt ditt namn och adress från behörig nationellt eller lokalt fordonsregister. Om du vill veta vem vi erhållit dina uppgifter från, maila oss på privacy@epcplc.com.

I vissa fall erhåller EPC dina personuppgifter i form av reg.nr, ditt namn och din adress direkt från den utfärdande organisationen, biluthyrningsfirman eller från tidigare bilägare. Det senare inträffar när ägarbytet inte har uppdaterats i det officiella fordonsregistret.

Om du har ett EPC-konto har du dock själv lämnat de uppgifter som visas på kontrollavgiften.

Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än de som anges ovan. EPC kommer att behandla dina uppgifter så länge som den utfärdande organisationen har instruerat och, om tillämpligt, under en period av 7 år efter dina betalda avgifter

Tillbaka till Allmänna bestämmelserMottagare av fakturor

När du får en faktura från EPC betyder det att du måste betala för användning av anläggningar som tillhandahålls av en eller flera av de utfärdande organisationerna.

EPC behandlar dina uppgifter som angivet på relevant avisering på uppdrag av den utfärdande organisationen, som har godkänt dess utfärdande. Den utfärdande organisationen har delegerat sin funktion till EPC att spåra, utfärda och indriva utestående avgifter från utlandsregistrerade fordonsinnehavare. Delegeringen med fullmakt finns tillgänglig genom att klicka här och här.

Om avgifterna förblir obetalda kan ditt ärende vidarebefordras till ett inkassobyrå eller du kan kallas till domstol, vilket kan höja skuldbeloppet.

EPC erhåller information om fordonet och förseelsen från den utfärdande organisationen, samt ditt namn och adress från behörig nationellt eller lokalt fordonsregister. Om du vill veta vem vi erhållit dina uppgifter från, maila oss på privacy@epcplc.com.

I vissa fall erhåller EPC dina personuppgifter i form av reg.nr, ditt namn och din adress direkt från den utfärdande organisationen, biluthyrningsfirman eller från tidigare bilägare. Det senare inträffar när ägarbytet inte har uppdaterats i det officiella fordonsregistret.

Om du har ett EPC-konto har du dock själv lämnat de uppgifter som visas på kontrollavgiften.

Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än de som anges ovan. EPC kommer att behandla dina uppgifter så länge som den utfärdande organisationen har instruerat och, om tillämpligt, under en period av 7 år efter dina betalda avgifter

Tillbaka till Allmänna bestämmelserPersoner som ringer till oss

EPC:s telefonsupport är rådgivande och vi accepterar endast skriftliga överklaganden. En inspelning av ditt samtal kan behållas i krypterad form i sex månader för att övervaka kvalitet, träning och revision. Om du vill begära en kopia av en inspelning måste du meddela datum och tid för ditt samtal.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserPersoner som kontaktar oss via post

När du kontaktar oss via post tillhandahåller du frivilligt dina personuppgifter och samtycker till att vi behandlar uppgifterna i den kommunikationen.

Om du kontaktar oss i ett ärende måste du godkänna att dina personuppgifter kan lämnas till den relevanta utfärdande organisationen som kan vara belägen utanför Storbritannien och EES. Om överklagandet skickas in via post eller fax ska följande skriftliga uttalande bifogas: ‘Jag godkänner härmed att mina personliga uppgifter delas med relevant utfärdande myndighet.’ Försändelser utan detta uttalande kommer inte att tas under övervägande.

EPC behandlar dina uppgifter som angivet på relevant avisering på uppdrag av den utfärdande organisationen, som har godkänt dess utfärdande. Den utfärdande organisationen har delegerat sin funktion till EPC att spåra, utfärda och indriva utestående avgifter från utlandsregistrerade fordonsinnehavare. Delegeringen med fullmakt finns tillgänglig genom att klicka här och här.

EPC kommer att behandla dina uppgifter så länge som den utfärdande organisationen har instruerat och, om tillämpligt, under en period av 7 år efter dina betalda avgifter

Om avgifterna förblir obetalda kan ditt ärende vidarebefordras till ett inkassobyrå eller du kan kallas till domstol, vilket kan höja skuldbeloppet.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserPersoner som använder kontaktformuläret på webbplatsen

När du skickar in en överklagan via kontaktformuläret på EPC:s webbplats, tillhandahåller du oss ytterligare uppgifter utöver de data som vi redan behandlar (se 'mottagare av kontrollavgifter' och 'mottagare av fakturor').

EPC behandlar dina uppgifter som angivet på relevant avisering på uppdrag av den utfärdande organisationen, som har godkänt dess utfärdande. Den utfärdande organisationen har delegerat sin funktion till EPC att spåra, utfärda och indriva utestående avgifter från utlandsregistrerade fordonsinnehavare. Delegeringen med fullmakt finns tillgänglig genom att klicka här och här.

För att ditt ärende ska kunna behandlas måste du godkänna att dina personuppgifter kan lämnas till den relevanta organisationen som kan vara belägen utanför Storbritannien och EES. Följ instruktionerna på vår webbplats

EPC kommer att behandla dina uppgifter så länge som den utfärdande organisationen har instruerat och, om tillämpligt, under en period av 7 år efter dina betalda avgifter

Om avgifterna förblir obetalda kan ditt ärende vidarebefordras till ett inkassobyrå eller du kan kallas till domstol, vilket kan höja skuldbeloppet.

Tillbaka till Allmänna bestämmelserPersoner som skickar e-post till oss

När du skickar e-post till oss tillhandahåller du frivilligt dina personuppgifter och godkänner att vi behandlar uppgifterna i den e-posten, inklusive din e-postadress.

EPC behandlar dina uppgifter som angivet på relevant avisering på uppdrag av den utfärdande organisationen, som har godkänt dess utfärdande. Den utfärdande organisationen har delegerat sin funktion till EPC att spåra, utfärda och indriva utestående avgifter från utlandsregistrerade fordonsinnehavare. Delegeringen med fullmakt finns tillgänglig genom att klicka här och här.

Om din avgift förblir obetald kommer ditt ärende, inklusive e-postkommunikationen, att vidarebefordras för ytterligare verkställighet med eventuellt höjda avgifter.

EPC kommer att behandla dina uppgifter så länge som den utfärdande organisationen har instruerat och, om tillämpligt, under en period av 7 år efter dina betalda avgifter

Tillbaka till Allmänna bestämmelserArbetssökande

EPC är en datakontrollant för den information du tillhandahåller under rekryteringsprocessen och vi behandlar denna information på grundval av legitimt intresse. Om du har några frågor om hur vi hanterar din information, kontakta oss på privacy@epcplc.com.

All information du tillhandahåller under rekryteringsprocessen kommer endast att användas för att behandla din ansökan eller för att uppfylla lagar eller förordningar och kommer att lagras i 12 månader från ärendets handläggning.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter du tillhandahåller under rekryteringsprocessen med tredje part för marknadsföringsändamål, eller lagra någon av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Informationen du tillhandahåller kommer att förvaras säkert av oss och/eller våra dataprocessorer om informationen är i elektronisk eller fysisk form.

Tillbaka till Allmänna bestämmelser