Tiešās redzamības standarts (DVS) un Drošības atļauju shēma smagkravas transportlīdzekļiem (HGV)

Saskaņā ar tiešās redzamības standartu (DVS) un drošības atļauju shēmu smagkravas transportlīdzekļiem (HGV), ja kravas automobiļu pilnā masa pārsniedz 12 tonnas, to vadītājiem ir jāsaņem drošības atļauja, lai brauktu lielākajā daļā Lielās Londonas. Pretējā gadījumā var tikt izdots paziņojums par naudas sodu (PCN).

Tiešā redzamība un ceļu satiksmes drošība

Tiešās redzamības standarts nosaka attālumu, kas smagkravas transportlīdzekļa vadītājam ir pārredzams pa kabīnes logiem. Tas norāda riska līmeni neaizsargātajiem ceļa lietotājiem transportlīdzekļa tuvumā, piemēram, kājāmgājējiem un velosipēdistiem.

Transportlīdzeklis var saņemt nulli zvaigznes (zemāko vērtējumu, kas apzīmē sliktu tiešo redzamību) līdz piecas zvaigznes (augstāko vērtējumu ar izcilu tiešo redzamību).

Ja jūsu smagkravas transportlīdzeklis ir novērtēts ar vienu līdz piecām zvaigznēm, varat pieteikties atļaujai, nesniedzot papildu pierādījumus.

Ja jūsu smagkravas transportlīdzeklis ir novērtēts ar nulli zvaigzņu, jums ir jāuzlabo tā drošība, uzstādot drošības sistēmas uzlabojumus.

Tiešās redzamības standarts un drošības atļauja smagkravas transportlīdzekļiem pieder pie Londonas mēra Nulles Vīzijas (Zero Vision), kuras mērķis ir līdz 2041. gadam pilnībā izskaust satiksmes negadījumu izraisītus nāves gadījumus un smagus ievainojumus Londonas transporta tīklā.

Smagsvara transportlīdzekļu drošības atļauja un prasības

Neatkarīgi no tā, vai autovadītāji uzskata, ka transportlīdzeklis atbilst standartiem, visiem kravas automobiļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 12 tonnas un kas iebrauc vai pārvietojas lielākajā daļā Londonas (Greater London), pirms šīs teritorijas izmantošanas ir jāsaņem derīga drošības atļauja smagkravas transportlīdzekļiem, lai netiktu izdots PCN.

Drošības atļauju shēma smagkravas transportlīdzekļiem (HGV) attiecas uz Londonu (Greater London) un ir spēkā 24 stundas diennaktī visa gada garumā. Atļaujai var pieteikties tiešsaistē tfl.gov.uk/direct-vision-permit.

Pieteikšanās atļaujai ir bez maksas.

Lai uzzinātu vairāk par drošības atļauju shēmu smagkravas transportlīdzekļiem (HGV), skatiet kartē, kur šī shēma darbojas, vai izlasiet dokumentu “Drošības atļauja smagkravas transportlīdzekļiem — norādījumi autovadītājiem, kuri iebrauc Londonā”.

Vai dodieties uz Transport for London tīmekļa vietni.

Progresīvā drošības sistēma

Drošības sistēma tiks pārskatīta un izvērtēta 2022. gadā, ņemot vērā papildu tehnoloģisko vai drošības aprīkojumu, kas šobrīd nav pieejams.

Jebkuram jaunam progresīvās drošības sistēmas aprīkojumam vai tehnoloģijai jābūt uzstādāmiem smagkravas transportlīdzekļos, atzītiem nozarē un brīvi pieejamiem tirgū.

No 2024. gada oktobra smagkravas transportlīdzekļiem ar vērtējumu, kas zemāks par trim zvaigznēm, ir jābūt aprīkotiem ar progresīvo drošības sistēmu.