M50 Ceļa Nodeva Īrijā / eFlow

Automātiskā ceļu nodevas stacija atrodas uz platformas virs ceļa joslām starp Krustojumu 6 (Blanchardstown) un krustojumu 7 (Lucan) uz M50 ceļa Īrijā. Nodeva ir noradīta ar ceļa zīmēm un tā redzama iepriekš izvietotajā attēlā.

Nodevu platformas izmanto lāzeru, signāluguns un kameru kombināciju, lai noteiktu transportlīdzekļa pabraukšanu zem stacijas. Kameras uzņem vairākus transportlīdzekļa un transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes attēlus. Informāciju par transportlīdzekļa reģistrēto turētāju tiek iegūta no transportlīdzekļu reģistrācijas aģentūras.

Braucot zem šīs platformas, Jums ir jāmaksā M50 nodeva. Ja Jūs aizmirstat veikt samaksu par M50 nodevu pirms 20.00 nākamajā dienā pēc Jūsu brauciena, Pirmais Soda Paziņojums (STR) tiks automātiski izsniegts uz transportlīdzekļa reģistrētā īpašnieka adresi.

Ja Jūs esat saņēmis paziņojumu par šo nodevu un Jūs vēlaties iegūt papildus informāciju, lūdzu pieslēdzieties izmantojot Jūsu lietas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kas norādīts uz Jūsu paziņojuma.


Biežāk uzdotie jautājumi

Par M50

“Transport Infrastructure Ireland” (“TII”) ir noslēdzis līgumu ar “emovis operations Ireland” (“emovis”) par M50 autoceļu nodevu iekasēšanas sistēmas (“eFlow”) darbināšanu viņu vārdā. “emovis” ir Īrijas uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Dublinā.

“eFlow” ir bezbarjeru ceļu nodevu iekasēšanas sistēmas operators uz Dublinas M50 automaģistrāles un nodrošina elektroniskās caurlaides izmantošanai uz maksas ceļiem Īrijas Republikā. “eFlow” ir “TII” reģistrētais komercnosaukums. Visi ieņēmumi no ceļu nodevām, tostarp naudas sodiem, kas tiek iekasēti uz M50 automaģistrāles, nonāk tieši “TII” kasē.  Šie līdzekļi tiek izmantoti Īrijas valsts ceļu tīkla ekspluatācijai un uzturēšanai.

M50 ir publiska infrastruktūra, kas pieder Īrijas valdībai un ko pārvalda “TII”, neatkarīga, oficiāla iestāde, kas izveidota saskaņā ar 2015. gada Ceļu likumu

Ceļu nodevas ir apkopotas turpmākajā tabulā.

Automobiļi un sabiedrisko pakalpojumu transportlīdzekļi līdz 8 pasažieru sēdvietām EUR 3.10
Kravas transportlīdzekļi, kuru pašmasa nepārsniedz 2 000 kg
Tuvās un tālās satiksmes autobusi ar vairāk kā 8 pasažieru sēdvietām
EUR 4.00
Kravas transportlīdzekļi, kuru pašmasa ir lielāka par 2 000 kg, bet nepārsniedz 10 000 kg EUR 5.30
Kravas transportlīdzeklis, kura pašmasa ir lielāka par 10 000 kg EUR 6.40

Ja samaksa netiks veikta norādītajā termiņā, katras nesamaksātas ceļu nodevas summai tiks pieskaitīti EUR 3,00. EPC Jums nosūtīs standarta ceļu nodevas pieprasījumu. Ja samaksa netiks veikta 14 dienu laikā, Jums tiks piemērots papildu naudas sods EUR 41,50 par katru nesamaksātu ceļu nodevu.

Ceļu nodevas stacija atrodas uz platformas virs automaģistrāles starp M50 6. krustojumu (Blanchardstown) un 7. krustojumu (Lucan). Ceļu nodevas stacija ir apzīmēta ar norādēm (skatiet attēlā).

Ceļu nodevas platforma ir aprīkota ar lāzeriem, signālugunīm un kamerām, kas uztver zem tās pabraucošos transportlīdzekļus. Kameras ieraksta vairākus transportlīdzekļa attēlus un tā numura zīmi. Datus par reģistrētajiem īpašniekiem sniedz attiecīgā transportlīdzekļu licencēšanas iestāde.

Ja Jūs pabraucat zem šīs platformas, Jums jāmaksā M50 ceļu nodeva. Ja Jūs aizmirsīsiet samaksāt M50 ceļu nodevu līdz plkst. 20.00 nākamajā dienā pēc brauciena, uz reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka adresi tiks automātiski nosūtīts pirmais paziņojums par naudas sodu (STR jeb standarta ceļu nodevas pieprasījums).

Pirmajā paziņojumā par naudas sodu ir iekļauta sākotnējā ceļu nodeva, kā arī EUR 3,00 kavējuma nauda.


Maksājums

Šīs ceļu nodevas var samaksāt vairākos veidos.

Ja Jūs neesat reģistrējies “eFlow”, Jūsu numura zīme tiks reģistrēta ikreiz, kad Jūs pabrauksiet garām ceļu nodevas stacijai, un Jums būs jāmaksā par katru izmantošanas reizi. Jums jāsamaksā par braucienu līdz plkst. 20.00 nākamajā dienā. Maksājumu var veikt tiešsaistē “eFlow” tīmekļa vietnē, vai arī Jūs varat lejupielādēt “eFlow” M50 “Quick Pay” lietotni Android un iOS operētājsistēmām.

Jūs varat veikt ceļu nodevas priekšapmaksu tīmekļa vietnē eflow.ie, vai arī Jūs varat lejupielādēt lietotni

Ja Jūs esat saņēmis standarta ceļu nodevas pieprasījumu pēc ceļu nodevas nomaksas, tam varētu būt vairāki iemesli. Pirmkārt, pārbaudiet, vai maksājums tika veikts attiecībā uz pareizo transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un M50 bezbarjeru ceļu nodevas staciju.

Otrkārt, iespējams, Jūs nesamaksājāt visus ar braucienu saistītos izdevumus. Piemēram, ja Jūs samaksājāt M50 ceļu nodevu par automašīnu (EUR 3,10) pēc norādītā termiņa, Jums joprojām ir jāsamaksā kavējuma nauda EUR 3,00. Tas arī var nozīmēt, ka maksājums var palikt “eFlow” sistēmā un var tikt izmantots turpmākajos braucienos. Lūdzu, sazinieties tieši ar “eFlow”, ja vēlaties noskaidrot, vai Jums ir nenokārtoti maksājumi par Jūsu transportlīdzekli.

Ja M50 ceļu nodeva un pirmais paziņojums par naudas sodu jeb STR netiek samaksāti 14 dienu laikā, uz transportlīdzekļa īpašnieka reģistrēto adresi tiek nosūtīts paziņojums par nesamaksātu ceļu nodevu (“UTN”).

UTN ir iekļauta sākotnējās ceļu nodevas summa, pirmais paziņojums par naudas sodu jeb STR (EUR 3,00) un papildu kavējuma nauda EUR 41,50.

Ja brauciena izdevumi un izrietošie naudas sodi netiek samaksāti 56 dienu laikā pēc UTN izdošanas, braucienam tiek piemērota papildu kavējuma nauda EUR 105,00.

Caurlaides braukšanai pa M50 izsniedz vairāki operatori. Šo uzņēmumu nosaukumi ir:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Lai Jūsu caurlaide darbotos uz M50 automaģistrāles, Jūsu kontam jābūt darba kārtībā un Jūsu transportlīdzeklim jābūt piesaistītam šim kontam. Ja Jums ir atvērts konts pie viena no iepriekš norādītajiem operatoriem un Jums šķiet, ka tas bija darba kārtībā, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Turpmāk norādītajiem transportlīdzekļiem netiek piemērota M50 ceļu nodeva:

  • Transportlīdzekļi, kas pielāgoti personām ar īpašām vajadzībām
  • Motocikli
  • Fingal County pašvaldības transportlīdzekļi
  • Armijas transportlīdzekļi
  • Transportlīdzekļi, kas veic apkopes darbus uz M50
  • Gardas un neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi

Ja Jūsu transportlīdzeklis ir atbrīvots no M50 ceļu nodevas, “eFlow” ceļu nodevas stacija ierakstīs Jūsu transportlīdzekļa un tā numura zīmes attēlus, kurus mēs izskatīsim, lai apstiprinātu, ka Jūsu transportlīdzeklis ir atbrīvots. Plašāka informācija ir pieejama saitē “Transport Infrastructure Ireland” atbrīvojumi no ceļu nodevas

Ja Jūsu transportlīdzeklis ir pielāgots personai ar īpašām vajadzībām un tas nav reģistrēts Īrijas Republikā, Jums būs jāuzrāda apliecinošs dokuments, piemēram, autovadītāja apliecība, kurā norādīti ierobežojumi autovadītājam.

Ja Jums nav auto-pay maksāšanas konta, M50 nosaka, ka Jums maksājums ir jāveic pirms plkst 20.00 nākamajā dienā. Novēloti maksājumi tiek pakļauti soda naudas piešķiršanai, kā tas aprakstīts iepriekš.

Jūs varat veikt maksājumu payment “EPC” tīmekļa vietnē. Sagatavojiet savas lietas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, jo tie būs nepieciešami maksājuma veikšanai.