De M50 tol in Ierland / eFlow

De M50 geautomatiseerde tol is gelegen op een portaal over de snelweg tussen knooppunt 6 (Blanchardstown) en knooppunt 7 (Lucan) van de M50 in Ierland. De tol wordt aangegeven door bewegwijzering zoals hierboven is afgebeeld.

Het tolportaal gebruikt een combinatie van lasers, bakens en camera's voor het detecteren van onderlangs passerende voertuigen. De camera's leggen meerdere foto's van het voertuig en van het kenteken vast. Details van de geregistreerde eigenaren zijn geleverd door het Departement voor Transport.

Als u onderdoor het elektronisch tolsysteem rijdt, bent u de M50 tol verschuldigd. Als u vergeet uw M50-tolbetaling te doen vóór 20.00 uur op de dag na uw reis, wordt automatisch een eerste kennisgeving van de boete (ook bekend als Standard Toll Request (STR)) gestuurd naar het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar

Indien u een kennisgeving met betrekking tot deze tol heeft ontvangen en u meer informatie wenst, kunt u inloggen met gebruikmaking van uw referentienummer en uw kenteken dat op uw kennisgeving kan worden teruggevonden.


Veel gestelde vragen

Over de M50

emovis operations Ireland (‘emovis’) is gecontracteerd door Transport Infrastructure Ireland (‘TII’) om het M50-tolsysteem (“eFlow”) te beheren namens hen. emovis is een Iers bedrijf gevestigd in Dublin.

eFlow is de beheerder van het barrièrevrije tolsysteem op de snelweg M50 rond Dublin en een leverancier van elektronische tags voor gebruik op alle tolwegen in de Republiek Ierland. eFlow is een geregistreerde handelsnaam van TII. Alle tolopbrengsten, waaronder boetes, die op de tolweg M50 worden geïnd gaan rechtstreeks naar TII.  Deze gelden worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van het landelijke wegennetwerk in Ierland.

De M50 is publieke infrastructuur en eigendom van de Ierse overheid en wordt beheerd door TII, een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan ingesteld door de Ierse Roads Act 2015

Zie de tabel hieronder met betrekking tot toltarieven

Motor voertuigen en voertuigen voor openbaar vervoer met zitplaatsen voor maximaal 8 passagiers EUR 3.10
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht minder dan 2000 kg
Bussen en touringcars voor meer dan 8 passagiers.
EUR 4.00
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht van meer dan 2000 kg EUR 5.30
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht van meer dan 10.000 kg
Een trekker of een geleed voertuig
EUR 6.40

Indien dit niet binnen de gestelde tijd wordt betaald, wordt een bedrag van EUR 3,00 toegevoegd voor iedere onbetaalde tolpassage. EPC verstrekt dan een standaard tolverzoek aan u. Indien dit niet binnen 14 dagen wordt betaald, krijgt u een verdere boete van EUR 41,50 voor iedere onbetaalde tolpassage.


To avoid penalties and save money on their toll charges customers can register for an account.

Het tolpunt bevindt zich op een portaal over de snelweg tussen afslag 6 (Blanchardstown) en afslag 7 (Lucan) van de M50. De tol wordt aangegeven door middel van signalering zoals is afgebeeld in de bovenstaande afbeelding.

Het tolportaal gebruikt een combinatie van lasers, bakens en camera’s om een passerend voertuig te detecteren. De camera’s registreren meerdere beelden van het voertuig en de kentekenplaat. Gegevens van de geregistreerde eigenaar worden verstrekt door de relevante voertuigregistratieautoriteit.

Door onder dit portaal door te rijden, dient u de M50-tol te betalen. Indien u verbeet uw M50-tolbetaling te doen voor 20.00 de volgende dag na uw reis, wordt automatisch een eerste boetenotabrief (standaard tolverzoek) gestuurd aan het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar.

De eerste boetenota omvat de oorspronkelijke tolheffing plus EUR 3,00 boete wegens laattijdige betaling.


Betaling

Deze tolheffingen kunnen op verschillende manieren worden betaald.

Indien u niet bent geregistreerd bij eFlow, wordt iedere keer dat u het tolpunt passeert uw kentekenplaat vastgelegd en betaalt u naar gebruik. U moet betalen voor uw reis voor 20.00 de volgende dag. De betaling kan online worden gedaan op de eFlow-website of u kunt de eFlow M50 Quick Pay-app downloaden, welke beschikbaar is voor Android en iOS.

U kunt uw tol vooraf betalen op de website eflow.ie, of u kunt de app downloaden

Indien u een standaard tolverzoek heeft ontvangen nadat u de tol heeft betaald, zijn er enkele redenen waarom dit mogelijk is gebeurd. Controleer eerst of de betaling die u heeft gedaan voor het juiste kentekennummer was en voor de barrièrevrije M50-tol.

Ten tweede, uw betaling dekt mogelijk niet de gehele kosten van de reis. Als u bijvoorbeeld de M50-tolheffing voor een auto heeft betaald (EUR 3,10) nadat de betalingstermijn is verlopen, bent u nog steeds de boete voor laattijdige betaling van EUR 3,00 verschuldigd. Dit kan ook betekenen dat de betaling aanwezig blijft op het systeem van eFlow en kan worden gebruikt voor toekomstige reizen. Neem rechtstreeks contact op met eFlow als u wilt controleren of er een openstaande balans is voor uw voertuig.

Indien de betaling voor een M50-tolheffing en eerste boetenota of standaard tolverzoek niet binnen 14 dagen wordt gedaan, wordt een onbetaalde tolnota verstuurd aan het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar.

Een onbetaalde tolnota omvat de heffing van de oorspronkelijke tol, de eerste boetenota of standaard tolverzoek (EUR 3,00) en een extra boete voor laattijdige betaling van EUR 41,50.

Indien binnen 56 dagen na afgifte van de onbetaalde tolnota geen betaling wordt gedaan voor de reis en de boetes, wordt een aanvullende boete voor laattijdige betaling van EUR 105,00 toegepast op de reis.

Er zijn verschillende tagaanbieders die actief kunnen zijn op de M50. De namen van deze bedrijven zijn;

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Voor een juiste werking van uw tag op de M50, moet uw account naar behoren werken en moet uw voertuig aan dat account zijn gekoppeld. Indien u een account heeft bij een van de bovengenoemde aanbieders en u van mening bent dat uw account naar behoren werkte, neem dan contact op met de aanbieder.

De volgende voertuigen zijn uitgezonderd van betaling van de M50-tolheffing:

  • Voertuigen die zijn aangepast voor gebruik door invaliden
  • Motorfietsen
  • Voertuigen van het districtsbestuur van Fingal
  • Legervoertuigen
  • Voertuigen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de M50
  • Politie- en ambulancevoertuigen

Indien uw voertuig is uitgezonderd van betaling van de M50-tol, registreert het eFlow-tolportaal beelden van uw voertuig en kentekenplaat, welke door ons worden beoordeeld om te bevestigen dat uw voertuig is uitgezonderd. Zie voor meer informatie Uitzonderingen voor tolheffingen van Transport Infrastructure Ireland

Indien uw voertuig speciaal is aangepast voor gebruik door invaliden en niet is geregistreerd in de Republiek Ierland, dient u bewijsdocumenten te overleggen, zoals een rijbewijs met beperking van de rijbevoegdheid.

Indien u geen auto-pay tolrekening heeft, het gebruik van de M50 tolweg vereist dat u de tol voor '8 uur 's avonds van de volgende dag betaald. Late betaling zijn onderheving aan boetes, zoals hierboven beschreven.

U kunt betalen op de EPC-website. Zorg dat u uw zaaknummer en kentekennummer bij de hand heeft, daar u deze nodig heeft om te betalen.