Juridische informatie

Als internationale reiziger, bent u verplicht te voldoen aan de regels en voorschriften van het land dat u bezoekt, inclusief verkeersregels. Euro Parking Collection plc ("EPC") is gemachtigd om te helpen bij het waarborgen dat alle binnenlandse en buitenlandse chauffeurs in het geval van overtreding van nationale regels en het oplopen van boetes, gelijk worden behandeld en hebben de mogelijkheid om in hun lokale valuta in het land van residentie te betalen.

Autoriteiten in heel Europa hebben EPC Plc gemachtigd om openstaande heffingen, kosten of boetes opgelegd op in het buitenland geregistreerde voertuigen in te vorderen. Kopieën van de machtiging kunnen worden ingezien onder Handhavende Instanties. De kennisgeving is aan u verzonden als de geregistreerde eigenaar / huurder van het voertuig op het moment van het incident en u bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling. Uw betaling dient te worden overgemaakt aan Euro Parking Collection plc vóór de vervaldatum op de kennisgeving om verdere kosten te vermijden.

Verdere Handhaving

In geval van het niet betalen van een kennisgeving aan EPC, zoals bij binnenlandse voertuigen, heeft de handhavende instantie verdere handhavingsmogelijkheden ter beschikking; Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het aanbrengen van wielklemmen aan, of verwijderen van voertuigen, het controleren van voertuigen, wanneer ze het desbetreffende land binnenkomen of verlaten op openstaande verkeersheffingen/ boetes, het initiëren van gerechtelijke stappen in het land van de handhavende organisatie of in het land van de geregistreerde houder van het voertuig.

Contact & Bezwaren

Indien u met EPC contact wil opnemen in verband met kennisgeving die u heeft ontvangen, selecteer dan Contacteer EPC. Indien u een klacht wilt indienen bij EPC, kunt u naar het onderstaande adres schrijven.

Afdeling Bezwaarschriften
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Verenigd Koninkrijk