Upozorňujeme, že používáte starý a nezabezpečený webový prohlížeč, který se spoléhá na TLS v1.0. S cílem respektovat osvědčené postupy EPC odstraní podporu pro TLS v1.0 dne 23 Jan 2018. Od tohoto data již nebudete moci přistupovat k těmto webovým stránkám pomocí starších webových prohlížečů. Chcete-li i v budoucnu přistoupit na webovou stránku, aktualizuje svůj webový prohlížeč.

Vítejte v Euro Parking Collection plc!