Červené trasy

Orgán Transport for London nese přímou zodpovědnost za komunikace spravované institucí Greater London Authority, a mají společný název Transport for London Road Network (TLRN). Tyto komunikace zahrnují 580 km londýnských strategických silnic a všechny jsou označeny jako červené trasy.

Červená trasa je komunikace, na které byl pomocí jednoduché nebo dvojité červené čáry uložen zákaz zastavení. Červené trasy byly nejdříve zavedeny v Londýně jako alternativa ke žlutému označení „zákaz čekání“ a „zákaz nakládání“. Od roku 2016 mohou být červené trasy používány všemi dopravními orgány a v Londýně, malý počet červených tras se také nachází mimo systém TLRN na komunikacích v dalších městských obvodech. Nicméně naprostá většina červených tras zůstává součástí strategické sítě orgánu TfL („Červené trasy TfL“).

Nejdůležitější komunikace v Londýně

tfl_te_map

Přestože TLRN tvoří méně než 5 % celkové silniční sítě ve Velkém Londýně, probíhá na ní třetina londýnské automobilové dopravy a společně s londýnskými dálnicemi nese polovinu londýnské těžké nákladní dopravy.

Červené trasy TfL jsou zásadní pro udržení průjezdnosti Londýna a orgán TfL používá veškeré prostředky k tomu, aby řidiči dodržovali dopravní předpisy. Naší prioritou je snižovat zácpy a prostoje, ne vydávat pokuty a snažíme se o to, aby lidé červeným trasám porozuměli a mohli se tak vyhnout zbytečné pokutě.

Dopravní značky a značení na komunikacích podél červených tras vás informují o tom, co můžete a co nemůžete. Pokud dopravními značkami a značením na komunikacích nebudete řídit, můžeme vám vydat oznámení o uložení pokuty (PCN).

Na našich červených trasách monitorujeme následující:

  • Jednoduché červené čáry
  • Dvojité červené čáry
  • Parkování a nakládání
  • Křižovatky se žlutými zkříženými čárami a zákazy otáčení
  • Jízdní pruhy pro autobusy
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Komunikace podléhající místním orgánům

tfl_te_stock

Většina komunikací v Londýně je spravována místními zastupitelstvy. Silnice se žlutými čarami, parkovacími automaty nebo rezidenčními parkovací místy jsou spravovány místním orgánem London Authority, nikoli TfL. (Malý počet červených tras může být také pod správou místního zastupitelstva, to však bude jasně uvedeno na každém vydaném oznámení o uložení pokuty.) Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto komunikací nebo v jejich souvislosti obdržíte oznámení o uložení pokuty, obraťte se na příslušné zastupitelstvo, které vám pomůže.