Právní informace

Jako mezinárodní cestovatel, jste povinni dodržovat pravidla a předpisy dané země, kterou navštívíte, včetně dopravních předpisů. Euro Parking Collection plc ("EPC") byla oprávněná pro podporu při zajištění toho, aby se rovně zacházelo se všemi tuzemskými i zahraničními řidiči a v případě porušení vnitrostátních pravidel kde vzniknou sankce, aby měli možnost platit v místní měně, ve své zemi bydliště.

Úřady po celé Evropě oprávnili EPC vysbírat neuhrazené částky, poplatky nebo pokuty vydané vozidlům registrovaným v zahraničí. Oznámení vám bylo zasláno jako registrovanému vlastníkovi / nájemci vozidla v době incidentu, a proto jste odpovědný za provedení platby. Vaše platba musí být zaslána do Euro Parking Collection plc před datem splatnosti uvedeném na sdělení, aby se předešlo dalším poplatkům.

Další vynucení

V případě nezaplacení Oznámení vydaného EPC, jak s domácími vozidly, vydávající organizace bude mít další možnosti vymáhání, které jsou jim k dispozici; mezi ně patří, ale nejsou omezeny na, upnutí "boty/" nebo odtažení vozidla, kontrola vozidla jakmile vstoupí do / nebo odejde z příslušné země s ohledem na všechny neuhrazené dopravní poplatky / pokuty, iniciovat trestní stíhání v zemi vydávající organizace nebo v zemi registrovaného vlastníka.

Kontakt & Stížnosti

Pokud chcete kontaktovat EPC ve vztahu k oznámení, které jste obdrželi, klikněte na Kontaktovat EPC. Chcete-li si stěžovat na EPC, napište na níže uvedenou adresu.

Oddělení stížností
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Spojené království