Upozorňujeme, že používate starý a nezabezpečený webový prehliadač, ktorý sa spolieha na TLS v1.0. S cieľom dodržiavať osvedčené postupy EPC odstráni podporu pre TLS v1.0 dňa 23 Jan 2018. Od tohto dátumu už nebudete môcť pristupovať k týmto webovým stránkam pomocou starších webových prehliadačov. Ak chcete aj v budúcnosti prístupovať na webovú stránku, aktualizuje svoj webový prehliadač.

Vitajte v Euro Parking Collection plc!