M50 Road Toll - Mýto M50 v Írsku / eFlow

M50 automatizované mýto sa nachádza na mostíku ponad diaľnicu M50 medzi Junction 6 (Blanchardstown) a Junction 7 (Lucan) v Írsku. Mýto je indikované pomocou značenia, ako je vidieť na obrázku vyššie.

Mýtny portál využíva kombináciu laserov, majákov a kamier pre detekciu vozidiel prechádzajúcich pod ním. Kamery zachytia viac snímov vozidla a registračnej značky vozidla. Podrobnosti o registrovaných vlastníkov sú dostupné z ministerstva dopravy.

Tým, že prejdete popod tento portál, ste povinní platiť mýto na M50. Ak ste zabudli zaplatiť mýto za M50 pred 20:00 hod nasledujúceho dňa po prejazde, prvé Oznámenie o pokute (STR) bude automaticky vydané listom na adresu registrovaného majiteľa vozidla.

Ak ste dostali oznámenie týkajúce sa tohto mýta a máte záujem o ďalšie informácie, prosím log in pomocou referenčného čísla a registračného čísla vozidla uvedených na oznámení.


Najčastejšie otázky

O M50

Spoločnosť emovis operations Ireland („emovis“) zazmluvňuje spoločnosť Transport Infrastructure Ireland („TII“) na prevádzkovanie mýtneho systému M50 („eFlow“) v jej mene. Spoločnosť emovis je Írska spoločnosť so sídlom v Dubline.

eFlow je prevádzkovateľom bezbariérového mýtneho systému na diaľnici M50 v Dubline a poskytovateľom elektronických značiek, ktoré môžete používať na všetkých spoplatnených cestách v Írskej republike. eFlow je zaregistrovaný obchodný názov spoločnosti TII. Všetky príjmy z mýta, vrátane pokút, ktoré sa vyzbierajú na spoplatnenej ceste M50, idú priamo spoločnosti TII.  Tieto prostriedky sa potom použijú na prevádzku a údržbu vnútroštátnej cestnej siete v Írsku.

M50 je verejná infraštruktúra, ktorú vlastní írska vláda a ktorú spravuje spoločnosť TII, nezávislý štatutárny orgán, ktorého zriaďovateľom je the Roads Act 2015

Poplatky za mýto nájdete v nižšie uvedenej tabuľke

Osobné automobily a vozidlá verejnej služby s kapacitou až pre 8 cestujúcich EUR 3.10
Nákladné vozidlá s hmotnosťou nezaťaženého vozidla nepresahujúcou 2000 kg
Autobusy alebo autokary s posedením pre viac ako 8 cestujúcich
EUR 4.00
Nákladné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou nad 2000 kg, ale nie viac 10,000 kg EUR 5.30
Nákladné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou vyššou ako 10,000 kg EUR 6.40

V prípade neuhradenia v danej lehote, ku každému nezaplatenému mýtu bude pripočítaný poplatok vo výške 3,00 EUR. Spoločnosť EPC vám potom vystaví štandardnú požiadavku na úhradu mýta. V prípade neuhradenia do 14 dní vám bude vystavená ďalšia pokuta vo výške 41,50 EUR za každé nezaplatené mýto.

Mýto sa nachádza na portáli nad diaľnicou medzi uzlom 6 (Blanchardstown) a uzlom 7 (Lucan) M50. Mýto je označené, ako je uvedené na obrázku vyššie.

Mýtny portál využíva kombináciu laserov, majákov a kamier na identifikáciu prechádzajúceho vozidla. Kamery zachytia niekoľko fotografií vozidla a evidenčnú značku vozidla. Údaje o zaregistrovanom majiteľovi poskytne príslušný orgán vydávajúci osvedčenia o evidencii vozidla.

Prejazdom popod tento mýtny portál ste zodpovední za úhradu mýta M50. Ak zabudnete uhradiť za mýto na M50 do 20.00 hod. v deň po vašej ceste, bude automaticky vystavené prvé upozornenie na pokutu (STR alebo štandardná žiadosť o úhradu mýta) na zaregistrovanú adresu majiteľa vozidla.

Prvé oznámenie o pokute zahŕňa pôvodný poplatok za mýto, spolu s poplatkom za neskorú úhradu vo výške 3,00 EUR.


platba

Úhradu za mýto môžete urobiť niekoľkými spôsobmi.

Ak nie ste zaregistrovaní v systéme eFlow, bude evidenčná značka vášho vozidla zaregistrovaná vždy, keď prejdete popri mýtnom bode a „zaplatíte po ceste“. Za cestu musíte zaplatiť pred 20:00 hod. nasledujúceho dňa. Úhradu môžete urobiť on-line na adrese eFlow website alebo si môžete stiahnuť aplikáciu na rýchlu úhradu eFlow M50 Quick Pay, ktorá je dostupná pre systémy Android a iOS.

Mýto si môžete predplatiť na adrese eflow.ie website alebo si môžete stiahnuť aplikáciu na download the app

Ak ste dostali štandardnú žiadosť o zaplatenie mýta po tom, ako ste mýto uhradili, existuje niekoľko dôvodov, prečo sa tak mohlo stať. Najprv si skontrolujte, či ste vykonali úhradu za správnu evidenčnú značku vozidla a či ste uhradili za bezbariérové mýto M50.

Po druhé, môžno ste v rámci úhrady nezaplatili celú cenu za používanie cesty. Napríklad, ak ste zaplatili poplatok za mýto na M50 za auto (3,10 EUR) po uplynutí lehoty na zaplatenie mýta, potom stále dlhujete úhradu pokuty za oneskorenú platbu vo výške 3,00 EUR. Môže to znamenať aj to, že úhrada zostala v systéme eFlow a môžete ju využiť pri ďalších cestách. Kontaktujte priamo eFlow, ak chcete skontrolovať, či máte nevyrovnaný zostatok súvisiaci s vašim vozidlom.

Ak neuhradíte mýto M50 a prvé oznámenie o pokute alebo STR do 14 dní, potom bude vystavené oznámenie o nezaplatenom mýte („UTN“) na zaregistrovanú adresu majiteľa vozidla.

UTN zahŕňa poplatok za pôvodné mýto, prvé oznámenie o pokute alebo STR (3,00 EUR) a ďalší poplatok za oneskorenú úhradu pokuty vo výške 41,50 EUR.

Ak neuhradíte platbu za cestu a pokuty do 56 dní odo dňa vystavenia UTN, potom bude vystavená ďalšia pokuta za oneskorenú platbu vo výške 105,00 EUR.

Existuje veľa rôznych poskytovateľov značiek, ktoré môžu byť používané na ceste M50. Názvy týchto spoločností sú:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Aby fungovala vaša značka na M50, musíte mať fungujúci účet a k tomuto účtu musí byť priradené vaše vozidlo. Ak máte účet u jedného z vyššie uvedených prevádzkovateľov a myslíte si, že váš účet bol aktívny, kontaktujte poskytovateľa.

Nižšie uvedené vozidlá sú oslobodené od platenia mýta na M50:

  • vozidlá upravené pre zdravotne postihnuté osoby
  • motocykle
  • Vozidlá Fingal County Council (okresného úradu vo Fingal)
  • vojenské vozidlá
  • vozidlá vykonávajúce údržbu na M50
  • policajné vozidlá a sanitky

Ak je vaše vozidlo oslobodené od platenia mýta M50, zaznamená mýtny portál eFlow vaše vozdilo a evidenčnú značku, ktoré prekontrolujeme a potvrdíme, či je vaše vozidlo oslobodené. Ak chcete zistiť viac, pozrite si Transport Infrastructure Ireland Exemptions from Toll Charges

Ak je vaše vozidlo špeciálne upravené pre zdravotne postihnuté osoby a nie je zaregistrované v Írskej republike, budete požiadaný predložiť doklad, ako napr. vodičský preukaz, v ktorom bude uvedené obmedzenie vodiča.

Ak nemáte auto-pay mýtny účet, použitie spoplatnenej cesty M50 vyžaduje vykonať platbu mýta pred 20:00 hod nasledujúceho dňa. Neskoré platby sú predmetom sankcií, ako je popísané vyššie.

Úhradu payment môžete vykonať aj na adrese spoločnosti EPC website. Uistite sa, že máte po ruke spisovú značku a evidenčné číslo vozidla, pretože ich budete potrebovať pri úhrade.