Ultra nízko-emisná zóna (ULEZ) Transport for London

Normy ULEZ

Vozidlá musia spĺňať rôzne emisné normy pre ultra nízko-emisnú zónu (ULEZ) na základe ich typu vozidla a typu emisií.

Ak si chcete pozrieť, či vaše vozidlo spĺňa normu, použite kontrolu vozidiel TfL.

Alebo si pozrite, ktoré lokality spadajú do zóny ULEZ, pomocou našej kontroly PSČ.

Ak ste vodičom vozidla, ktoré nespĺňa normy ULEZ v oblasti centrálneho Londýna a nezaplatíte denný poplatok, držiteľovi vozidla bude vydané oznámenie o pokute (PCN). Táto pokuta je navyše ku každej z prijatých pokút Congestion Charge alebo Nízkoemisná zóna.

Aké sú normy?

Uprednostňujeme, aby ste radšej používali vozidlo, ktoré vyhovuje emisným normám, a neplatili denný poplatok.

Normy Euro – ktoré sa prvýkrát objavili v roku 1992 – sú súborom regulácií emisií, ktoré stanovujú limity pre ovzdušie znečisťujúce oxidy dusíka (NOx) a pevné častice (PM) z motorov. Nové vozidlá a motory cestných vozidiel musia ukazovať, že spĺňajú tieto limity, aby boli schválené na predaj.

Normy ULEZ sú

Norma Euro 3 sa stala povinnou pre všetky nové motocykle v roku 2007

Vozidlá musia spĺňať rôzne emisné normy pre ULEZ na základe ich typu vozidla a typu emisií. Norma Euro 4 sa stala povinnou pre všetky nové osobné automobily v roku 2005 a ľahké dodávky v roku 2006

Norma Euro 6 sa stala povinnou pre všetky nové vysoko výkonné motory pre nákladné vozidlá a autobusy od januára 2014, pre osobné automobily a ľahké dodávky od septembra 2015 a pre väčšie dodávky do 3,5 tony vrátane celkovej hmotnosti vozidla od septembra 2016.

Zistite viac o emisných normách, denných poplatkoch a pokutách v ULEZ, plus informácie o tom, ako sa vyhnúť plateniu poplatku za:

Emisnú triedu Euro vášho vozidla vám pomôže určiť osvedčenie o registrácii vozidla.