Надоместок за застој на Транспорт за Лондон (CC)

Возилата што возат во рамките на јасно дефинираната зона на централен Лондон помеѓу 07:00 и 18:00, од понеделник до петок, исклучувајќи ги викендите и државните празници, треба да платат дневен надоместок за застој од 11,50 GBP или 14,00 GBP, доколку надоместокот се плаќа на првиот ден за надоместок по патувањето.

Надоместокот за застој може да се набави на неколку начини. Тие вклучуваат, телефонски преку центарот за повици на 0343 222 2222 (за меѓународни повикувачи +44 343 222 2222), онлајн на www.cclondon.com, со испраќање SMS текстуални пораки (ако сте регистрирани на TfL) или по пошта.

Исто така може да се користи и автоматски начин на плаќање на Надоместокот за застој. Тоа се нарекува автоматско плаќање на надоместокот за застој (CC Auto Pay) и на сопствениците на сметките им овозможува автоматски да им се наплати за деновите на патувањето секој месец. Дневниот надоместок изнесува 10,50 GBP. Најмногу пет возила може да се регистрираат за CC Auto Pay на www.tfl.gov.uk. Годишната регистрација чини 10 GBP по возило.

Регистрација со попуст за возила со девет или повеќе седишта

Некои поединци и возила се изземаат од плаќањето или може да побараат попуст за надоместокот.

Онлајн објектот е наменет да Ви помогне во регистрирањето на возилото со девет или повеќе седишта за 100% попуст од Надоместокот за застој. Со избирање на јазикот, користејќи го паѓачкото мени, ќе се генерира образец на избраниот јазик.

Откако ќе се пополни и ќе се избере копчето за испраќање, ќе се генерира PDF верзија на англиски, којашто треба да се испечати, потпише и испрати на TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, United Kingdom. Не заборавајте да приложите копии од релевантните документи за поддршка.

Понатамошни општи информации може да се најдат на www.tfl.gov.uk

Изберете јазик: