Om EPC

Euro Parking Collection (EPC) er en spesialisert tjenesteutbyder som driver identifisering, fakturering og innkreving for ubetalte trafikk- og offentlig transport relaterte avgifter og bøter for utenlandskregistrerte kjøretøy eller personer over hele Europa.

Per i dag jobber EPC på vegne av mer enn 450 utstedende organisasjoner i 15 europeiske land. Disse organisasjonene består i hovedsak av politi, offentlige og statlige myndigheter, bompengeoperatører og offentlige og private parkeringsselskaper. En fullstendig liste finnes under Utstedende Organisasjoner.

EPC har tilgang til ulike biltilsyn i Europa for å kunne utføre sitt formål om å sikkert identifisere den riktige kjøretøyseieren/innehaveren.

road

Bompengestasjoner

Hjelper bompengeoperatører med å identifisere og utstede fakturaer og kontrollavgifter til utenlandskregistrerte kjøretøy.

Lavsoneutslipp og trafikk

Hjelper bymyndigheter med å kontrollere flyten av trafikk gjennom identifisering av bilister.

Juridisk

EPC er et selskap registrert i England og Wales, med registreringsnummer 03515275; EPC er også registrert hos Storbritannias Information Commisssioner's Office, under Data Protection Register No. Z5479282 (UK).

Videre juridisk informasjon