Retningslinjer for personvern for EPC Group

Generelle bestemmelser

Hvordan benytter EPC Group din personlige informasjon?

Euro Parking Collection plc og deres datterselskap, Contractum Limited, innlemmet og registrert i England og Wales med henholdsvis foretaksnummer GB3515275 og GB575511, og EPC Hungary Kft., registrert i Ungarn med nummer 01-09-908128, utgjør EPC Group (‘EPC’).

EPC spesialiserer seg på identifikasjon, varsling og innsamling av ubetalte avgifter og straffegebyrer relatert til trafikk og offentlig transport, utstedt til utenlandsk registrerte kjøretøy med utenlandsk eller ikke-hjemhørende eierskap (foreign or non-resident hirers – FRV) i Europa.

Vi respekterer din rett til personvern. Denne merknaden om personvern forklarer hvorfor EPC innhenter dine personlige data og hvordan vi behandler dem. Dersom du ønsker å kontakte oss angående hvordan dine data blir håndtert, bes du skrive til EPC på privacy@epcplc.com

EPC overfører ikke dine personlige data til tredjeparter utenfor Den europeiske unionen, med mindre vi innhenter et uttrykkelig samtykke fra deg om å gjøre dette. Det kan være territorier utenfor EØS ikke har tilstrekkelig juridisk beskyttelse for de som klager innenfor EØS, men vi garanterer at våre partnere plassert utenfor EØS vil benytte alle rimelige forhåndsregler nødvendig for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i henhold til disse retningslinjene. Informasjonen du oppgir holdes sikker av oss/eller våre databehandlere, uansett om informasjonen er i et elektronisk eller fysisk format.

All informasjon om deg behandles kun så lenge den relevante lovgivningen og det juridiske grunnlaget for databehandling krever dette. Alle personlige data lagres kryptert, og hvis mulig pseudonymisert.

EPC krever ikke at du oppgir data som faller under kategorien spesialdata, som avdekker din rase eller etniske opphav, politiske meninger, religiøse eller filosofiske tro, medlemskap hos fagforening, genetiske eller biometriske data, data som omhandler helse eller data som omhandler ditt seksualliv eller seksuelle legning. Merk at dersom du oppgir slike data til oss gjennom klageprosessen, inntar vi en pragmatisk tilnærmelse med mål om å benytte informasjon kun nødvendig for å vurdere anken.

Som registrert har du en rekke rettigheter du kan benytte deg av. Merk at vi må verifisere identiteten din for at du skal kunne utøve dine rettigheter. For å gjøre denne prosessen trygg trenger vi at du utstyrer oss med: EPCs faktura/referanse/saksnummer og kjøretøyets registreringsnummer (Vehicle Registration Mark – VRM).

EPC arbeider for å oppfylle de høyeste standardene ved håndtering av personlige dato. Derfor tar vi eventuelle klager svært seriøst. Ønsker du å klage på måten vi har håndtert din personlige informasjon, kan du kontakte Information Commissioner Office som er rettslig organ som forvalter databeskyttelsesloven: https://ico.org.uk/concerns/

EPC utfører ikke utelukkende automatiske beslutninger.

Dersom du betaler til EPC vil det utføres av vår partner, Stripe. De etterlever betalingskortbransjens datasikkerhetsstandard (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS). EPC lagrer ikke dine kortopplysninger. All informasjon behandles av Stripe, se detaljer her.

For å forstå hvordan vi behandler dine personlige data, bes du lese de aktuelle delene av denne merknaden. Merk at det kan være du tilhører mer enn en av følgende grupper:

Besøkende til vårt nettsted

Nettkontoeiere hos EPC (bompenger og gebyrer)

AutoPASS-kontoeiere

Mottakere av straffegebyrer

Mottak av fakturaer

Personer som ringer vår hjelpelinje

Personer som kontakter oss via post

Personer som benytter skjemaet ‘Kontakt EPC’ på nettstedet

Personer som sender oss e-poster

JobbsøknaderBesøkende til vårt nettsted

EPC er en datakontrollør av informasjonen vi innhenter på vårt nettsted.

Når du besøker www.epcplc.com, www.contractum.eu eller www.epchungary.hu innhenter vi standard logginformasjon for internettbruk og besøksmønstre; for detaljer se våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vi gjør dette for å forbedre din opplevelse på vårt nettsted.

Ved å fortsette å bla aksepterer du retningslinjene ovenfor.

Ingen er dine personlige data, i dette tilfellet din IP-adresse, videresendes til en tredjepart. Vi beskytter nettstedet fra angrep ved å blokkere IP-adresser fra hvor slike angrep finner sted. Derfor innhentes IP-adresser av EPC som benyttes til feilsøking og til å opprettholde sikkerheten. Loggene oppbevares i 12 måneder.

Tilbake til Generelle bestemmelserNettkontoeiere hos EPC (bompenger og gebyrer)

EPC er en datakontrollør av informasjonen du oppgir til oss når du registrerer deg for å kunne benytte nettløsningen, for styring av betalinger av bompenger og andre trafikkrelaterte varsler. De personlige dataene består av: ditt navn, adresse, e-postadresse og kjøretøyets registreringsnummer.

EPC behandler dine personlige data basert på en kontrakt du inngikk når du registrerte en nettkonto med vilkårene som fremgår av EPCs tjenestevilkår for nettstedet, og vil beholde dine data så lenge kontrakten varer samt hvis aktuelt i en periode på 7 år etter datoen for når du betalte eventuelle kostnader.

Dersom du registrerer kjøretøyet ditt får du enkel tilgang til varslinger, e-postlevering, betalinger, bilder og kommunikasjon.

Dersom kostnadene forblir ubetalt kan det være saken oversendes inkassobyrå, eller det kan være du stevnet for retten, noe som kan øke det skyldige beløpet.

Tilbake til Generelle bestemmelserAutoPASS-kontoeiere

Ved å registrere din eksisterende AutoPASS-konto gir du oss informasjon om kjøretøyets miljømessige differensiering slik at riktig faktura kan utstedes. EPC behandler disse dataene etter skriftlig instruksjoner fra Statens Vegvesen (SVV), som er en datakontrollør og kan kontaktes på firmapost@vegvesen.no. EPC vil behandle dataene så lenge som instruert av SVV.

Tilbake til Generelle bestemmelserMottakere av straffegebyrer

Når du mottar et varsel om straffegebyr (Penalty Charge Notice – PCN) fra EPC, betyr det at du har en forfalt betaling til en av de utstedende organisasjonen.

EPC behandler dataene som vises på den aktuelle varslingen på vegne av den utstedende organisasjonen som autoriserer dens bruk. Den utstedende organisasjonen har delegert sin sporingsfunksjon, utstedelse og innhenting av gjeld til FRVer til EPC. Delegeringen av fullmaktene er tilgjengelig for visning ved å klikke her og her.

Dataene dine vil ikke bli benyttet til annet formål enn spesifisert ovenfor.

EPC innhenter en VRM og informasjon om overtredelsen fra den utstedende organisasjonen. Videre hentes ditt navn og adresse fra den aktuelle nasjonale eller regionale kjøretøymyndigheten. Dersom du ønsker å informeres om hvem vi innhentet dine data fra, bes du sende en e-post til privacy@epcplc.com.

I noen tilfeller innhenter EPC dine personlige data i form av VRM, ditt navn og adresse direkte fra den utstedende organisasjonen, leiebilselskap eller tidligere registrert eier. Sistnevnte oppstår dersom det offisielle registeret ikke var oppdatert med overføring av eierskap.

Dersom du har konto på EPCs nettsted vil du selv ha oppgitt oss dataene som vises på PCN.

Dataene dine vil ikke bli benyttet til annet formål enn spesifisert ovenfor. EPC vil hvis aktuelt behandle dataene dine så lenge som instruert av den utstedende organisasjonen, i en periode på 7 år etter datoen du betale eventuelle gebyrer

Tilbake til Generelle bestemmelserMottak av fakturaer

Når du mottar en faktura fra EPC betyr det at du må utføre en betaling for bruken av fasilitetene som er levert av en eller flere av de utstedende organisasjonen.

EPC behandler dataene som vises på den aktuelle varslingen på vegne av den utstedende organisasjonen som autoriserer dens bruk. Den utstedende organisasjonen har delegert sin sporingsfunksjon, utstedelse og innhenting av gjeld til FRVer til EPC. Delegeringen av fullmaktene er tilgjengelig for visning ved å klikke her og her.

Dersom kostnadene forblir ubetalt kan det være saken oversendes inkassobyrå, eller det kan være du stevnet for retten, noe som kan øke det skyldige beløpet.

EPC innhenter en VRM og informasjon om overtredelsen fra den utstedende organisasjonen. Videre hentes ditt navn og adresse fra den aktuelle nasjonale eller regionale kjøretøymyndigheten. Dersom du ønsker å informeres om hvem vi innhentet dine data fra, bes du sende en e-post til privacy@epcplc.com.

I noen tilfeller innhenter EPC dine personlige data i form av VRM, ditt navn og adresse direkte fra den utstedende organisasjonen, leiebilselskap eller tidligere registrert eier. Sistnevnte oppstår dersom det offisielle registeret ikke var oppdatert med overføring av eierskap.

Dersom du har konto på EPCs nettsted vil du selv ha oppgitt oss dataene som vises på PCN.

Dataene dine vil ikke bli benyttet til annet formål enn spesifisert ovenfor. EPC vil hvis aktuelt behandle dataene dine så lenge som instruert av den utstedende organisasjonen, i en periode på 7 år etter datoen du betale eventuelle gebyrer

Tilbake til Generelle bestemmelserPersoner som ringer vår hjelpelinje

EPCs hjelpelinje er basert på rådgivning og vi godtar ingen klager annet enn skriftlige. Det kan være at opptak av din samtale beholdes i kryptert form i seks måneder for gjennomgang av kvalitet, opplæring og revisjons. Dersom du ønsker å be om en kopi av det i fremtiden må du la oss få dato og tidspunkt for din samtale.

Tilbake til Generelle bestemmelserPersoner som kontakter oss via post

Dersom du kontakter oss via post sender du frivillig dine personlige data, og godtar at vi kan behandle dataene i kommunikasjonen.

Dersom du kontakter oss for å utføre en klage, må du godta at dine personlige data kan bli utlevert til aktuelle utstedende organisasjoner som kan være lokalisert utenfor Storbritannia og EØS. Dersom du sender klagen gjennom post eller med faks, bes du inkludere følgende skriftlige uttalelse: ‘Jeg godtar herved at mine personlige data kan bli utlevert til den aktuelle utstedende organisasjonen.’ Korrespondanse uten denne erklæringen blir ikke vurdert.

EPC behandler dataene som vises på den aktuelle varslingen på vegne av den utstedende organisasjonen som autoriserer dens bruk. Den utstedende organisasjonen har delegert sin sporingsfunksjon, utstedelse og innhenting av gjeld til FRVer til EPC. Delegeringen av fullmaktene er tilgjengelig for visning ved å klikke her og her.

EPC vil hvis aktuelt behandle dataene dine så lenge som instruert av den utstedende organisasjonen, i en periode på 7 år etter datoen du betale eventuelle gebyrer

Dersom kostnadene forblir ubetalt kan det være saken oversendes inkassobyrå, eller det kan være du stevnet for retten, noe som kan øke det skyldige beløpet.

Tilbake til Generelle bestemmelserPersoner som benytter skjemaet ‘Kontakt EPC’ på nettstedet

Når du utfører en klage mot en belastning via skjemaet ‘Kontakt EPC’ på EPCs nettsted, gir du oss ytterligere data i tillegg til dataene vi allerede besitter (se Mottakere av straffegebyrer og Mottakere av fakturaer).

EPC behandler dataene som vises på den aktuelle varslingen på vegne av den utstedende organisasjonen som autoriserer dens bruk. Den utstedende organisasjonen har delegert sin sporingsfunksjon, utstedelse og innhenting av gjeld til FRVer til EPC. Delegeringen av fullmaktene er tilgjengelig for visning ved å klikke her og her.

For at klagen din skal vurderes må du godta at dine personlige data kan bli utlevert til aktuelle utstedende organisasjoner som kan være lokalisert utenfor Storbritannia og EØS. Vennligst følg instruksjonene på vårt nettsted

EPC vil hvis aktuelt behandle dataene dine så lenge som instruert av den utstedende organisasjonen, i en periode på 7 år etter datoen du betale eventuelle gebyrer

Dersom kostnadene forblir ubetalt kan det være saken oversendes inkassobyrå, eller det kan være du stevnet for retten, noe som kan øke det skyldige beløpet.

Tilbake til Generelle bestemmelserPersoner som sender oss e-poster

Dersom du sender oss e-post sender du frivillig dine personlige data, og godtar at vi kan behandle dataene i e-posten, inkludert din e-postadresse.

EPC behandler dataene som vises på den aktuelle varslingen på vegne av den utstedende organisasjonen som autoriserer dens bruk. Den utstedende organisasjonen har delegert sin sporingsfunksjon, utstedelse og innhenting av gjeld til FRVer til EPC. Delegeringen av fullmaktene er tilgjengelig for visning ved å klikke her og her.

Videre bes du merke at dersom kostnaden forblir ubetalt, vil saken din inkludert e-postkommunikasjonen sendes videre for ytterligere håndhevelse med potensielt økte gebyrer.

EPC vil hvis aktuelt behandle dataene dine så lenge som instruert av den utstedende organisasjonen, i en periode på 7 år etter datoen du betale eventuelle gebyrer

Tilbake til Generelle bestemmelserJobbsøknader

EPC er en datakontrollør av informasjonen du oppgir under registreringsprosessen. Vi behandler det på grunnlag av legitime interesser. Dersom du har forespørsler om hvordan vi håndterer informasjonen din bes du kontakte oss på privacy@epcplc.com.

All informasjon du oppgir under registreringsprosessen benyttes kun med formål om å behandle søknaden din, eller til å oppfylle juridiske eller regulatoriske krav, og lagres i 12 måneder fra tidspunktet den ble sendt.

Vi deler ikke noe av informasjonen du oppgir under registreringsprosessen med noen tredjeparter for markedsføringsformål, eller lagrer noe av din informasjon utenfor EU. Informasjonen du oppgir holdes sikker av oss/eller våre databehandlere, uansett om informasjonen er i et elektronisk eller fysisk format.

Tilbake til Generelle bestemmelser