nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

Nasjonale Bompengetjenester Co. Ltd.

Det ungarske offentlige veinettet (motorveier, motorveier, riksveier) kan bare brukes med gyldig autorisasjon for veibruk (% bold_start% e-Vignette / e-Matrica% bold_end%). I god tid og ved alle innfartssteder til motorveien, er det aktuelle trafikkskilt installert som viser førerens oppmerksomhet på betalingsforpliktelsen. Autorisasjonen må betales før du kjører inn på motorveien med en maksimal fristperiode på 60 minutter (eventuelle kjøp som er gjort etter dette tidspunktet kan ikke aksepteres) og for% bold_start% riktig gyldighetsperiode, kjøretøyregistreringsmerke, landskode og kjøretøykategori% BOLD_END%.

Bomkategori

I henhold til lovgivningen til den utstedende myndighet er den registrerte eier av kjøretøyet ansvarlig for enhver trafikkrelatert overtredelse, uansett hvem som var fører av kjøretøyet ved tidspunktet for hendelsen.

Hvordan forhåndsbetale bompengeavgiften:

Veiavgiften kan bli kjøpt i forkant av reisen ved flere steder rundt motorveien, via NÚSZ eget salgssted (kundeservice) eller andre forhandlere (for eksempel bensinstasjoner). Veiavgiften kan også kjøpes via internett, via tekstmelding eller via en telefonapplikasjon. For mer informasjon om hvordan en kan betale for bompengeavgifter og plassering av salgsutstedere i Ungarn og ved grensene, vennligst besøk: www.toll-charge.hu.

Før du betaler for veiavgiften for de ungarske veiene, må du bekrefte ditt kjøp og passe på at gyldighetsperiode, kjøretøysregistreringsnummer, kjøretøysmerke og landskode er riktig utfylt. Dermed er det den registrerte eier av kjøretøyet som alltid er ansvarlig for kjøp av veiavgiften og for å forsikre seg om at alle detaljer er korrekt utfylt.

Dersom et kjøretøy ikke har gyldig autorisasjon for bruk av vei ved tidspunktet for inspeksjon, må en kontrollavgift for uautorisert bruk av vei bli betalt.

Mottatt kontrollavgift:

Hvis du har mottatt en kontrollavgift fra EPC og du mener du hadde gyldig autorisasjon på tidspunktet av hendelsen, bes du vennligst sjekke at alle detaljer oppgitt på kvitteringen er riktige (e-Vignette/e-Matrica) og deretter kontakte EPC med kopi av kvittering samt kopi av ditt vognkort (alle sider).

På kvitteringen er det oppgitt at du må beholde denne innen 1 år etter utløpsdato. Dersom du ikke lenger har kvitteringen, kan du be om dette fra utsteder hvor du kjøpte veiavgiften.

nusz