The Low Emission Zone (LEZ) (lavutslippssone):

lez_logo

Lavutslippssonen (LEZ) dekker mesteparten av Greater London og gjelder 24 timer i døgnet, hver eneste dag i året. Dette ble introdusert i 2008 for å motivere de høyest forurensende dieselkjøretøyene til å bli renere.

Fra og med 1. mars 2021 vil LEZ-utslippsstandardene for HGV, varebiler og andre spesialtunge kjøretøy over 3,5 tonn (GVW) samt for busser, minibusser og busser over 5 tonn (GVW) belastes fra Euro IV for partikler (PM) til Euro VI for partikler og nitogenoksider (NOx). Disse kjøretøyene må oppfylle Euro VI-utslippsstandarden eller betale en daglig avgift. Du kan sjekke bilen din og finne ut om alternativene for å hjelpe deg med å forberede deg på www.tfl.gov.uk/lez

Betaling kan gjøres på Transport for London webside via www.tfl.gov.uk/lez, per telefon +44 343 222 2222 eller per post.

Kjøretøy Vekt Utslippsstandard Daglig avgift
Lastebiler, bobiler og hestetransport Mer enn 3,5 tonn brutto kjøretøyvekt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Busser og turistbusser Mer enn 5 tonn brutto kjøretøyvekt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Store varebiler og hestetransport Mellom 1,205 tonn uten last og 3,5 tonn < Euro III
(PM)
£100
Bobiler Mellom 2,5 og 3,5 tonn < Euro III
(PM)
£100
Minibusser 5 tonn eller mindre brutto kjøretøyvekt < Euro III
(PM)
£100

Registrering

Førere av berørte kjøretøy som er registrert utenfor Storbritannia, inkludert lastebiler, busser, turistbusser, store varebiler, minibusser og andre spesialkjøretøy, må registrere kjøretøyene sine hos Euro Parking Collection (EPC) hvis de imøtekommer utslippskravene for å kjøre innenfor LEZ, slik at de slipper å betale den daglige avgiften.

For videre informasjon om registrering og LEZ -ordningen generelt, vennligst gå inn på www.epcplc.com/tfl_registration/register