Storbrittanias ovetredelser på kjøretøy i bevegelse

Kjøretøy i bevegelse inkluderer ulovlig høyre eller venstresving, ingen innkjøring, blokkering av gult veikryss, kjøring i feil retning i enveiskjørte gater, ulovlig u-sving, kollektivfelt og røde ruter.

Håndhevelse av kjøretøy i bevegelse hjelper med å bekjempe farlige bevegelser på veiene, bedre trafikksikkerheten og redusere utslipp.

Mer informasjon finnes på hver utstedende myndighets nettside.