Det norske bompengesystemet

Det er rundt 200 bompengestasjoner i Norge. Alle er automatiserte* og markert med "AutoPASS” og symbolet til venstre.

Kjøretøy som registreres kjørende gjennom de norske bompengestasjonene får faktura tilsendt per post (eller e-post dersom bileier har forhåndsregistrert seg via EPCs nettside). Kjøretøy med AutoPASS-brikke** har rett til rabatt på bompengepasseringene og vil få en faktura tilsendt fra sin brikkeutsteder.

De automatiske bompengestasjonene er utstyrt med kamera som avleser kjøretøyets registreringsnummer og AutoPASS-brikker. For å kunne fakturere utenlandske kjøretøy må Statens Vegvesen anskaffe tilgang til biltilsyn i de ulike landene. Utenlandske trafikanter vil bli fakturert av Euro Parking Collection plc (EPC). EPC er en autorisert tjenesteutbyder med fullmakt til å fakturere trafikanter som er registret utenfor jurisdiksjonen til den utstedende myndighet. Det er på grunnlag av dette at en faktura har blitt tilsendt.

Lovgivning

Statens Vegvesen og bompengeselskapene i Norge kan fakturere trafikanter for bompengepasseringer i henhold til Veglovens paragraf 27.

Det er påbudt for tunge kommersielle kjøretøy over 3.5 tonn å ha en gyldig AutoPASS brikke i kjøretøyet før de kjører inn i Norge.

M1-kategoriserte kjøretøy blir nå belastet som lette kjøretøy dersom de har en gyldig AutoPASS brikke i kjøretøyet før de kjører inn i Norge.

For mer informasjon om dette og norske bompengestasjoner, hvor de lokalisert og hvordan du kan opprette en AutoPASS-brikke, besøk vennligst www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS er det norske systemet for å kreve inn bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

Spørsmål og svar:

Alle trafikanter, uansett nasjonalitet, må betale for bompenger i Norge. Det er to takstgrupper i Norge: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1 i Autosys. Det stilles krav om elektronisk brikke med gyldig avtale for at biler over 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1 i Autosys. Moped/ Motorsykler behøver ikke å betale bompenger i Norge, utenom gjennom Atlanterhavstunnelen***

For å effektiv kunne fakturere bompengeavgiftene, har bompengeoperatørene outsourcet arbeidet med å kreve inn bompenger for utenlandske kjøretøy til EPC, som har spesialisert seg i grense-kryssende innkreving og Inkasso.

Nei, vanligvis ikke. I de fleste tilfeller tilbyr EPC trafikanten valget mellom å betale til en lokal konto i lokal valuta eller til en norsk konto i norske kroner. Denne muligheten er tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Fakturaen blir fakturert i lokal valuta basert på valutakursen ved faktureringsdato. Det er også mulig å betale med bankkort.

Prosessering av data og søk etter relevant bileierinformasjon kan ta noe tid. Bompengepasseringer kan også bli satt i bero en liten periode for å sikre at mest mulig passeringer inkluderes på fakturaen. Dermed kan faktureringstiden ta noe lenger tid enn du er vant med.

Du har blitt fakturert med en tilleggsavgift av 300 NOK for en av følgende grunner:

  • Du kan ha mottatt en kontrollavgift dersom du har passert gjennom Svinesundsforbindelsen før 1. november 2015, fordi du ikke stoppet og betalte ved bompengestasjonen. Innen 1.november 2015 var Svinesundsforbindelsen en manuell stasjon.
  • Du har ikke betalt faktura innen forfall.

Bildene er tatt ved en automatisk bompengestasjon. Dersom et kjøretøy ikke har en gyldig brikke i bilen, vil et bilde av registreringsnummeret bli tatt for å kunne koble kjøretøyet til kjøretøyets registrerte eier. Bilder er inkludert på fakturaen for å bevise at bompengepasseringeren fant sted. Du kan se alle bilder som er tatt av ditt kjøretøy på www.epcplc.com/view_pictures

Lyskvaliteten på bildet er automatisk justert slik at registreringsnummeret er leselig.

I sjeldne tilfeller kan det skje at en bompengestasjon du har kjørt igjennom ikke har blitt registrert hos AutoPASS. Da vil passeringen bli fakturert gjennom EPC. Dersom du har mottatt en faktura, må den betales til EPC (som oppgitt på EPC fakturaen). Hvis du har mottatt en kontrollavgift, kan du sende en kopi av denne til visitors@vegfinans.no, og da vil de kunne sjekke om du bare kan betale for bompengeavgiften.

*Den eneste manuelle bomstasjonen i Norge der du ikke kan bruke AutoPASS-brikken ved passering er Atlanterhavstunnelen. Her må du stoppe og betale før du kjører igjennom.

** Besøk www.autopass.no/en/autopass for mer informasjon og hvordan du kan bestille en AutoPASS-brikke. Her kan du også registrere deg for eventuelle rabatt/fritak for tunge M1-kjøretøy og nullutslippskjøretøy når du bestiller en brikke. En AutoPASS-brikke er gratis, du trenger bare å betale et depositum på 200 NOK, som vil refunderes til deg når du avbestiller avtalen og returnerer brikken.

*** Dersom du mener ditt kjøretøy er fritatt, bør du registrere deg for en AutoPASS-brikke med et norsk bompengeselskap for å registrere ditt fritak eller besøke www.autopass.no/en/autopass for mer informasjon.