Direct Vision Standard i HGV Safety Permit Scheme (Šema sigurnosnih dozvola za teška teretna vozila)

Direct Vision Standard (DVS) (Standard direktnog pregleda) i sigurnosna dozvola za teška teretna vozila (HGV) zahtevaju od korisnika kamiona težih od 12 tona bruto težine vozila da dobiju sigurnosnu dozvolu pre ulaska i rada u većem delu područja Greater London. U suprotnom, možete dobiti Obaveštenje o ugovornoj kazni (PCN)

Direktan pregled i sigurnost na putu

Direct Vision Standard meri koliko vozač teškog teretnog vozila može da vidi direktno kroz vetrobransko staklo kabine. To označava nivo rizika za osetljive učesnike u saobraćaju, kao što su šetači i biciklisti.

Vozilo može da ima ocenu od nula zvezdica (najniža ocena, sa lošim direktnim pregledom) pa do pet zvezdica (najviša ocena sa odličnim direktnim pregledom).

Ako je vaše teško teretno vozilo ocenjeno sa jednom do pet zvezdica, možete da podnesete molbu bez potrebe za pružanjem dodatnih dokaza.

Ako je vaše teško teretno vozilo ocenjeno sa nula zvezdica, moraćete da napravite vaše vozilo sigurnijim, opremajući ga sa opremom za poboljšanje Safe System.

Sigurnosna dozvola Direct Vision Standard i HGV (teška teretna vozila) je deo gradonačelnikovog plana London"s Vision Zero za eliminaciju svih smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda u transportnoj mreži Londona do 2041. godine.

Sigurnosna dozvola i zahtevi za teška teretna vozila

Bez obzira da li korisnik smatra da vozilo zadovoljava standarde, svi kamioni teži od 12 tona (GCW) koji ulaze ili voze u većini područja Greater London, moraju imati važeću sigurnosnu dozvolu za HGV pre korišćenja tog područja kako bi izbegli da dobiju PCN.

Šema sigurnosne dozvole za HGV, tj. teška teretna vozila, pokrivaju Greater London i u funkciji je 24 dana, svakog dana u godini. Molbe za dozvolu mogu da se podnesu online na tfl.gov.uk/direct-vision-permit

Podnošenje molbe za dozvolu je besplatno.

Za više informacija o šemi sigurnosne dozvole za HGV, tj. teška teretna vozila možete pogledati mapu mesta u kojima šema važi ili pročitati dole navedene smernice o sigurnosnim dozvolama za teška teretna vozila namenjena za korisnike koja ulaze u London.

Možete i da posetite web stranicu kompanije Transport for London.

Napredni sistem sigurnosti

Sistem sigurnosti, Safe System, biće pregledan i revidiran 2022. godine i uzeće u obzir svaku dodatnu tehnologiju ili sigurnosnu opremu koja trenutno nije dostupna.

Svaka nova oprema ili tehnologija koja se predloži za napredni sistem sigurnosti, Progressive Safe System, mora imati mogućnost da se ugradi u teška teretna vozila, da bude industrijski prepoznata i spremna za tržište u to vreme.

Od oktobra 2024, teška teretna vozila ocenjena sa manje od tri zvezdice će morati da imaju ugrađen Progressive Safe System.