Ostalo

EPC takođe radi u ime raznih ovlašćenih organizacija iz Evrope, privatnih i javnih. Ukoliko ste primili opomenu od EPC-a i želeli bi više informacija, molimo kontaktirajte nas.