nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

Nacionalni Servis za Naplatu Putarine DOO

Mađarska javna putna mreža (putevi, autoputevi, nacionalni putevi) može se koristiti samo uz važeće ovlašćenje za korišćenje puteva (e-vinjeta/e-matrica). Dosta ispred svakog ulaza na autoput postoje instalirani relevantni saobraćajni znaci kojima se vozači obaveštavaju da su u obavezi da plate putarinu. Ovlašćenje treba da se plati pre ulaska na autoput sa maksimalnim grejs periodom od 60 minuta (sva plaćanja izvršena nakon ovog perioda ne mogu se prihvatiti) i za ispravan period važenja, registarske oznake vozila, kôda zemlje i kategorije vozila.

Kategorije putarine

U skladu sa zakonodavstvom organizacije koja izdaje naloge, podseća se na odgovornost registrovanog vlasnika vozila za bilo kakve povrede u saobraćaju bez obzira koje je lice vozilo u to vreme.

Kako platiti putarinu unapred?

Naknada se može platiti unapred na nekoliko mesta na autoputu; na prodajnim mestima NUSZ-a (korisnički servis) ili na drugim prodajnim mestima (benzinske stanice). Nadoknada se takođe može platiti online, tekstualnom porukom ili aplikacijom smart telefona. Za dalje informacije u vezi sa plaćanjem putarine i u vezi sa mestima plaćanja u Mađarskoj i na granici, molimo Vas posetite: www.toll-charge.hu.

Pre nego što platite naknadu za mađarske puteve, morate potvrditi i uveriti se da su pravilno uneti period važenja, registraciona oznaka, kategorija vozila i oznaka za državu. Dakle, registrovani vlasnik vozila odgovoran je za tačnost podataka prilikom plaćanja.

Ako vozilo nema važeću plaćenu nadoknadu za korišćenje puteva u vreme kontrole, mora se platiti Opomena za plaćanje.

Ukoliko ste primili Opomenu

Ako ste primili obaveštenje (Opomenu za plaćanje) od EPC a verujete da ste u to vreme imali važeću uplatu, molimo Vas proverite da li su detalji tačni na kontrolnom listiću (e-Vignette/e-Matrica) i molimo posetite Kontaktiraj EPC i priložite kopiju listića kao i kopiju Vaše saobraćajne dozvole (sve stranice).

Na kontrolnom listiću napisano je da ga morate čuvati najmanje godinu dana po izdavanju. Ukoliko više ne posedujete kontrolni listić, možete zatražiti kopiju na mestu gde ste ga kupili.

nusz