Putarine u UK

merseyflow_logo

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Ruta Mersey Gateway-a će se odvijati od Raskrsnice 12 autoputa M56 na jugu do A562 Speke Road u Widnes na severu.

merseyflow_map
Kliknite ovde za tačne lokacije odgovarajućih saobraćajnih znakova

Šta se će se dogoditi ukoliko ne platim?

Ako ne platite do ponoći dan nakon prelaska, dobićete obaveštenje o naplati kazne (PCN).

PCN je pravni dokument, nosi novčanu kaznu od 40 funti (u ekvivalentoj valuti) i biće izdata na kućnu adresu registrovanog vlasnika.

Ovo se smanjuje na sniženi iznos od 20 funti (u ekvivalentnoj valuti) ako se plati u prvih 14 dana od izdavanja. U perodu od 14 dana nakon isteka perioda popusta, PCN će biti poslat na naplatu po punom iznosu od 40 funti u ekvivalentnoj valuti. Ako PCN još uvek nije plaćen nakon ovog 28-dnevnog perioda, naknada koja se plaća povećava se na 60 funti u ekvivalentnoj valuti ako se isplati u narednih 14 dana. Bez obzira na kaznu koju plaćate, takođe ćete morati platiti i originalnu neregistrovanu naknadu za putarinu pored kaznene naknade. Ako PCN ostaje neplaćen nakon ovog 42-dnevnog perioda, kazna će biti registrovana kao građanski dug, a ako ne bude isplaćena nakon još 36 dana, pokreće se proces prinudne naplate.

Ako ste primili obaveštenje u vezi sa ovom putarinom i želite više informacija, molimo vas da kontaktirate EPC.

Ostalo

EPC trenutno vrši administrativne radnje u prikupljanju neplaćenih putarina od strane vozila koja su registrovana u inostranstvu za Severn River Crossing