Izjava o zaštiti podataka kompanije EPC Group

Opšte odredbe

Kako će EPC Group koristiti Vaše lične informacije?

EPC Group („EPC“) čine kompanija Euro Parking Collection plc i njeni ogranci, Contractum Limited, osnovana i registrovana u Engleskoj i Velsu sa matičnim brojem GB3515275 i GB5755117 i kompanija EPC Hungary Kft., registrovana u Mađarskoj sa matičnim brojem 01-09-908128.

Kompanija EPC se specijalizuje u identifikaciji, notifikaciji i prikupljanju troškova koji su vezani za neplaćeni promet i javni prevoz, troškova i kazni koji su izdati vozilima sa stranim registracijama ili iznajmljenim vozilima sa stranim iznajmljivačima ili nerezidentima („FRV“) širom Evrope.

Poštujemo Vaše pravo na privatnost i ovaj Izjava o zaštiti podataka objašnjava zašto EPC prikuplja Vaše lične podatke i kako ih obrađuje. Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi načina na koji se odnosi sa Vašim podacima, pišite kompaniji EPC na adresu e-pošte privacy@epcplc.com

Kompanija EPC ne prosleđuje Vaše lične podatke trećim stranama izvan Evropskog ekonomskog prostora osim ukoliko dobijemo izričiti pristanak sa Vaše strane da to učinimo. Može se desiti da teritorije izvan EEA (Evropski ekonomski prostor) nemaju jednaku zakonsku zaštitu naspram onih unutar EEA, ali mi osiguravamo da naši partneri izvan EEA nastave da preduzimaju sve korake koji su razumno potrebni da obezbede da se Vašim podacima rukuje bezbedno i u skladu sa ovom politikom. Informacije koje Vi pružite će se bezbedno čuvati kod nas i/ili našeg obrađivača podataka bilo da su informacije u elektronskom ili fizičkom obliku.

Sve informacije o Vama će se obrađivati samo onoliko koliko to zahtevaju odgovarajuća regulativa i zakonska osnova za obradu podataka. Svi lični podaci se čuvaju u šifrovanom formatu i, gde je to moguće, vrši se pseudonimizacija.

Kompanija EPC od Vas ne zahteva da nam dajete bilo kakve informacije koje spadaju u kategoriju posebnih podataka koje mogu otkriti rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u trgovačkoj uniji, bilo kakve genetičke ili biometričke podatke, podatke u vezi zdravstvenog stanja ili podatke u vezi sa seksualnim životom ili seksualnim opredeljenjem. Imajte na umu da ukoliko u bilo kojem trenutku, a posebno tokom postupka žalbe, pružite takve podatke, mi ćemo im pristupiti na pragmatičan način i ciljati da koristimo informacije potrebne za razmatranje žalbe.

Kao vlasnik podataka imate određena prava koja možete da ostvarite. Imajte na umu da moramo verifikovati Vaš identitet da biste bili u mogućnosti da ostvarite Vaša prava. Kako bismo taj postupak učinili bezbednim, zahtevamo da nam na raspolaganje stavite sledeće: Račun/referencu/br. slučaja kompanije EPC i registarsku oznaku vozila („VRM“).

Kompanija EPC namerava da ispuni najveće standarde prilikom borade ličnih podatka. Stoga žalbe obrađujemo veoma ozbiljno. Ukoliko želite da podnesete žalbu u vezi sa načinom na koji smo obradili Vaše lične informacije, možete kontaktirati službu obaveštajnog biroa kao zakonsko telo koje nadgleda zakon o zaštiti podataka: https://ico.org.uk/concerns/

Kompanija EPC ne vrši isključivo automatsko donošenje odluka.

Ukoliko izvršite plaćanje kompaniji EPC, obradit će se od strane našeg partnera - Stripe koji je usaglašen sa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) (engl. sigurnosni standard za industrijske podatke za kartice za plaćanje). EPC neće memorisati bilo kakve informacije u vezi Vaše kartice. Sve informacije obrađuje Stripe, pogledajte detalje ovde.

Da biste razumeli kako obrađujemo Vaše lične podatke, pročitajte odgovarajući odeljak ove Izjave. Imajte na umu da možete pripadati više od jednoj grupi ispod:

Posetioci naše veb-stranice

Vlasnici EPC web računa (putarine i penali)

Vlasnici AutoPASS naloga

Primaoci troškova penala

Primaoci računa

Osobe koje zovu našu liniju za pomoć

Osobe koje nas kontaktiraju putem pošte

Osobe koje koriste formu „Kontaktiraj EPC“ na veb-stranici

Osobe koje nam šalju e-poštu

Aplikanti za posaoPosetioci naše veb-stranice

Kompanija EPC je kontrolor podataka za informacije koje prikupimo na našoj veb-stranici.

Kada posetite www.epcplc.com, www.contractum.eu ili www.epchungary.hu, mi prikupljamo standardne informacije internet zapisnika i detalje korisničkih shema; za više informacija pogledajte našu Politiku kolačića. Ovo radimo da bismo poboljšali Vaše iskustvo pri pretraživanju.

Ako nastavite sa pretraživanjem, saglasni ste da prihvaćate politiku iznad.

Trećim strankama se ne prosleđuje ništa od Vaših ličnih data, što je u ovom slučaju Vaša IP adresa. Našu veb-stranicu štitimo od „brute force“ (engl. sirova sila) napada blokiranjem IP adresa sa kojih takvi napadi dolaze i stoga kompanija EPC prikuplja IP adrese koje se onda koriste za rešavanje problema i osiguravanje bezbednosti. Zapisnici se čuvaju 12 meseci.

Nazad Opšte odredbeVlasnici EPC web računa (putarine i penali)

Kompanija EPC je kontroler podataka za informacije koje nam pružate kada se registrujete za jednostavni online servis koji omogućuje upravljanje plaćanjima putarina i saobraćajnih obaveza. Lični podaci se sastoje od: Vašeg imena, adrese, adrese e-pošte i registarskih oznaka vozila.

Kompanija EPC obrađuje Vaše lične podatke na osnovu ugovora koji sklapate kada se registrujete za veb-nalog prema uslovima koji su postavljeni na Uslovi korišćenja veb-stranice kompanije EPC i obrađivat će Vaše podatke za vreme trajanja ugovora i, ukoliko je primenljivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove.

Ukoliko registrujete Vaše vozilo, imat ćete jednostavan pristup obaveštenjima, dostavi putem e-pošte, plaćanjima, slikama i komunikaciji.

Ukoliko troškovi ostanu neplaćeni, Vaš slučaj može biti prosleđen agenciji za naplatu potraživanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos koji dugujete.

Nazad Opšte odredbeVlasnici AutoPASS naloga

Registracijom Vašeg postojećeg AutoPASS naloga, pružate nam informacije o ekološkoj diferencijaciji Vašeg vozila kako bi se mogao ispostaviti pravilan račun. Kompanija EPC obrađuje ove podatke prema pismenim uputstvima od strane Statens Vegvesen (SVV), koji predstavlja kontrolora podataka i može da se kontaktira putem firmapost@vegvesen.no. Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko je naređeno od strane SVV-a.

Nazad Opšte odredbePrimaoci troškova penala

Kada primite obaveštenje za naplatu penala („PCN“) od kompanije EPC, to znači da imate neplaćene troškove naspram jedne od organizacija koje izdaju obaveštenja.

Kompanija EPC obrađuje Vaše podatke prikazane na odgovarajućem obaveštenju po nalogu organizacije koja ga izdaje i koja je odobrila objavljivanje. Organizacija koja izdaje obaveštenja delegirala je kompaniji EPC svoju funkciju praćenja, objavljivanja i prikupljanja troškova naspram FRV-a. Delegiranje putem ovlašćenja advokata raspoloživo je za uvid klikom ovde i ovde.

Vaši podaci se neće koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene iznad.

Kompanija EPC dobiva VRM i detalje prekršaja od organizacije koja izdaje obaveštenja i, pored toga, Vaše ime i adresu od odgovarajućeg državnog ili regionalnog organa za registraciju vozila. Ukoliko želite da budete informisani o tome od koga smo dobili Vaše podatke, pošaljite nam e-poštu na privacy@epcplc.com.

U određenim slučajevima, EPC prikuplja Vaše lične podatke, u vidu VRM-a, Vaše ime i adresu direktno od organizacije koja izdaje obaveštenja, kompanije za iznajmljivanje vozila ili prethodnog registrovanog vlasnika vozila. Ovo se vrši kada prenos vlasništva nije registrovan u zvaničnom registru.

Međutim, ukoliko ste vlasnik EPC veb-naloga, samostalno ste nam dali podatke koji su prikazani na PCN-u.

Vaši podaci se neće koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene iznad. Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko to bude zahtevano od strane organizacija koja je izdala ovo obaveštenje i, ukoliko je primenjivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove

Nazad Opšte odredbePrimaoci računa

Kada primite račun kompanije EPC, to znači da treba da izvršite plaćanje za korišćenje sredstava koja su stavljena na raspolaganje od jedne ili više organizacije za izdavanje obaveštenja.

Kompanija EPC obrađuje Vaše podatke prikazane na odgovarajućem obaveštenju po nalogu organizacije koja ga izdaje i koja je odobrila objavljivanje. Organizacija koja izdaje obaveštenja delegirala je kompaniji EPC svoju funkciju praćenja, objavljivanja i prikupljanja troškova naspram FRV-a. Delegiranje putem ovlašćenja advokata raspoloživo je za uvid klikom ovde i ovde.

Ukoliko troškovi ostanu neplaćeni, Vaš slučaj može biti prosleđen agenciji za naplatu potraživanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos koji dugujete.

Kompanija EPC dobiva VRM i detalje prekršaja od organizacije koja izdaje obaveštenja i, pored toga, Vaše ime i adresu od odgovarajućeg državnog ili regionalnog organa za registraciju vozila. Ukoliko želite da budete informisani o tome od koga smo dobili Vaše podatke, pošaljite nam e-poštu na privacy@epcplc.com.

U određenim slučajevima, EPC prikuplja Vaše lične podatke, u vidu VRM-a, Vaše ime i adresu direktno od organizacije koja izdaje obaveštenja, kompanije za iznajmljivanje vozila ili prethodnog registrovanog vlasnika vozila. Ovo se vrši kada prenos vlasništva nije registrovan u zvaničnom registru.

Međutim, ukoliko ste vlasnik EPC veb-naloga, samostalno ste nam dali podatke koji su prikazani na PCN-u.

Vaši podaci se neće koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene iznad. Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko to bude zahtevano od strane organizacija koja je izdala ovo obaveštenje i, ukoliko je primenjivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove

Nazad Opšte odredbeOsobe koje zovu našu liniju za pomoć

Linija za pomoć kompanije EPC je po svojoj prirodi savetodavna i ne prihvaćamo bilo kakve primedbe osim u pismenoj formi. Snimak Vašeg poziva može da se čuva u šifriranom obliku na šest meseci za monitoring kvaliteta, trening i svrhe revizije. Ukoliko želite da zatražite kopiju u budućnosti, morate nam poslati datum i vreme Vašeg poziva.

Nazad Opšte odredbeOsobe koje nas kontaktiraju putem pošte

Kada nas kontaktirate putem pošte, svojevoljno šaljete Vaše lične podatke i saglasni ste sa tim da mi obradimo podatke koji su sadržani u toj komunikaciji.

Ukoliko nas kontaktirate da date izjavu, morate da se složite sa tim da se Vaši podaci mogu proslediti odgovarajućoj organizaciji koja izdaje obaveštenja, a koja može da bude izvan VB i EAA. Ako zvaničnu žalbu pošaljete poštom ili faksom, priložite sledeću pismenu izjavu: „Saglasan/na sam da se moji lični podaci mogu otkriti relevantnoj organizaciji koja je izdala ovo obaveštenje.“ Prepiska bez ove izjave neće biti uzeta u razmatranje.

Kompanija EPC obrađuje Vaše podatke prikazane na odgovarajućem obaveštenju po nalogu organizacije koja ga izdaje i koja je odobrila objavljivanje. Organizacija koja izdaje obaveštenja delegirala je kompaniji EPC svoju funkciju praćenja, objavljivanja i prikupljanja troškova naspram FRV-a. Delegiranje putem ovlašćenja advokata raspoloživo je za uvid klikom ovde i ovde.

Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko to bude zahtevano od strane organizacija koja je izdala ovo obaveštenje i, ukoliko je primenjivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove

Ukoliko troškovi ostanu neplaćeni, Vaš slučaj može biti prosleđen agenciji za naplatu potraživanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos koji dugujete.

Nazad Opšte odredbeOsobe koje koriste formu „Kontaktiraj EPC“ na veb-stranici

Kada napravite određenu izjavu naspram određenog troška putem forme „Kontaktiraj EPC“ koja se nalazi na veb-stranici kompanije EPC, pružate nam dodatne podatke pored podataka koje već obrađujemo (vidi Primatelji troškova penala i Primatelji računa).

Kompanija EPC obrađuje Vaše podatke prikazane na odgovarajućem obaveštenju po nalogu organizacije koja ga izdaje i koja je odobrila objavljivanje. Organizacija koja izdaje obaveštenja delegirala je kompaniji EPC svoju funkciju praćenja, objavljivanja i prikupljanja troškova naspram FRV-a. Delegiranje putem ovlašćenja advokata raspoloživo je za uvid klikom ovde i ovde.

Da bi se Vaša izjava uzela u obzir, morate da se složite sa tim da se Vaši lični podaci mogu proslediti odgovarajućoj organizaciji, a koja može da bude izvan VB i EAA. Sledite uputstva sa naše web stranice

Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko to bude zahtevano od strane organizacija koja je izdala ovo obaveštenje i, ukoliko je primenjivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove

Ukoliko troškovi ostanu neplaćeni, Vaš slučaj može biti prosleđen agenciji za naplatu potraživanja ili možete biti pozvani na sud, što može da poveća iznos koji dugujete.

Nazad Opšte odredbeOsobe koje nam šalju e-poštu

Kada nam pošaljete e-poštu, svojevoljno šaljete Vaše lične podatke i saglasni ste sa tim da mi obradimo podatke koji su sadržani u toj e-pošti, uklj. Vašu adresu e-pošte.

Kompanija EPC obrađuje Vaše podatke prikazane na odgovarajućem obaveštenju po nalogu organizacije koja ga izdaje i koja je odobrila objavljivanje. Organizacija koja izdaje obaveštenja delegirala je kompaniji EPC svoju funkciju praćenja, objavljivanja i prikupljanja troškova naspram FRV-a. Delegiranje putem ovlašćenja advokata raspoloživo je za uvid klikom ovde i ovde.

Pored toga, imajte u vidu da ukoliko Vaš račun ostane neplaćen, Vaš slučaj, uklj. komunikaciju putem e-pošte, će se proslediti na dalje izvršenje sa potencijalno povećanim troškovima.

Kompanija EPC će obrađivati Vaše podatke onoliko dugo koliko to bude zahtevano od strane organizacija koja je izdala ovo obaveštenje i, ukoliko je primenjivo, na period od 7 godina nakon dana kada ste platili bilo kakve troškove

Nazad Opšte odredbeAplikanti za posao

Kompanija EPC je kontroler podataka za informacije koje Vi pružite tokom postupka popunjavanja i mi ih obrađujemo na osnovu legitimnih interesa. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi načina na koji rukujemo Vašim informacijama, kontaktirajte nas na adresu e-pošte privacy@epcplc.com.

Sve informacije koje nam pružite tokom postupka popunjavanja će se koristiti samo u svrhu nastavljanja sa Vašom prijavom ili u svrhu ispunjavanja zakonskih ili regulatornih zahteva i čuvat će se na 12 meseci od dana ispunjavanja.

Nećemo deliti bilo koje informacije koje pružite tokom postupka popunjavanja sa bilo kojim trećim stranama u svrhe marketinga ili čuvati bilo koje od Vaših informacija izvan evropskog ekonomskog područja. Informacije koje Vi pružite će se bezbedno čuvati kod nas i/ili našeg obrađivača podataka bilo da su informacije u elektronskom ili fizičkom formatu.

Nazad Opšte odredbe