Crvene rute

Transport for London ima neposrednu odgovornost za puteve koji su u nadležnosti Uprave Šireg Londona, koji se zajedno nazivaju Putna mreža Transporta za London (eng. Transport for London Road Network, TLRN). Ovi putevi sastoje se od 580 km londonskih strateških puteva i svi su označeni kao crvene rute.

Crvena ruta je put na kom nisu postavljene nikakve kontrole zaustavljanja, označene jednostrukim ili dvostrukim linijama. Crvene rute prvi put su uvedene u Londonu, kao alternativa kontrolama žutom linijom za "zabranjeno zadržavanje" i "zabranjen utovar". Od 2016, crvene rute mogu da koriste sve službe za kontrolu saobraćaja, a u Londonu, mali broj crvenih ruta sada može da se nađe van TLRN na putu Borough Roads. Ipak, većina crvenih ruta ostaje deo TfL-ove strateške mreže ("TfL Red Routes").

Najvažniji putevi u Londonu

tfl_te_map

Dok TLRN sačinjava manje od 5% ukupne putne mreže unutar Šireg Londona, njime saobraća više od trećine londonskog automobilskog saobraćaja, a zajedno sa londonskim autoputevima njima saobraća oko polovine londonskog teškog teretnog saobraćaja.

TfL Red Routes su od suštinskog značaja da se London održi u pokretu, i TfL koristi prinudnu aktivnost kako bi osigurao da vozači poštuju pravila. Naš prioritet je da smanjimo kašnjenja, ne da izdajemo kazne, i pokušavamo da pomognemo ljudima da razumeju crvene rute tako da izbegnu svaku nepotrebnu kaznu.

Znakovi i putne oznake duž crvenih ruta kazuju vam šta možete, a šta ne možete da radite. Ukoliko ne poštujete znakove i oznake, možda će da vam bude izdata obaveštenje, odnosno opomena o novčanoj kazni za saobraćajni prekršaj (Penalty Charge Notice, PCN).

Na našim crvenim rutama nadgledamo sledeće:

  • Jednostruke crvene linije
  • Dvostruke crvene linije
  • Parkiranje i utovar
  • Raskrsnice sa žutim kvadratom i zabrane skretanja
  • Trake za autobuse
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Puteve u nadležnosti lokalnih vlasti

tfl_te_stock

Većinu puteva u Londonu održavaju lokalne uprave. Putevi sa žutim linijama, ili automatima za parkiranje "plati i pokaži" (pay and display) ili parking mesta za stanovnike - svim ovim upravlja lokalna uprava Londona, a ne TfL. (Mali broj crvenih ruta može takođe da bude pod kontrolom lokalnih uprava, ali ovo će moći da se vidi na svakoj PCN obavesti koju oni izdaju). Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili primite PCN koja se odnosi na ove puteve, molimo vas da kontaktirate odgovarajuću upravu gde će biti u mogućnosti da vam pomognu.