M50 vejafgift i Irland/eFlow

eflow

Den automatiserede M50 vejafgift er placeret på en skiltebro over motorvejen mellem afkørsel 6 (Blanchardstown) og afkørsel 7 (Lucan) i Irland. Vejafgiften er angivet ved lilla skiltning som det kan ses på billedet ovenfor.

Vejafgiftspunktet anvender en kombination af lasere, signallys og kameraer til at registrere køretøjet nedenfor. Kameraet tager billeder af nummerpladen og flere billeder af køretøjet. Oplysninger om den registrerede ejer gives af den relevante motorregister.

Ved at køre under vejafgiftspunktet, er du forpligtet til at betale M50 vejafgiften. Hvis du glemmer at betale din M50 vejafgift inden kl 20.00 dagen efter passering, vil en Standardopkrævning af Vejafgift (STR) automatisk udstedes til den registrerede køretøjs ejers adresse.

Hvis du har modtaget en opkrævning vedrørende denne vejafgift og du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Euro Parking Collection (EPC).


Ofte stillede spørgsmål

Om M50

Turas Mobility Services kontraheres af Transport Infrastructure Ireland (‘TII’) for at drive M50-vejafgiftssystemet ('eFlow') på deres vegne. Turas Mobility Services er et irsk selskab med hjemsted i Dublin

eFlow er operatøren af det barrierefri vejafgiftssystem på Dublins M50-motorvej. eFlow er et registreret firmanavn for Transport Infrastructure Ireland (TII). Alle vejafgiftsindtægter, herunder straffeafgifter, der opkræves på M50-betalingsvejen, går direkte til TII. Disse midler bruges derefter til drift og vedligeholdelse af det nationale vejnet i Irland. Du kan finde en kopi af eFlow’s fortrolighedserklæring på www.eflow.ie

M50 er offentlig infrastruktur ejet af den irske regering og administreret af TII, et uafhængigt lovbestemt organ etableret af Roads Act 2015

Se nedenstående tabel i forhold til vejafgifter

Biler og offentlige tjenestekøretøjer med plads til op til 8 passagerer EUR 3.70
Lastvogne med en egenvægt som ikke er højere end 2000 kg
Busser med plads til mere end 8 passagerer
EUR 4.70
Lastvogne med egenvægt som er højere end 2000 kg, men ikke højere end 10.000 kg EUR 6.30
Lastvogne med en egenvægt som er højere end 10.000 kg
En traktorenhed eller et leddelt køretøj
EUR 7.50

Hvis den relevante vejafgift ikke betales inden for fristen, vil der blive tilføjet et gebyr på 3.50 Euro til hver ubetalt vejafgift. EPC vil derefter udstede en standardanmodning om vejafgift. Hvis denne ikke betales inden for 14 dage, vil du få udstedt en yderligere straffeafgift (meddelelse om ubetalt vejafgift) på 49.50 Euro for hver ubetalt vejafgift.


For at undgå straffeafgifter og spare penge på deres vejafgifter kan kunder registrere sig for en konto.

Bommen er placeret på en portal over motorvejen mellem Junction 6 (Blanchardstown) og Junction 7 (Lucan) på M50. Bommen er angivet ved skiltning, som set på billedet ovenfor.

Vejafgiftsportalen bruger en kombination af lasere, lys og kameraer til at registrere et køretøj, der passerer nedenunder. Kameraerne optager flere billeder af køretøjet og køretøjets nummerplade. Oplysninger om de registrerede ejere leveres af den relevante registreringsmyndighed.

Ved at køre under denne portal, er du ansvarlig for at betale M50-vejafgiften. Hvis du glemmer at betale din M50-vejafgift inden kl. 20.00 dagen efter din rejse, udstedes en første straffeafgift (Standardanmodning om vejafgift) automatisk til den registrerede bilejers adresse.

Den første straffeafgift indeholder den oprindelige vejafgift, plus et gebyr på 3,50 Euro for sen betaling.


Betaling

Betaling af disse vejafgifter kan foretages på mange forskellige måder.

Hvis du ikke er registreret hos eFlow, vil dit køretøjs nummerplade blive registreret hver gang du passerer vejafgiftspunktet, og du betaler pr. gang. Du skal betale for rejsen inden kl. 20.00 den følgende dag. Betaling kan foretages online på eFlow's hjemmeside, hos Payzone -forretninger eller ved at ringe til +353 1 4610122.

Du kan forudbetale din vejafgift på eflow.ie-hjemmesiden, hos Payzone -forretninger eller ved at ringe til +353 1 4610122. For at undgå strafafgifter og spare penge på dine vejafgifter kan kunder derudover registrere sig for en konto.

Hvis du har modtaget en Standardanmodning om vejafgift efter at have betalt vejafgiften, er der et par årsager til, at dette kan være sket. For det første skal du kontrollere, at den betaling, som du har foretaget, var for det korrekte køretøjs registreringsnummer og blev foretaget for M50-barrierefri vejafgiften.

For det andet har du muligvis ikke dækket hele prisen for rejsen med din betaling. Hvis du for eksempel betalte M50-vejafgiften for en bil (3.70 Euro), efter at betalingsfristen for vejafgiften var udløbet, vil der stadig skyldes et gebyr for sen betaling på 3.50 Euro. Kontakt venligst eFlow direkte, hvis du vil kontrollere, hvorvidt du har en udestående saldo på dit køretøj.

Hvis betaling for en M50-vejafgift og første brev om straffeafgift (STR) ikke foretages inden for 14 dage, så udstedes en anmodning om ubetalt vejafgift (UTN) til køretøjsejerens registrerede adresse.

En UTN inkluderer afgiften for den oprindelige vejafgift, første brev om straffeafgift (STR) (EUR 3,50) og en ekstra forsinkelsesbetaling på EUR 49,50 for hver vejafgift.

Hvis der ikke er foretaget betaling for at dække rejsen og straffeafgifter inden for 56 dage efter udstedelsen af ​​en anmodning om ubetalt vejafgift, pålægges en yderligere straffeafgift for sen betaling på 116.00 Euro på rejsen.

Der er mange forskellige mærkeudbydere, der kan drive virksomhed på M50. Navnene på disse selskaber er:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

For at dit transponderskal fungere på M50, skal din konto fungere, og dit køretøj skal være knyttet til den pågældende konto. Hvis du har en konto hos en af ​​ovenstående operatører, og du mener, at din konto fungerede, skal du kontakte udbyderen direkte.

Følgende køretøjer er fritaget for at betale M50-vejafgiften:

  • Køretøjer, der er modificeret til handicappede
  • Motorcykler
  • Fingal County Council-køretøjer
  • Militærkøretøjer
  • Køretøjer, der udfører vedligeholdelse på M50
  • Politibiler (Garda) og ambulancebiler

Hvis dit køretøj er fritaget for at betale M50 -vejafgiften, registrerer eFlow billeder af dit køretøj og køretøjets nummerplade. Dette vil blive gennemgået for at bekræfte, at dit køretøj er fritaget. For at få flere oplysninger, se venligst Transport Infrastructure Ireland Fritagelser for vejafgifter

Hvis dit køretøj er specielt modificeret til handicappet brug og ikke er registreret i Republikken Irland, skal du fremlægge dokumentationsbevis så som bevis for handicap/tilpasset køretøjesleasingaftale eller relevant skattecertifikat fra motorregistret, der viser den relevante handicapafgiftsklasse

Hvis du ikke har en registreret konto, kræver brugen af den afgiftsbelagte M50-vej, at du betaler din vejafgift inden kl. 20.00 den følgende dag. Betalinger gjort for sent er underlagt strafafgifter som beskrevet ovenfor.

Du kan foretage en betaling på EPC's hjemmeside. Sørg for, at du har dit sagsnummer og køretøjs registreringsnummer ved hånden, da du skal bruge dette for at betale.