UK Bevægende overtrædelse

Bevægende trafikovertrædelser omfatter forbudt højre- eller venstresving, ingen indkørsel, blokering af vejkryds med striber, kørsel i den forkerte retning i en ensrettet gade og ulovlige u-vendinger, busbaner og røde ruter.

Håndhævelse af bevægende trafikovertrædelser muliggør bekæmpelse af farlige manøvrer på veje, forbedre trafiksikkerheden og reducere trængslen.

Yderligere generel information kan findes på de individuelle udstedende organisationers hjemmesider.