UK vejafgifter

merseyflow_logo

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Mersey Gateway-ruten kommer til at gå fra junction 12 på M56 i syd til A562 Speke Road i Widnes i nord.

merseyflow_map
For de nøjagtige placeringer af de relevante vejskilte, bedes du klikke her

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

Hvis De ikke betaler inden midnat dagen efter passeringen vil De modtage en kontrolafgift.

En kontrolafgift er et juridisk dokument, med en bøde på GBP 40 eller tilsvarende beløb i en anden valuta, og udstedes til den registrerede brugers adresse.

Beløbet reduceres til GBP 20 (eller tilsvarende beløb i lokal valuta), hvis den betales inden for de første 14 dage efter udstedelsen. I de følgende 14 dage frem til betalingsfristen skal det fulde kontrolafgiftsbeløb på GBP 40 betales. Hvis kontrolafgiften stadig ikke er betalt efter denne 28-dages periode forhøjes kontrolafgiftsbeløbet til GBP 60 hvis det betales inden for de følgende 14 dage. Uanset hvilken afgift du betaler, skal du også betale den oprindelige udeblevne vejafgift i tillæg til kontrolafgiften. Hvis kontrolafgiften forbliver ubetalt ud over denne 42-dages periode, vil kontrolafgiften blive registreret som gæld, og hvis den stadig ikke er betalt efter yderligere 36 dage, vil skyldsinddrivelse indledes.

Hvis De har modtaget en opkrævning vedrørende denne vejafgift og ønsker yderligere information bedes du Kontakte EPC.

Andre

EPC administrerer på nuværende tidspunkt opkrævningen af udestående vejafgifter udstedt til udenlandske registrerede køretøjer for Severn River Crossing.