Røde ruter

Transport til London (TfL) har direkte ansvar for Greater London Authority-veje, der tilsammen kaldes Transport for London Road Network (TLRN). Disse omfatter 580 km af Londons strategiske veje, som alle er udpeget som røde ruter.

En rød rute er en vej, hvor der indført regler om ingen standsning, som er angivet med en eller to røde linjer. Røde ruter blev først indført i London som et alternativ til den gule linje, der angiver "ingen standsning" og "ingen af- og pålæsning". Siden 2016 har røde ruter kunnet bruges af alle trafikmyndigheder, og i London kan et lille antal røde ruter nu findes uden for TLRN på kommunale veje eller de såkaldte "Borough Roads". Størstedelen af ​​de røde ruter er dog en del af TfL's strategiske netværk ("TfL Red Routes").

Londons hovedfærdselsårer

tfl_te_map

Selvom TLRN udgør mindre end 5 % af det samlede vejnet inden for Greater London, transporterer den over en tredjedel af Londons trafik og bærer sammen med Londons motorveje omkring halvdelen af ​​storbyens tunge godstrafik.

TfL Red Routes eller de røde ruter er afgørende for at holde London kørende, og TfL bruger håndhævelse for at sikre, at bilister følger reglerne. Vores prioritet er at mindske forsinkelser og undgå at udstede bøder og i stedet forsøge at hjælpe folk med at forstå de røde ruter, så de undgår unødvendige bøder.

Skilte og vejmarkeringer langs de røde ruter fortæller dig, hvad du må og ikke må. Hvis du ikke følger denne skiltning, kan du risikere at modtage et bødeforlæg.

Vi overvåger følgende på vores røde ruter:

  • Strækninger med én rød linje
  • Strækninger med to røde linjer
  • Parkering og af- og pålæsning
  • Kryds med gule "ingen standsning"-felter og "højre- eller venstresving forbudt"
  • Busbaner
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Trafikmyndighedsbaner

tfl_te_stock

Størstedelen af vejene i London forvaltes af de lokale kommuner. Veje med gule linjer eller parkeringsautomater eller -målere eller parkeringsbåse forbeholdt beboere forvaltes alle af London Authoritys lokalafdeling - og ikke TfL. (Et lille antal røde ruter kan også være forvaltet af lokalkommunen. Hvis du modtager et bødeforlæg, vil den forvaltende myndighed fremgår herpå.) Hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis du har modtaget et bødeforlæg i forbindelse med færdsel på disse veje, bedes du kontakte den relevante myndighed, som kan hjælpe dig med svar.