Transport for London ULEZ (Ultra Low Emission Zone (Ultralav emissionszone))

ULEZ-standarder

Køretøjer skal opfylde de forskellige emissionsstandarder for ULEZ (Ultra Low Emission Zone) baseret på køretøjs- og emissionstype.

For at se om dit køretøj opfylder standarden, kan du bruge TfL’s køretøjskontrol.

Eller se, hvilke placeringer der er inden for ULEZ-zonen med vores postnummerkontrol.

Hvis du kører et køretøj, der ikke opfylder ULEZ-standarderne i det centrale London-område, og den daglige afgift ikke er blevet betalt, udstedes der en meddelelse om strafafgift (PCN) til den registrerede ejer. Denne strafafgift er ud over enhver Congestion Charge eller strafafgift modtaget i Lavemissionzonen.

Hvad er standarderne?

Vi foretrækker, at du benytter et køretøj, der opfylder emissionsstandarderne, i stedet for at betale en daglig afgift.

Euronormer, der forekom første gang i 1992, er en række emissionsstandarder, der fastsætter grænser for luftforurenende nitrogenoxider (NOx) og partikler fra motorer. Nye køretøjer og køretøjsmotorer skal vise, at de opfylder disse standarder for at blive godkendt til salg.

ULEZ-standarderne er

3 euro blev obligatorisk for alle nye motorcykler i 2007

Køretøjer skal opfylde de forskellige emissionsstandarder for ULEZ baseret på køretøjstype og emissionstype. 4 euro blev obligatorisk for alle nye biler i 2005 og lette varevogne i 2006

6 euro blev obligatorisk for alle nye tunge godskøretøjer og busser fra januar 2014, for biler og lette varevogne fra september 2015, og større varevogne med en bruttovægt på op til og med 3,5 tons fra september 2016.

Find ud af mere om ULEZ udledningsstandarder, daglige gebyrer og strafafgifter, plus information om, hvordan man undgår at skulle betale gebyret for:

Dit køretøjs registreringsdokument hjælper med at identificere dit køretøjs Euro-emissionsstandard.